Flexbranche.jpg

Eigen online academy maakt opmars in de uitzendbranche

Dit artikel is origineel verschenen op Flexnieuws.

De uitzendbranche concurreert vanouds sterk op prijs, maar zoekt tegenwoordig vaker naar kwaliteit in toegevoegde waarde om zich te onderscheiden van concurrenten. Steeds meer uitzendbureaus en payrollbedrijven kiezen er daarom voor hun propositie te versterken met een eigen Online Academy. De academy wordt ingezet voor de onboarding van nieuwe medewerkers en het opleiden van zowel flex- als vaste medewerkers. In dit artikel wordt ingegaan op deze trend.

Aantrekkende arbeidsmarkt

Economische veranderingen hebben een sterke invloed op de uitzendbranche. Tijdens de recente crisisperiode (2007 – 2013) daalde het aantal uitzendkrachten sterk. Nu de economie in Nederland weer aantrekt, is de uitzendbranche ook weer één van de eerste en grootste groeisectoren.

De werkzaamheden nemen toe voor uitzendbureaus en payrollbedrijven, waardoor de vraag naar flexkrachten groeit. Nieuw talent is gewild. Voor uitzenders is het zaak om zich van de concurrentie te onderscheiden door zich als interessante partij voor potentiële flexkrachten te profileren. Het aanbieden van training- en opleidingsmogelijkheden is daarvoor een goede oplossing.

Scholingsbestedingsverplichting

Naast het concurrentievoordeel dat leidt tot meer aandacht voor training en opleiding, spelen ook afspraken in de uitzendcao’s een rol. Onder de ABU CAO is de uitzendonderneming verplicht 1,02 % van het in het desbetreffende jaar aan uitzendkrachten werkzaam in fase A verschuldigde brutoloon te besteden aan scholing van uitzendkrachten. In de NBBU CAO voor uitzendkrachten is een Scholingsbestedingsverplichting opgenomen. Deze cao-bepaling verplicht uitzendondernemers om 1,02% van het feitelijke loon van flexkrachten aan training en opleiding te besteden. Uitzendondernemers kunnen aan deze verplichting voldoen door 1,02% in eigen beheer uit te voeren of om 0,8% van de loonsom aan de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) af te dragen. STOOF biedt vervolgens onder uitzendkrachten met een opleidingsniveau van MBO-4 of lager een voucher aan die besteed kan worden op het opleidingsportaal van STOOF.

Opkomst van eigen online academies

Een deel van de uitzenders investeert het geld dat zij verplicht zijn te besteden aan scholing liever zelf. Om aan de scholingsverplichting te voldoen, kopen uitzenders in dat geval externe trainingen in. Daarbij lopen zij nog wel eens aan tegen compliance en/of hebben ze soms moeite om aan te tonen dat zij aan de verplichting voldoen; de administratie kan complex zijn.

Uitzendbureaus en payrollers zoeken daarom naar nieuwe manieren om het budget dat zij moeten reserveren voor training en opleiding effectiever uit te geven. Zij stappen steeds meer over van het inkopen van losse trainingen naar het opzetten van een eigen academy. Een online academy stelt uitzenders in staat om een online leeromgeving te creëren, waarbij flexkrachten keuze hebben uit een gehele trainingsbibliotheek in plaats van een beperkt leeraanbod. Daarnaast kunnen uitzenders met een eigen academy de administratie rondom trainingen vereenvoudigen, waardoor zij hun scholingsactiviteiten beter kunnen verantwoorden.

Online Academy om propositie te versterken

Een online academy biedt uitzenders ook een concurrentievoordeel dat gebaseerd is op toegevoegde waarde. De academy stelt uitzenders bijvoorbeeld in staat om een deel van het onboardingsproces via de academy aan te bieden. Een extra dienst richting opdrachtgevers die zorgt dat flexkrachten sneller ingewerkt zijn.

Daarnaast maakt een online academy de uitzender aantrekkelijker voor de flexwerkers, doordat hen continu ontwikkelmogelijkheden worden aangeboden. Last but not least dragen uitzenders hierdoor bij aan de ontwikkelingsmogelijkheden en duurzame inzetbaarheid van hun uitzendkrachten.


 

Learning & Development Monitor 2021

Het definitieve onderzoeksrapport over het Nederlandse leerlandschap van 2021. Zijn we klaar voor een massale omscholing?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.