valkuilen-blended-learning

Hoe je de grootste valkuilen van blended learning omzeilt

Organisaties combineren steeds vaker online en klassikale vormen in één leertraject. Deze manier van training geven noemen we ook wel blended learning. Blended learning wordt om verschillende redenen ingezet. Er wordt echter niet altijd even goed nagedacht over de reden waarom en de tijd die het ontwikkelen van een goed blended leertraject kost. Deze leermethode vergt namelijk meer dan de samenvoeging van een aantal lesvormen. In deze blog vertellen we je de meest voorkomende valkuilen en geven we tips om deze te omzeilen.

Te grote focus op online leren

Organisaties zetten soms te veel in op het online gedeelte van het blended leertraject, bijvoorbeeld om kosten te besparen of om het gebruiksgemak te vergroten. Online trainingen doen echter een groot beroep op de verantwoordelijkheid en de motivatie van medewerkers - en dit durven organisaties wel eens vergeten.

Je hebt een goed doordachte en aantrekkelijke online training nodig om je medewerkers aan de zelfstudie te krijgen. Medewerkers gaan namelijk niet uit zichzelf leren, als zij hier geen directe aanleiding voor zien of als ze een onaantrekkelijke training voorgeschoteld krijgen.

De ontwikkeling van een effectieve online training en blended leertraject kost veel tijd en werk. Daarnaast zijn de andere leervormen in het blended leertraject net zo belangrijk. Denk aan de waardevolle informele leermomenten die ontbreken bij online leren en die in een klassikaal traject wél aan bod komen.

TIP: Schakel experts in om een inschatting te maken van de benodigde tijd, arbeidsintensiteit en de kosten, zodat je geen dure, onproductieve en onaantrekkelijke online training ontwikkelt.

Blended learning is geen doel op zich

Soms zetten organisaties een blended leertraject in met als achterliggende gedachte "We willen iets met blended learning doen", zonder dieper in te gaan op het doel dat ze met die training willen bereiken. Dat is jammer, want blended learning is niet altijd de juiste optie.

Bepaal eerst welke doelstelling je wilt bereiken met de cursus, en bekijk vervolgens welke leervorm daar het best bij aansluit.

TIP: Laat het beoogde resultaat, de inhoud, werkvormen en leeractiviteiten bepalen wat de de beste leeroplossing is.

De onderdelen van het leertraject sluiten niet op elkaar aan

Als je denkt dat blended learning het online en klassikaal aanbieden van dezelfde leerinhoud is, dan heb je het mis. In een goed blended leertraject sluiten de verschillende trainingsonderdelen naadloos op elkaar aan; ze maken elkaar sterker en waardevoller.

Het is dus belangrijk dat je het leertraject goed doordenkt en regelmatig test of de onderdelen daadwerkelijk elkaar aanvullen. Alleen dan ontwikkel je een effectief leerprogramma voor je medewerkers.

TIP: Bepaal vooraf wat je de medewerkers wilt aanleren, met welke informatie je dat het best doet en welk middel daarvoor het best geschikt is.

Medewerkers worden niet betrokken bij de ontwikkeling

Een fout die vaak voorkomt is dat organisaties een blended leertraject creëren zonder hierbij de doelgroep van het traject te betrekken. Zonde, vooral als je zeker wilt weten dat het leertraject aansluit op de wensen en behoeften van de medewerkers.

Betrek de medewerkers dus bij het ontwikkelproces. Zij zullen dit waarderen, geven graag aan welke informatie nuttig is en welke leervormen wel of niet werken. Uiteindelijk maak je het leertraject voor hen.

TIP: Bedenk niet zelf wat jouw medewerkers willen leren en hoe zij dat graag doen. Vraag het hen zélf. Betrek sleutelfiguren bij het ontwikkelproces.

Hoe omzeil je de valkuilen?

In veel gevallen is blended learning een mooi middel om je leerdoelstelling te bereiken, mits het op de juiste manier en met de juiste reden wordt ingezet.

Om zelf een effectieve blended strategie te ontwikkelen hebben wij een praktische how-to gids geschreven. Hierin vertellen we je wanneer blended learning het best werkt, en hoe je stap voor stap een leertraject maakt. Download hem via onderstaande knop.

Studytube Learning & Development Monitor 2022

Maar liefst 63% van de HR-professionals geeft aan dat er (te) veel onbenut potentieel is in hun organisatie. De nodige leermiddelen zijn er vaak wel, maar bij 52% van de bedrijven is ontwikkeling geen topprioriteit. Benieuwd naar meer interessante bevinden uit ons jaarlijkse rapport?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.