Benchmark-2020

Benchmark ‘Lerende organisatie’: het Nederlandse leerlandschap in 2020

"Waar staan organisaties op het gebied van leren en ontwikkelen anno 2020?" Die onderzoeksvraag stelde Studytube in januari aan 100 HR-professionals die dagelijks verantwoordelijk zijn voor Learning & Development in hun organisatie. Met de resultaten hopen we L&D-verantwoordelijken meer inzicht te geven in het huidige leerlandschap.

Learning & Development in 2020

Wat zijn de uitdagingen binnen Learning & Development? Hoe groot zijn de gemiddelde opleidingsbudgetten? Welke interne en externe factoren beïnvloeden het L&D-beleid in Nederlandse bedrijven? Welke L&D-thema's staan bovenaan de prioriteitenlijst? Hoe bieden organisaties die leermogelijkheden aan?

Studytube stelde die vragen aan 100 HR-verantwoordelijken, allen werkzaam in sectoren als de (decentrale) overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en de uitzendbranche. Ze vertegenwoordigden bedrijven met een gemiddelde grootte van 2.650 werknemers.

We bundelden de antwoorden op hun vragen in de L&D Benchmark 2020, zodat jij die ijkpunten kan gebruiken om jouw eigen L&D-strategie vorm te geven. Bij Studytube zien we namelijk elke dag hoe organisaties worstelen om Learning & Development op een succesvolle manier te implementeren. Met dit onderzoek dragen we graag ons steentje bij.

Resultaten

Opleidingsbudget

Iets meer dan een kwart van de ondervraagden (26%) geeft aan dat er geen vast opleidingsbudget beschikbaar is. Zij laten de grootte van dat bedrag afhangen van de concrete leervragen van hun werknemers. Bij bedrijven met vaste opleidingsbudgetten stellen we vast dat het merendeel werkt met sommen tussen 500 en 1.000 euro; 20,25% berekent dat getal als een vast percentage van de loonsom.

Interne en externe factoren

Diverse interne en externe factoren oefenen een invloed uit op het L&D-beleid van organisaties. Voor bepaalde bedrijven (45%) is het bijvoorbeeld wettelijk verplicht om medewerkers bij te scholen, o.a. vanuit de CAO. Toch zegt de overgrote meerderheid (88%) dat ze focussen op Learning & Development om de organisatie verder te laten groeien en ontwikkelen.

Thema's

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar pijlsnel op in allerhande facetten van onze maatschappij, waardoor we met z'n allen regelmatig onze vaardigheden moeten aanscherpen en nieuwe kennis moeten verwerven.

Dat vertaalt zich in de L&D-thema's die de respondenten het meest benadrukken: "Duurzame inzetbaarheid" staat met stip bovenaan. Door een leven lang te leren zorgen we immers dat we steeds de juiste competenties bezitten om ons takenpakket zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren. Niet minder dan 62% is van plan om de volgende jaren volop in te zetten op dat onderwerp.

Medewerkers vragen ook steeds meer zélf naar persoonlijke ontwikkelmogelijkheden, waardoor er veel aandacht gaat naar trainingen op maat. Zo willen bedrijven de meest geschikte begeleiding garanderen, goed werkgeverschap etaleren en werknemers behouden in de moordende "war for talent".

De rol van HR en leidinggevenden

Om een goed geoliede leercultuur te creëren zijn een uitgebreid opleidingsaanbod en een gebruiksvriendelijke leeromgeving verre van voldoende; men moet leermogelijkheden continu stimuleren en promoten.

Dat zien we ook terug in de cijfers: 59 respondenten geven aan dat HR en leidinggevenden moeten "enthousiasmeren en motiveren om te leren" en de ontwikkeling van medewerkers actief moeten monitoren en sturen (58). Dat gebeurt niet zelden via evaluatiegesprekken.

Een kwart (25%) stelt dat de verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen expliciet bij de medewerker zélf ligt.

Middelen

De meeste ondervraagden verklaren dat ze hun opleidingsmogelijkheden faciliteren via een online academy of soortgelijke platformen, maar er is nog veel onbenut potentieel: 58% verwacht dat ze die tools verder zullen uitbreiden in de nabije toekomst, om zo het L&D-beleid nog beter te ondersteunen.

Verrassend: 23% van de onderzoeksgroep beschikt (nog) niet over de broodnodige middelen om leren en ontwikkelen te integreren in de organisatie.

Conclusie

In het Nederlandse leerlandschap van 2020 werken de meeste bedrijven met een vast opleidingsbudget per werknemer, wat vaak schommelt tussen 500 en 1.000 euro. Zowel interne als externe factoren sturen het L&D-beleid, dat in de toekomst steeds meer de nadruk zal leggen op duurzame inzetbaarheid en persoonlijke leertrajecten op maat.

L&D-verantwoordelijken erkennen dat ze die leercultuur actief moeten promoten, maar bij 25% is de medewerker zelf verantwoordelijk. De meerderheid van de organisaties heeft de middelen in huis om door te groeien tot een echte lerende organisatie, maar ziet die instrumenten nog toenemen op korte en lange termijn.

Wil je graag nog meer duiding en cijfers bij de bovenstaande resultaten? Download de volledige L&D Benchmark 2020 dan via de onderstaande blauwe knop.

L&D Monitor 2021

Eerder dit jaar publiceerde Studytube de eerste versie van de Learning & Development Monitor. Dat uitgebreide onderzoeksrapport beschreef hoe strategisch Nederlandse bedrijven leren en ontwikkelen inzetten, en gaf diepgaande inzichten in de uitdagingen en trends van het vakgebied.

Bij Studytube hebben we de onderzoeksvragen van toen nog verder verfijnd, zodat we een nieuwe stand van zaken kunnen opmaken. Ben jij (mede) verantwoordelijk voor L&D in jouw bedrijf? Dan kan jij ons helpen! Als je hier onze vragenlijst invult, dan zorg jij er mee voor dat we leren en ontwikkelen in Nederland nóg beter in kaart brengen. Alvast heel erg bedankt!

Learning & Development Monitor 2021

Het definitieve onderzoeksrapport over het Nederlandse leerlandschap van 2021. Zijn we klaar voor een massale omscholing?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.