blended-learning-inzetten-in-jouw-organisatie

Blended learning inzetten in jouw organisatie: hoe doe je dat?

Als organisatie wil je dat jouw medewerkers werken in de beste omstandigheden, inclusief de meest geschikte opleidingsmogelijkheden. Met een blended leertraject heb je een uitstekend instrument in handen om de benodigde kennis over te brengen, maar het is slechts één optie in een waaier aan mogelijke leerinterventies. Lees hier hoe je blended learning zo efficiënt mogelijk inzet.

Tip 1: Blijf kritisch

Organisaties zien blended learning (ook wel hybrid learning genoemd) maar al te vaak als onmisbaar onderdeel. De methode wordt daardoor misschien wel te pas en te onpas ingezet in de leerstrategie. Zoals bij elke leermethode is het belangrijk om kritisch te evalueren of dit wel het juiste middel is. Bedenk daarom altijd goed wat je wilt bereiken met het trainingstraject en welke leeroplossing hier het best bij past. Dit kan ook betekenen dat blended learning niet het juiste middel is.

Blended leertrajecten tonen vooral hun meerwaarde wanneer je theoretische kennis wilt oefenen in de praktijk, bijvoorbeeld bij het aanleren van een nieuwe communicatietechniek. In het online gedeelte behandel je dan de theorie, waarna je deze oefent in het praktijkgedeelte van het traject.

TIP: Formuleer alle doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Dit biedt houvast in het ontwikkelen van een leertraject.

Tip 2: Betrek je doelgroep bij het ontwikkelproces

Het doel van elk trainingstraject is het leveren van een meerwaarde voor jouw medewerkers. Daarom is het belangrijk om met hen in gesprek te gaan en erachter te komen waar zij behoefte aan hebben.

Probeer de volgende vragen te beantwoorden: tegen welke uitdagingen lopen je medewerkers aan? Op welke manier leren zij het liefst? Wat maakt een training nuttig voor hen? Welke kennis missen zij?

Zo wordt jouw blended leertraject de meest geschikte en efficiënte combinatie van online en klassikale leermethodes.

TIP: Organiseer een proefproject om het blended leertraject op kleine schaal te testen met een selectie uit je doelgroep. Dat maakt het gemakkelijker om belemmeringen - en dus ook verbeterpunten - op te merken.

Tip 3: Gebruik de juiste middelen

Het klinkt heel logisch, maar om een een blended leertraject succesvol te implementeren in jouw organisatie heb je de juiste middelen nodig. Denk bijvoorbeeld aan een digitale leeromgeving, zodat medewerkers het online gedeelte op een plek naar keuze kunnen volgen.

Zorg er ook voor dat je de tijd, ruimte, trainers en/of experts voorziet om het klassikale gedeelte te faciliteren. Je wilt namelijk dat deze factoren goed geregeld zijn en geen belemmering vormen voor het leerproces.

TIP: Bepaal de randvoorwaarden voor het creëren van het leertraject, en breng deze in kaart. Over welke content en middelen beschik je en welk effect heeft dit op het ontwikkelproces?

Zelf een blended leertraject maken?

Kritische evaluatie, communicatie met de doelgroep, en de juiste middelen: deze factoren zetten je blended leertraject op de weg richting succes. Zet blended learning daarom alleen in als deze leervorm past bij het doel dat je wilt bereiken.

Ben je overtuigd van de voordelen van blended learning en wil je zelf aan de slag met een blended leertraject? Download dan hieronder onze praktische how-to-gids. Daarin leggen we stapsgewijs het gehele ontwikkelproces uit. Veel succes!

Learning & Development Monitor 2021

Het definitieve onderzoeksrapport over het Nederlandse leerlandschap van 2021. Zijn we klaar voor een massale omscholing?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.