laatste-babyboomers-op-de-werkvloer-genieten-binnenkort-van-hun-pensioen-vrije-tijd-in-de-camper

De laatste babyboomers op de werkvloer gaan bijna met pensioen. Wat nu?

Heeft jouw organisatie ook medewerkers van allerlei leeftijden in dienst? Daar zijn jullie niet uniek in. Momenteel bestaat de Nederlandse beroepsbevolking namelijk uit 4 verschillende generaties. Allemaal staan ze op hun eigen manier in het leven en in hun werk. Dat maakt leidinggeven en samenwerken met collega’s uit een andere generatie soms lastig. Daarom stellen we in deze blogserie de 4 verschillende generaties op de werkvloer van nu aan je voor. Zo ontdek je wat hen nou zo uniek maakt, ontkrachten we hardnekkige mythes en hoe je medewerkers uit deze leeftijdscategorie helpt te excelleren. We beginnen deze week bij de meest ervaren krachten die alweer bijna met pensioen gaan: de babyboomers.

Wie zijn de babyboomers eigenlijk?


Babyboomers
zijn geboren tussen grofweg 1945 en 1960. Ze groeiden op in economische welvaart en voor hen was het na hun opleiding makkelijk om een baan te vinden. Hun jonge jaren waren de tijd van de hippie-beweging, ontzuiling en ontkerkelijking. Ook voltrok de seksuele revolutie zich tijdens hun jeugd en kon deze generatie dankzij anticonceptie bepalen wanneer en hoeveel kinderen ze kregen. Deze generatie wordt ook wel de protestgeneratie genoemd.

Babyboomers op de werkvloer

De generatie hecht aan financiële zekerheid en een vaste baan. Ze vonden het normaal om te verhuizen om dichtbij hun werkgever te gaan wonen. Besef wel dat de arbeidsvoorwaarden in hun tijd meer uitnodigend waren dan die van tegenwoordig. Deze protestgeneratie streed voor de oprichting van vakbonden, ondernemings- en medezeggenschapsraden. Mede hierdoor hebben babyboomers uitstekende arbeidsvoorwaarden voor zichzelf geregeld. Deze generatie heeft verreweg de beste arbeidsvoorwaarden, zowel primair als secundair. Ze houden ook vast aan hun baan en blijven lang bij één werkgever. 

Wapenfeit: vitaal en veerkrachtig

De meest vitale en veerkrachtige werknemers zijn 50 jaar of ouder, blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van TempoTeam. Ook zijn babyboomers loyaal aan hun baas. Ze willen bewust lang doorwerken op het gebied van hun passie, zichzelf ontwikkelen en voortbouwen aan hun kennis en expertise. Daarnaast blinkt deze generatie uit in dingen goed regelen voor zichzelf en polderen. Soms tot frustratie van hun jongere collega’s: generatie X en millennials.

Misvattingen: niet digitaal ontwikkeld

Er doen hardnekkige misvattingen de ronde over deze generatie, bijvoorbeeld dat ze vaker ziek zijn dan jongere collega’s en minder flexibel: zoals je net al las is dat dus onzin. Natuurlijk blijven babyboomers digital immigrants: zij hebben zich de digitale vaardigheden later in hun leven eigen moeten maken. Maar ze staan wel open voor nieuwe technologische ontwikkelingen. Wist je dat 21% van de LinkedIn gebruikers ouder is dan 65? En wellicht een open deur: maar ze hebben veel meer werk en levenservaring dan hun jongere collega’s. Niet alleen staan ze steviger in hun schoenen. Ze zijn ook leermeesters voor hun jongere, leergierige collega’s.  

Bijna met pensioen, wat nu?

Heeft jouw organisatie veel medewerkers van 58 jaar of ouder in dienst? Dan houd je je ongetwijfeld bezig met thema’s als ‘Wie gaat ze opvolgen?’ en ‘Hoe kunnen ze zoveel mogelijk kennis overdragen voor hun pensioen?’. Het goede nieuws is: de jongere generaties X, Y en Z barsten van de ambitie. Zij staan klaar om met rasse schreden de carrièreladder te bestijgen. Elk van hen wil groeien en ontwikkelen en niet geremd worden door oudere collega’s, maar juist van hen leren. De komende weken duiken we dieper in de wereld van elk van deze generaties, houd ons blog dus in de gaten! Op de vraag hoe de babyboomers zoveel mogelijk kennis kunnen overdragen gaan we hier wel alvast in.

Bereid je voor met gedegen kennismanagement

We schreven al eerder dat de vergrijzing op de werkvloer de komende jaren alleen maar toeneemt en dat dit uitdagingen meebrengt voor organisaties. Veel organisaties zijn bang dat:

  • Kennis verloren gaat als een medewerker met pensioen gaat
  • Kennisuitwisseling tussen verschillende generaties lastig is
  • Ze voor hoge kosten komen te staan als ze noodgedwongen externe kennis moeten kopen of inhuren

Alles valt of staat met het niet verloren laten gaan van alles wat deze generatie ervaren krachten in jullie organisatie heeft opgebouwd. Gelukkig zijn de jongere generaties leergierig. Maar natuurlijk zijn jongeren opgegroeid met nieuwe media. Hierdoor hebben zij een andere leerstijl ontwikkeld. Zo is just-in-time learning al niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven, maar is deze aanpak voor oudere medewerkers niet vanzelfsprekend. Hoe je de kennisoverdracht en -communicatie tussen de verschillende kunt bevorderen, lees je in het e-book ‘Kennismanagement’. Download het e-book hier en ontdek direct welke stappen jouw organisatie nodig heeft om de informatieflow dwars door jouw organisatie te laten stromen!

Studytube Learning & Development Monitor 2022

Maar liefst 63% van de HR-professionals geeft aan dat er (te) veel onbenut potentieel is in hun organisatie. De nodige leermiddelen zijn er vaak wel, maar bij 52% van de bedrijven is ontwikkeling geen topprioriteit. Benieuwd naar meer interessante bevinden uit ons jaarlijkse rapport?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.