Leven Lang Leren

Een leven lang leren voor duurzame inzetbaarheid

Organisaties die de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers willen vergroten, komen al snel uit bij een leven lang leren voor hun personeel. Want duurzame inzetbaarheid is een breed begrip, maar het gaat vaak (ook) over het blijven ontwikkelen van kennis en competenties - voor de huidige en het liefst ook alvast voor een toekomstige functie. Hoe kan een werkgever dat goed faciliteren?

NB: Wil je de whitepaper over duurzame inzetbaarheid (inclusief concreet stappenplan) alvast in je mailbox ontvangen? Download de paper dan via de onderstaande button:

Download whitepaper

De opmars van een leven lang leren

Een leven lang leren en ontwikkelen is de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden. We werken immers steeds langer, terwijl de inhoud van banen steeds sneller verandert en kennis sneller veroudert. Werkenden moeten dus blijven leren.

De Rijksoverheid stimuleert dat met een "Leven Lang Leren"-programma. Hiervoor zijn verschillende regelingen en plannen ontwikkeld. Die kunnen ook van pas komen als werknemers en organisaties bouwen aan duurzame inzetbaarheid.

Levenlanglerenkrediet

Een levenlanglerenkrediet is een van de regelingen die de Rijksoverheid in het leven heeft geroepen om te blijven leren en duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Wie een opleiding wil volgen, maar geen recht meer heeft op reguliere studiefinanciering, kan hiermee onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Terugbetalen hoeft meestal pas vanaf het jaar nadat het recht op het levenlanglerenkrediet is gestopt. Ook geldt een lage rente.

Een persoonlijk opleidingsbudget kan werknemers helpen om tijdens hun loopbaan te blijven leren. Veel organisaties hebben dit nog niet, al zijn er ook uitzonderingen.

Gidsrol en hulpmiddelen

Een belangrijke succesfactor voor een leven lang leren is dat een werknemer zelf de regie neemt over zijn loopbaan en ontwikkeling. Dat begint met bewustzijn over het belang voor hem- of haarzelf.

Juist dat bewustzijn blijkt nu vaak nog te beperkt. Werkgevers kunnen daarbij een gidsrol vervullen. Het bewustzijn vergroten en de ontwikkeling van werkenden (helpen) faciliteren begint bij een gesprek over hun loopbaan en ontwikkeling.

Leven Lang Leren

Blijven leren en succesvol werken aan duurzame inzetbaarheid vraagt daarna allereerst om maatwerk bij de uitvoering van leer- en ontwikkeltrajecten. De manier waarop mensen aan hun ontwikkeling en inzetbaarheid kunnen en willen werken is namelijk vaak heel divers.

Werkgevers kunnen het leren en ontwikkelen stimuleren met verschillende instrumenten. Van ontwikkelportals (vaak ook met een leerplatform) tot zeer uiteenlopende tools, zoals tests, loopbaanchecks, drijfveren- of capaciteitenonderzoek en natuurlijk het opleidingsaanbod.

De waarde van één leerplatform

Om maatwerk te kunnen bieden bij het leren en ontwikkelen van medewerkers is een kennis- of leerplatform (zoals dat van Studytube) zeer waardevol. Hiermee kan een organisatie de continue ontwikkeling van medewerkers goed faciliteren met behulp van verschillende leervormen en kennisbronnen.

Door zo'n platform goed in te richten – bijvoorbeeld als eigen academy – kunnen medewerkers zelf ook gemakkelijker de regie nemen over hun ontwikkeling en hun manier van leren.

Belangrijk is wel om te zorgen voor één centraal en laagdrempelig leerplatform, waarop alle relevante kennis te vinden is - of het nu gaat om externe trainingen, een bedrijfsintern kennisaanbod, mogelijkheden voor e-learning, microlearnings, whitepapers of een ander leeraanbod.

Download de whitepaper met concreet stappenplan

Wil je meer weten over duurzame inzetbaarheid en hoe je dit daadwerkelijk succesvol in de praktijk brengt? Download hieronder dan gratis de whitepaper "Duurzame inzetbaarheid: van noodoplossing naar meerwaarde".

Hierin vind je meer achtergronden, concrete handvatten en een stappenplan om duurzame inzetbaarheid succesvol te maken. Daarbij komen ook de loopbaangesprekken, hulpmiddelen voor duurzame inzetbaarheid en het inrichten van een leerhuis en leerplatform aan bod.

Studytube Learning & Development Monitor 2022

Maar liefst 63% van de HR-professionals geeft aan dat er (te) veel onbenut potentieel is in hun organisatie. De nodige leermiddelen zijn er vaak wel, maar bij 52% van de bedrijven is ontwikkeling geen topprioriteit. Benieuwd naar meer interessante bevinden uit ons jaarlijkse rapport?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.