overeenkomsten-blended-learning-agile-organisaties

5 Overeenkomsten tussen agile organisaties en blended learning

“Don’t fix the product, fix the process too!” Het is waar agile om draait en succesvol maakt. In een vorige blog besprak ik waarom medewerkerontwikkeling belangrijk is binnen agile organisaties. In deze blog kijk ik naar hoe de agile werkwijze op sommige vlakken overeenkomt met de leermethode blended learning. Dit begint al bij het feit dat niet alleen het product (de training) wordt aangepast, maar juist het (leer)proces. Het bekende klassikaal leren maakte plaats voor online leren. Maar, de praktijk wees uit dat het niet toereikend genoeg was om het ‘product’ van enkel klassikaal om te zetten naar enkel online. Men leert toch het beste van elkaar. Een nieuw leerproces met klassikale en online leervormen was gewenst: blended learning. Lees hieronder meer over de overeenkomsten tussen agile organisaties en blended learning.

1. Mensen leren het beste van elkaar

Agile gaat onder andere uit van de volgende uitspraak: “De meest efficiënte en effectieve methode om informatie te delen is door met elkaar te praten.” Dit wordt gestimuleerd doordat medewerkers in verschillende vormen met elkaar samenwerken en op die manier kennis en ervaringen uitwisselen.

Uiteindelijk leren mensen nou eenmaal het snelst en beste van elkaar. Daarom werkt een blended leertraject goed. Dit principe wordt hier namelijk ook in toegepast. Vooral het klassikale gedeelte stimuleert samenwerking en kennisoverdracht. Natuurlijk geldt dit ook voor een klassikale training. Toch haal je bij een blended traject het meeste rendement uit de tijd samen. Met een online training over bijvoorbeeld de theorie, zorg je namelijk dat iedere medewerker over hetzelfde kennisniveau beschikt voorafgaand aan het klassikale gedeelte. Op die manier wordt geen tijd ‘verspild’.

2. Geloof in het kunnen van de medewerker

De tijd en energie die de medewerkers in het proces stoppen, beïnvloed de uitkomst. Binnen de agile werkwijze draait het daarom om projecten die gedragen en uitgevoerd worden door gemotiveerde medewerkers. Deze mensen raken gemotiveerd op het moment dat zij verantwoordelijkheid voelen en de omgeving en support hebben die hun het vertrouwen in het werk geven. agile stimuleert naast het nemen van verantwoordelijkheid ook goede samenwerking en continue innovatie.

Een blended leertraject verwacht ook dat de medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Zij beslissen namelijk zelf wanneer en hoe zij bepaalde onderdelen van het traject afleggen. Daarnaast bepaalt de inzet van medewerkers de waarde die zij uit het blended leertraject halen.

3. Continue evaluatie maakt snel bijsturen mogelijk

“Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces.” Zo geldt een ander principe van het Agile Manifesto. Het continu evalueren van de relevantie van het proces, is zeer belangrijk binnen de agile werkwijze. Verandering is hierbij de sleutel tot succes. Het draait om het continu bijstellen en werken met veel herhaling. Evalueer op vaste tijden of het product en het proces nog aansluiten bij de behoeften van de klant

Agile werken is dus een doorlopend proces. Net als het ontwikkelen en aanbieden van een blended leertraject. Ook hier is het belangrijk om op vaste tijden te evalueren of het leertraject nog aansluit bij de behoefte van de deelnemers. Welke content is relevant? Zijn onderdelen overbodig? Kunnen onderdelen effectiever? Is de inhoud nog actueel? Het is belangrijk om continu je deelnemers bij het proces te betrekken, zodat het naadloos aansluit op hun wensen.

4. Het opsplitsen van het (leer)proces zorgt voor snel resultaat 

Agile werken gaat om het continu opleveren van werkende (software)onderdelen. Dit gebeurt in kleine stappen tegelijk. In plaats van het hele product of dienst in één keer te maken, wordt het opgesplitst in kleinere onderdelen. Dit biedt flexibiliteit in bijsturing en maakt resultaat vaak en snel zichtbaar.

Zo werkt het ook voor blended leertrajecten. Doordat het traject uit verschillende onderdelen bestaat, krijgen deelnemers niet te veel informatie in één keer. Hierdoor is het makkelijk toepasbaar in de praktijk en kan geregeld feedback ontvangen worden. Dit zorgt dat deelnemers regelmatig hun leerprestaties kunnen verbeteren. Een motiverende stimulans om het traject te vervolgen. Zichtbaarheid van de leerprestaties werkt namelijk vaak motiverend.

5. Creëren van waarde voor de klant is de belangrijkste focus

Het creëren van klantwaarde is altijd het uitgangspunt voor de zelforganiserende teams binnen agile. Het gaat om iets maken dat aansluit bij de behoefte van de eindgebruiker. Een product of dienst waar de gebruiker echt iets aan heeft. Voor een blended leertraject werkt dat niet anders. Ook hier wil je dat het traject een toegevoegde waarde heeft voor de medewerkers die het traject volgen. De inhoud van het online gedeelte personaliseer je bijvoorbeeld door middel van adaptieve leerpaden. De inhoud van het klassikale gedeelte pas je aan op de resultaten uit het online gedeelte. Uiteindelijk maakt het combineren van de verschillende leermethodes het gemakkelijker om in te spelen op de individuele behoeften.

Creëer zelf een blended leertraject

Wil jij graag een waardevol leertraject creëren voor jouw medewerkers? Om je hierbij te helpen hebben we een praktische how-to gids ontwikkeld. Hierin bespreken we stap voor stap alle fasen die komen kijken bij het maken van een blended leertraject. Benieuwd? Download de gids dan via onderstaande knop.

Learning & Development Monitor 2021

Het definitieve onderzoeksrapport over het Nederlandse leerlandschap van 2021. Zijn we klaar voor een massale omscholing?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.