Duurzameinzetbaarheid_Studytube

Duurzame inzetbaarheid in 2018: de opmerkelijkste inzichten op een rij

Dat duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema is in 2018 is, is je vast niet ontgaan. Steeds meer organisaties zetten zich in om medewerkers fysiek en mentaal fit te houden en wendbaar te maken.

Om met de steeds veranderende werkzaamheden en technische ontwikkelingen om te gaan, richten werkgevers zich op toekomst gericht werken binnen en buiten de organisatie. Want, medewerkers blijven nou eenmaal niet hun hele werkzame leven bij dezelfde werkgever. Welke veranderingen treden hierdoor op? En welke trends zien we in 2018 omtrent duurzame inzetbaarheid? PWnet heeft hier onderzoek naar gedaan in samenwerking met Vakmedianet. In deze blog bespreken we de opmerkelijkste inzichten uit de Analyse Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2018

Duurzame inzetbaarheid staat op de agenda

Aan het nationaal onderzoek werkten 1.900 werkgevers mee. Zij vertegenwoordigden alle branches in Nederland. Opmerkelijk is dat duurzame inzetbaarheid voor het derde jaar op rij bij meer organisaties op de strategische agenda staat. In 2016 was dit nog 51%, in 2017 54% en in 2018 is dit opgelopen tot 59% van de ondervraagde werkgevers (PWnet, 2018).

Medewerkers hebben behoefte aan maatwerk

Het groeiende belang voor duurzame inzetbaarheid is een mogelijke verklaring voor de verschillende verwachtingen van de medewerker en de organisatie. Organisaties verwachten dat alle medewerkers meegroeien met de technische ontwikkelingen die invloed uitoefenen op de organisatie. En medewerkers daarmee steeds meer vaardigheden onder de knie krijgen.

Medewerkers ervaren juist een beperkte investering in ontwikkeling vanuit de organisatie. De opleidingsmogelijkheden komen niet tegemoet aan de behoeften en wensen van medewerkers.

Medewerkers hebben behoefte aan maatwerk. Denk hierbij aan het voeren van gesprekken over ontwikkeling en het samenstellen van ontwikkelingsplannen. Uit het onderzoek blijkt dat maar 34% van de werkgevers maatwerk in ontwikkeling voldoende aanwezig vindt binnen de organisatie (PWnet, 2018). Een percentage waar werkgevers in de toekomst veel kansen uit kunnen halen.

Flexmedewerkers versus vaste medewerkers

Vooral flexmedewerkers en uitzendkrachten missen maatwerk in hun opleidingsmogelijkheden. Hoewel 32% van de organisaties zich verantwoordelijk voelt voor de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten, treffen zij geen directe maatregelen. Een groot contrast met de vaste medewerkers binnen de organisatie. Maar liefst 78% van de werkgevers geeft aan zich verantwoordelijk te voelen voor de duurzame inzetbaarheid van vaste medewerkers.

Dit verschil zit mogelijk in de verantwoordelijkheid van duurzame inzetbaarheid voor de flexmedewerker. Dit ligt nu namelijk bij de medewerker, inlenend bedrijf en het uitzendbureau. Vaak schuiven het inlenend bedrijf en het uitzendbureau de verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid in elkaars schoenen. Met als gevolg: onduidelijkheid en een beperkte investering in duurzame inzetbaarheid.

Gebrek aan oriëntatie op de toekomst

Ondanks het gebrek aan maatwerk door de organisatie, speelt de medewerker zelf ook een rol. Medewerkers houden tegenwoordig ogen en oren open voor nieuwe mogelijkheden en kansen. Toch besteedt slechts een minderheid van de medewerkers actief aandacht aan hun loopbaanontwikkeling (PWnet, 2018). Dit terwijl organisaties steeds meer vaardigheden van medewerkers verwachten.

In de praktijk zien we dat medewerkers soms weinig intrinsieke motivatie hebben om te leren. Ook is ‘te weinig tijd’ een antwoord dat vaak wordt gegeven. Belangrijk is dan ook om als organisatie realistische leermomenten te bieden en het belang van loopbaanontwikkeling duidelijk te maken.

Kansen voor duurzame inzetbaarheid in 2018

Organisaties zijn anno 2018 druk bezig met de ontwikkeling en uitvoering van duurzame inzetbaarheid. Toch zijn ze er nog lang niet en liggen er nog een aantal kansen voor het oprapen. Wil je als organisatie stappen maken in het duurzaam inzetbaar krijgen en houden van medewerkers? Maak het onderwerp dan bespreekbaar en makkelijk toepasbaar. Zorg daarnaast dat de kloof tussen vaste- en flexmedewerkers verkleint. Elke medewerker verdient namelijk een duurzaam inzetbaarheidsbeleid op zijn werk.

Ben je benieuwd hoe jij de ontwikkelmogelijkheden binnen jouw organisatie kunt inrichten en zo duurzame inzetbaarheid stimuleert? Lees dan ons trendrapport:

Learning & Development Monitor 2021

Het definitieve onderzoeksrapport over het Nederlandse leerlandschap van 2021. Zijn we klaar voor een massale omscholing?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.