De 55-plusser vraagt werkgever niet meer om opleiding

Het merendeel van de 55-plussers vraagt bij een werkgever niet meer proactief naar trainingen of opleidingen. Slechts 39 procent van de oudere werknemers geeft aan dat ze nog vragen om bijscholing. Bij de leeftijdsgroep 25 tot 34 jaar is dat percentage bijna twee keer zo groot (77%). Dit blijkt uit de L&D Monitor, een onderzoek uitgevoerd door Multiscope in opdracht van Studytube.

Leermateriaal goed beschikbaar, behalve voor ouderen

Hoewel werknemers minder proactief leren naarmate hun leeftijd vordert, laat de L&D monitor ook zien dat de eerste stappen in de transformatie naar lerende organisaties wel degelijk zijn gezet. Zo is de toegang tot leermateriaal bij Nederlandse bedrijven goed: 78 procent van de medewerkers heeft relatief gemakkelijk toegang tot de aangeboden leermiddelen. Daarnaast wordt gemiddeld 5 tot 10 procent van de tijd besteed aan leren en ontwikkelen.

Uit een analyse van pensioeninstituut Netspar eerder dit jaar blijkt echter dat werkgevers doorgaans minder investeren in oudere werknemers dan in de rest van het personeel. Aan ouderen worden minder cursussen en trainingen aangeboden.

"Dit zou kunnen betekenen dat organisaties het belang van de lerende organisatie inzien, maar dat de meerwaarde van investeren in de oudere generatie over het hoofd wordt gezien," zegt Homam Karimi, CEO van Studytube. "En dat terwijl het juist loont. De oudere generatie is namelijk loyaal aan een werkgever en bovendien is het overbrengen van kennis en kunde door oudere en ervaren werknemers van grote waarde voor de organisatie."

En hoewel er minder wordt geïnvesteerd in ouderen, is leren voor hen wel noodzakelijk. Een goed voorbeeld van de benodigde ontwikkeling is te vinden in de IT-sector. Europees onderzoek van Salesforce wijst uit dat de oudere medewerker steeds vaker een jongere collega om hulp vraagt als het gaat om het bijspijkeren van de IT-vaardigheden, terwijl hij of zij ook een opleiding of cursus zou kunnen volgen.

Leerbudget wordt niet volledig benut

Daarnaast blijkt uit de L&D Monitor dat werknemers nog niet altijd toegang hebben tot een eigen leerbudget (59%) óf dat het niet altijd wordt opgemaakt. Modaal wordt er tussen de 500 en 1.000 euro per medewerker per jaar uitgegeven aan L&D, en slechts 1 op de 3 organisaties besteedt meer dan 75 procent van dit budget.

"De resultaten verbazen niet, maar roepen wel de nodige vragen op," aldus Karimi. "In een tijd waar we langer dan ooit moeten doorwerken, de (digitale) veranderingen elkaar in rap tempo opvolgen en de functies continu veranderen, is een leven lang leren, en dus L&D, essentieel."

Een leven lang leren mag volgens Karimi dan ook hoger op de agenda komen te staan in het Nederlandse bedrijfsleven. Wanneer het management er actief mee aan de slag gaat en het goede voorbeeld geeft, vergroot automatisch het bewustzijn over het belang van een leven lang leren - en dat is essentieel voor het creëren van lerende organisaties.

"Je zou denken dat 'een leven lang leren' steeds meer gemeengoed is geworden onder Nederlandse organisaties, maar deze resultaten wijzen erop dat medewerkers al ver voor hun pensioen niet meer vragen om een opleiding," besluit Karimi.

Meer weten?

Benieuwd naar alle resultaten uit het onderzoek? Download dan via de onderstaande blauwe knop het volledige rapport, inclusief alle cijfers en bevindingen.

Studytube Learning & Development Monitor 2022

Maar liefst 63% van de HR-professionals geeft aan dat er (te) veel onbenut potentieel is in hun organisatie. De nodige leermiddelen zijn er vaak wel, maar bij 52% van de bedrijven is ontwikkeling geen topprioriteit. Benieuwd naar meer interessante bevinden uit ons jaarlijkse rapport?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.