Millennials-op-de-werkvloer-werken-graag-op-afwisselende-locaties-met-hun-laptop

Dit is wat millennials willen op de werkvloer

Wat is de gemiddelde leeftijd in jouw organisatie? Werken er vooral jongere mensen of is jullie medewerkersbestand aan het vergrijzen? In deze blogserie besteden we aandacht aan de 4 verschillende generaties op de werkvloer van nu. Want zeg nou zelf: meer begrip voor de ander maakt samenwerken of leidinggeven leuker én makkelijker! Welke normen en waarden hebben ze? En hoe komen die tot uiting in hun gedrag en houding op werk?  Deze week duiken we in de wereld van generatie Y oftewel: millennials.

Wie is generatie Y?

Tijden werden ze gezien als de ‘hemelbestormers’ van de werkvloer: millennials. Haast elke grote instelling had wel een speciaal traineeship om ze binnen te halen. Inmiddels is deze generatie Y, die geboren is tussen 1980 en 1995 (volgens sommige wetenschappers tot 2000), al wat verder in hun carrière.

De eind twintigers en dertigers van nu groeiden op in het informatietijdperk. Ten tijde van economische voorspoed en technologische vooruitgang. De meeste millennials zijn kinderen van babyboomers; een generatie die op de barricade heeft gestaan om hun vrijheid te bevechten. Zij hadden een nieuwe opvoedstijl: de kinderen mochten over veel dingen meebeslissen. Millennials groeiden op in kleine gezinnen met gemiddeld 1,7 kind. Hierdoor zijn ze gewend veel aandacht te krijgen en gehoord te worden. Dit maakt het een zelfbewuste generatie die gewend is haar zin te krijgen. Tegelijkertijd zijn millennials opgevoed met het idee dat ‘als ze hun best doen, alles haalbaar is’ en het moeten voldoen aan de hoge verwachtingen van hun ouders. Dat heeft positieve, maar ook minder leuke kanten: millennials ervaren namelijk veel prestatiedruk en lopen hoog risico op een burn-out.  

Millennials op de werkvloer: jobhoppers op zoek naar voldoening

Deze generatie geeft minder om status en geld en meer om zingeving dan hun voorgangers en opvolgers, generaties X en Z. Millennials vinden geluk en voldoening in hun werk belangrijker. Tegelijkertijd willen ze wel duidelijk weten wat er van ze verwacht wordt. Ze hebben behoefte aan een heldere structuur en ontwikkelingsmogelijkheden.

Ontwikkeling en groei

Onder ontwikkelingsmogelijkheden verstaat deze generatie ruimte voor het leren van nieuwe dingen, fouten kunnen maken, opleidingsmogelijkheden en goede feedback. Ze hechten veel waarde aan een goede leermeester in de vorm van een oudere collega of manager. Leren doen ze niet uit powerpointpresentaties. Deze generatie kijkt liever online tutorials, bijvoorbeeld op YouTube of een online bedrijfsacademy. Met alleen lezen houd je de aandacht van deze generatie niet vast. Zij willen beweging, geluid en waar mogelijk interactie. Gemengde leervormen aanbieden in een blended learning-traject zijn effectief voor de jongere generaties Y en Z.

Inspraak

Millennials groeiden op in een onderhandelingshuishouden. Dat uit zich op werk in hun behoefte aan openheid, inspraak en op gelijke voet willen staan.

Nieuwe ervaringen

Het opdoen van nieuwe ervaringen en mobiliteit zijn belangrijk voor millennials en ook voor hun opvolgers; generatie Z. Ze zijn flexibel en zoeken afwisseling. Dat gaat niet alleen om de inhoud; ze werken namelijk ook graag vanaf wisselende locaties. Zo zien we onder millennials het fenomeen digital nomads opkomen - freelancers die de wereld over reizen en vanuit het buitenland werken. Maar ook millennials met een vaste kantoorbaan werken graag vanaf verschillende locaties.

Zij willen verschillende ervaringen opdoen en werken op andere afdelingen en in verschillende ruimtes. De meesten werken ook niet lang voor dezelfde baas. Ze vinden ondernemen ‘cool’. Ze kiezen vaak voor een bestaan als freelancer en voelen zich aangetrokken tot kleine bedrijven. Waar babyboomers aan het werk gingen met als doel ‘stabiliteit’, verwachten millennials gemiddeld maximaal drie jaar voor één werkgever te werken.

Gevoelig voor burn-out

Millennials ervaren vaak stress door hun eigen perfectionisme en angst om te falen.

Geef je leiding aan millennials? Dan kun je hen helpen dit te relativeren. Een organisatiecultuur waarin ze kunnen leren van fouten leent zich daar goed voor. Verantwoordelijkheid krijgen om hun professionaliteit te ontplooien en regelmogelijkheden om hun werkomstandigheden aan te passen aan hun leven, zijn ook manieren waarmee je de millennial helpt op de werkvloer. Hoe flexibeler de baas zich opstelt, hoe gemotiveerder en loyaler millennials zijn aan hun werkgever.

Wapenfeiten: gedreven, optimistisch en flexibel

Drie veelgenoemde sterke punten van millennials zijn hun drive, optimisme en flexibiliteit. Ze zijn leergierig. Dat uit zich in hun behoefte aan feedback en snelle persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn flexibel, ook in hun werk, maar wel binnen kaders. Hun werk moet passen bij hun leven. Hun optimisme uit zich in het zien van kansen en can-do mentaliteit.

Ondernemend

Deze generatie is ondernemend. Ze spotten kansen in de markt en kunnen goed initiatief en beslissingen nemen. Hierin zijn ze anders dan hun voorgangers generatie X, waarvan vaak wordt gezegd dat ze afwachtend en reactief is. Millennials zijn zich bewust van hun omgeving en weten wat er speelt in de maatschappij en de markt. Door die sensitiviteit kunnen ze zich goed verplaatsen in anderen. Dit maakt deze generatie erg klantgericht.

Misvattingen: verwend, ongeduldig en moeite met autoriteit

Over millennials doen hardnekkige mythes de ronde, vooral onder oudere generaties. Zo zouden millennials verwend en ongeduldig zijn en geen autoriteit accepteren. In werkelijkheid staan deze jonge mensen onder extreem hoge druk. Die leggen ze niet alleen zichzelf op. De stap naar financiële onafhankelijkheid is voor jongeren groter dan die was voor babyboomers. Vaste contracten zijn tegenwoordig niet vanzelfsprekend en wonen is duur. Daarnaast hebben ze door social media vaak een vertekend beeld dat ‘alles perfect moet zijn’.

Deze generatie Y is opgevoed met het idee dat alles te bereiken is, als je er maar hard voor werkt. Als millennials niet snel genoeg een carrièrestap maken, worden ze ongeduldig. Maar, het knaagt ook aan hen. Voor een millennial is er niets ergers dan niet voldoen aan zijn eigen hoge verwachtingen. Als manager kun je hier rekening mee houden door ontwikkelingsmogelijkheden en groeiperspectief te bieden. En: zorg dat ze zich gehoord voelen. Dan accepteren ze die autoriteit echt wel en staan ze te trappelen om van hun oudere, ervaren collega’s te leren.

Geen pingpongtafel of gadgets, maar inspraak en flexibiliteit

Een andere misvatting is dat millennials blij worden van arbeidsvoorwaarden als een hip kantoor met pingpongtafel. Van gadgets van de baas is deze generatie ook niet onder de indruk. Die hebben ze meestal zelf al. Veel managers en organisaties vinden nog steeds dat millennials zich moeten aanpassen aan de bestaande organisatiestructuur. Toch kunnen we hun capaciteiten meer benutten als we begrijpen hoe de millennial wil werken en leren. Deze generatie introduceert de work-life fluency; ondersteund door technologische ontwikkeling.  Deze fluency komt het beste tot z’n recht als we millennials vrij en flexibel laten.

De nieuwe generatie leiders

Babyboomers gaan met pensioen en generatie Z wandelt alweer het werkende leven binnen. Intussen maken millennials zich klaar voor een leidinggevende functie. Dat brengt voor organisaties nieuwe uitdagingen met zich mee. Passen de huidige structuur en communicatiestijl nog wel bij deze nieuwe generatie managers? En hoe dragen de babyboomers hun kennis en ervaring over als zij met pensioen gaan?

Op naar betere kennisdeling

Als de verschillende generaties elkaars communicatievoorkeuren en leerstijlen niet begrijpen, wordt kennisdelen met collega’s lastig. En dat terwijl die kennisuitwisseling op dit moment belangrijker is dan ooit. In het e-book ‘Beter kennismanagement’ bespreken we de grootste belemmeringen voor kennisoverdracht. Ook lees je wat je kunt doen om ze te verhelpen. Download het e-book en breng het kennisniveau in jouw organisatie naar een hoger niveau.

Learning & Development Monitor 2021

Het definitieve onderzoeksrapport over het Nederlandse leerlandschap van 2021. Zijn we klaar voor een massale omscholing?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.