Aan de slag met leren: zo doe je dat als finance professional

De finance professional verdient steeds meer, maar wil vooral meer uitdaging en meer mogelijkheden om onderwijs te kunnen volgen, zo blijkt uit onderzoek. En dat is niet zo vreemd; mede door digitalisering veranderen financeberoepen snel, en zullen sommige beroepen op den duur zelfs verdwijnen. Onderwijs zal dus onmisbaar worden.

Een leven lang leren stimuleren

Niet voor niets heeft het kabinet "een leven lang ontwikkelen" onlangs uitgeroepen tot een van de speerpunten van 2020. Bedrijven worden (onder meer met subsidie) gestimuleerd om medewerkers meer te laten leren. Maar de grote vraag is: hoe stimuleer je dat?

Digitalisering heeft ervoor gezorgd dat er een overvloed is aan online trainingen, webinars, instructievideo’s en informatieve whitepapers, beschikbaar in talloze vormen. Op hun eentje kunnen medewerkers steeds lastiger bepalen welke opleidingen nu écht belangrijk zijn. Zij hebben een leeraanbod nodig dat zowel divers als relevant is, en een degelijke begeleiding bij het keuzeproces.

Hoe bied je die broodnodige begeleiding? En op welke aspecten van L&D moet je je focussen om je medewerkers te laten leren in 2020? Hieronder vind je vier tips.

Tip 1: Verbreding is net zo belangrijk als specialistische kennis

Leren en ontwikkelen staat binnen de finance-sector nog vaak synoniem aan "specialiseren". Volgens recent onderzoek wil twee op de drie professionals juist vooral zijn of haar vaardigheden en kennis verbreden, met als voornaamste doel om relevant te blijven.

Dat verbreding terrein wint ten opzichte van specialisatie is best te verklaren. Dankzij digitalisering en technologische ontwikkelingen veranderen functies immers sneller dan ooit. De beste manier om jezelf als finance professional future-proof te maken, is jezelf verbreden met nieuwe kennis en vaardigheden. Waar je vroeger vooral heel goed moest zijn met cijfers om succes te hebben, wordt het rekenwerk steeds meer uitgevoerd door computers. Als finance professional kun je meer waarde toevoegen door cijfers te analyseren en op basis daarvan strategisch advies te geven.

Kanttekening bij deze verbreding is dat de opleiding en kennis vooral moet aansluiten op de persoonlijke voorkeur van de medewerker: waar heeft iemand behoefte aan? Door de match te maken tussen persoonlijke voorkeuren, kenmerken én vraag vanuit de markt, kan sneller en beter een keuze gemaakt worden.

Tip 2: Kies voor omscholing als dat nodig is

Omdat de sector sneller verandert dan ooit, worden finance professionals ook gedwongen om met dezelfde snelheid mee te veranderen. Sommige functies zullen drastisch veranderen, andere zullen zelfs verdwijnen als gevolg van digitalisering en robotisering. Voor finance professionals is het dan ook noodzakelijk om te kiezen voor omscholing.

Werkgevers moeten hun medewerkers hierbij motiveren en begeleiden. Ga tijdig met hen het gesprek aan, stippel een pad uit voor de toekomst en ontwikkel een leerplan om daar te komen – ook (of juist) als dat betekent dat een medewerker een andere rol gaat krijgen binnen de organisatie.

Tip 3: Maak gebruik van subsidiemogelijkheden

Met de focus op "een leven lang ontwikkelen" worden ook diverse financieringsmogelijkheden beschikbaar gesteld. Het zogenoemde STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie) wordt voor iedereen tot de AOW-gerechtigde leeftijd beschikbaar. Ook werkt de overheid aan een subsidieregeling om een leven lang ontwikkelingen te stimuleren in het midden- en kleinbedrijf.

Deze mogelijkheden moeten het leven lang ontwikkelen stimuleren en de drempel voor werkgevers verlagen, middels o.a. een financiële compensatie. Uit onderzoek van Studytube blijkt immers dat meer dan de helft van de medewerkers (59%) nog altijd geen toegang heeft tot een eigen leerbudget óf dat niet altijd opmaakt. Financiële tegemoetkoming van de overheid kan dus een positieve boost geven aan de introductie en omarming van het leven lang ontwikkelingen.

Tip 4: Bekijk de vergrijzing positief

De "vergrijzing" en de 55-plusser die niet meer zo nodig hoeft te leren: deze uitdagingen zijn groter dan ooit. Menig werkgever ziet vergrijzing dan ook als een bedreiging en probeert te verjongen door nieuw personeel aan te nemen. De vraag is echter of dat wel de juiste oplossing is.

Werkgevers kunnen namelijk hun voordeel doen met een vergrijzend personeelsbestand. Een voorbeeld: de gemiddelde huizenkoper is 39 jaar en de gemiddelde bankklanten, bijvoorbeeld ondernemers, zijn vaak ook 40 of 50 jaar en ouder. Zij vinden het juist prettig om een ervaren, oudere financiële adviseur tegenover zich te hebben.

Leren en ontwikkelen biedt dus mogelijkheden om de uitdagingen van de komende jaren (zoals digitalisering en vergrijzing) om te draaien in kansen. Wat daarvoor vooral nodig is, is het actief begeleiden van medewerkers. Want alleen met meer subsidie kom je er niet; finance professionals hebben, net als iedereen, behoefte aan een stimulans om de juiste opleidingen te volgen.

Studytube Learning & Development Monitor 2022

Maar liefst 63% van de HR-professionals geeft aan dat er (te) veel onbenut potentieel is in hun organisatie. De nodige leermiddelen zijn er vaak wel, maar bij 52% van de bedrijven is ontwikkeling geen topprioriteit. Benieuwd naar meer interessante bevinden uit ons jaarlijkse rapport?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.