3 voordelen van leerlijnen bij de inrichting van een HR-gesprekscyclus

In een vorige blog bespraken we hoe je medewerkers actief kunt betrekken in je HR-gesprekscyclus. Daarbij is het erg belangrijk om de geformuleerde doelstellingen te koppelen aan concrete leeropdrachten voor de medewerkers. Hier kunnen leerlijnen een uitkomst bieden.

Een leerlijn is een combinatie van trainingen, online en offline, gefocust op één specifiek onderwerp of doelstelling. Het is een vast onderdeel van een Learning Management Systeem.

Door leerlijnen te koppelen aan de HR-cyclus kan je diverse voordelen behalen.

Leerlijnen en de HR-gesprekscyclus

Leerlijnen kunnen gekoppeld worden aan onderdelen van een HR-gesprekscyclus. Zo kan je een leerlijn toevoegen aan het onboardingsproces.

Tijdens de onboarding ontvangen nieuwe medewerkers kennis over hun rol, team en organisatie. Een mogelijke leervraag (een doelstelling waaraan een lerende wilt werken) is de volgende: "Hoe is mijn toekomstige organisatie ingericht, wat kan ik verwachten en welke informatie heb ik als nieuwe medewerker nodig?"

Om deze leervraag te beantwoorden kan de leidinggevende een leerlijn indelen in onderwerpen als "Het verhaal van de organisatie (missie en visie)", "De arbeidsovereenkomst", "Beloning en urenregistratie" en "Regels over ziekteverzuim". Deze content kan bestaan uit bestanden, artikelen, video’s en/of online trainingen.

Maar wat is nu eigenlijk het nut van een leerlijn?

De voordelen van leerlijnen

Leerlijnen lenen zich goed voor een aantal toepassingen:

  1. De voorbereiding van de HR-gesprekscyclus;
  2. De evaluatie van een beoordelingsgesprek persoonlijker maken;
  3. Inwerktrajecten en welkomstgesprekken standaardiseren.

Voordeel 1: een goede voorbereiding van de HR-gesprekscyclus

Ineffectieve HR-gesprekscycli worden vaak veroorzaakt door een slechte voorbereiding - van zowel de leidinggevende als de medewerker. De leidinggevende zou dit kunnen oplossen door op voorhand de HR-gespreksonderwerpen vast te leggen en die informatie te verwerken in een leerlijn.

Zo kunnen beide partijen te allen tijde de inhoud van de leerlijn inzien, bespreken en eventueel feedback geven. Deze samenwerking rond een concreet product zorgt voor duidelijke verwachtingen; de betrokkenen weten perfect wat er tijdens het HR-gesprek besproken zal worden.

Het uiteindelijke doel is wederzijds begrip.

Voordeel 2: een persoonlijkere evaluatie van een beoordelingsgesprek

Een leerlijn zorgt ervoor dat de leidinggevende en de medewerker samen aan de slag gaan met de leerbehoeften van de medewerker en de doelen van de organisatie. Door leerlijnen te koppelen aan de gewenste competenties van een functie of persoon, krijgt iedere medewerker een op maat gemaakt, hoogstpersoonlijk leertraject.

Daarnaast kan een leidinggevende een HR-gesprekscyclus personaliseren door doelen te stellen aan het doorlopen van leerlijnen. Een leerlijn kan bijvoorbeeld verplicht worden gemaakt op functieniveau. Ook kan een leidinggevende ervoor kiezen om de medewerker zelf de keuze te geven een leerlijn af te ronden. Dit zijn keuzes waarover een leidinggevende vóór een HR-gesprekscyclus kan nadenken.

Medewerkers krijgen dus meer grip op hun ontwikkelpunten en welke kerncompetenties zij dienen te hebben om hun functie optimaal uit te voeren. Met leerlijnen kan dus op een gemakkelijke manier bepaald worden welke competenties relevant zijn voor een medewerker. De manier waarop medewerkers deze competenties verwerven kan vervolgens gezamenlijk worden ingevuld.

Voordeel 3: inwerktrajecten en welkomstgesprekken standaardiseren

Nieuwe medewerkers verwachten vaak een intensief en individueel inwerkproces, maar leidinggevenden hebben vaak te weinig tijd voor zo'n persoonlijke begeleiding. Dankzij de digitale opslag van leerlijnen kan men dit traject standaardiseren en stroomlijnen.

Zo kan men leerlijnen opstellen met alle relevante informatie die een medewerker dient te ontvangen, zoals het organisatiebeleid, algemene werkdocumenten en online trainingen die aansluiten op het functieprofiel. Hiermee kan je enorm veel tijd besparen én tegelijk waarde toevoegen.

Conclusie

Leerlijnen stimuleren de voorbereiding van een HR-gesprekscyclus voor zowel de leidinggevende als de medewerker. Door de evaluatie persoonlijker te maken, medewerkers te betrekken bij het maken van leerlijnen, en onderdelen van een HR-gesprekscyclus te standaardiseren, wordt tegelijk ingespeeld op persoonlijke leerbehoeften en bedrijfsspecifieke doelstellingen.

Wil je graag meer weten over leerlijnen, hun belang, en hoe je zelf een leerlijn kunt ontwikkelen? Download dan hieronder ons handige e-book!

Studytube Learning & Development Monitor 2022

Maar liefst 63% van de HR-professionals geeft aan dat er (te) veel onbenut potentieel is in hun organisatie. De nodige leermiddelen zijn er vaak wel, maar bij 52% van de bedrijven is ontwikkeling geen topprioriteit. Benieuwd naar meer interessante bevinden uit ons jaarlijkse rapport?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.