Hoe je de grootste valkuilen van blended learning omzeilt

Organisaties combineren steeds vaker online en klassikale vormen in één leertraject. Deze manier van training geven, noemen we ook wel blended learning. Blended learning wordt om verschillende redenen ingezet. Maar, helaas wordt niet altijd even goed nagedacht over de reden waarom en de tijd die het ontwikkelen van een goed blended leertraject kost. Deze leermethode vergt namelijk meer dan het enkel samenvoegen van een aantal lesvormen. In deze blog vertellen we je de meest voorkomende valkuilen en geven we tips om deze te omzeilen.

1. Te grote focus op online leren

De eerste valkuil is dat organisaties soms te veel inzetten op het online gedeelte van het blended leertraject. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld efficiëntie, kostenbesparing of gemak voor medewerkers. Maar, online trainingen doen een groot beroep op de verantwoordelijkheid en de motivatie van medewerkers. Je hebt een goed doordachte en aantrekkelijke online training nodig om je medewerkers aan de zelfstudie te krijgen. Medewerkers gaan namelijk niet uit zichzelf leren, als zij hier geen directe aanleiding voor zien of onaantrekkelijke training voorgeschoteld krijgen. Hier verkijken organisaties zich regelmatig op. Het maken van een effectieve online training en blended leertraject, kost veel tijd en werk. Daarnaast zijn de andere leervormen in het blended leertraject net zo belangrijk. Denk aan de waardevolle informele leermomenten die erbij inschieten bij online leren en die in een klassikaal traject wel aan bod komen.

TIP: Schakel experts in bij het inschatten van de benodigde tijd, arbeidsintensiteit en de kosten, zodat je geen dure, onproductieve en onaantrekkelijke online training ontwikkelt.

2. Blended learning is geen doel op zich 

Een tweede valkuil is dat organisaties een blended leertraject inzetten omdat zij deze manier van trainen willen aanbieden. In plaats van te denken vanuit het doel dat met de training bereikt moet worden, denkt de organisatie vanuit deze leermethode en het idee ‘we willen iets met blended learning doen’. Maar, een blended leertraject hebben is geen doel op zich. Blended learning is namelijk niet altijd de juiste optie. Het gaat om het doel dat je wilt bereiken met het leertraject. Op basis hiervan besluit je of blended learning het juiste middel is om dit doel te bereiken.

TIP: Laat het beoogde resultaat, de inhoud, werkvormen en leeractiviteiten bepalen wat de de beste leeroplossing is.

3. De verschillende onderdelen van het leertraject sluiten niet op elkaar aan

Als je denkt dat blended learning het online en klassikaal aanbieden van dezelfde trainingscontent is, heb je het mis. In een goed blended leertraject sluiten de verschillende trainingsonderdelen naadloos op elkaar aan en vullen die elkaar aan.

Het is dus belangrijk dat je het leertraject goed doordenkt en regelmatig test of de onderdelen daadwerkelijk aansluiten en aanvullend zijn op elkaar. Alleen dan ontwikkel je een effectief leerprogramma voor je medewerkers.

TIP: Bepaal vooraf wat je de medewerkers wilt aanleren, met welke informatie je dat het beste doet en welk middel daarvoor het beste geschikt is.

4. Medewerkers worden niet betrokken bij de ontwikkeling

Een fout die vaak voorkomt is dat organisaties een blended leertraject creëren zonder hier de doelgroep van het traject bij te betrekken. Zonde. Vooral als je zeker wilt weten dat het leertraject aansluit op de wensen en behoeften van de medewerkers. Betrek de medewerkers dus bij het ontwikkelproces. Zij kunnen aangeven welke informatie nuttig is en welke leervormen wel of niet werken. Uiteindelijk maak je het leertraject voor hen.

TIP: Bedenk niet zelf wat jouw medewerkers willen leren en hoe zij dat graag doen. Vraag het hen. Betrek sleutelfiguren bij het ontwikkelproces.

Omzeil de valkuilen van blended learning

In veel gevallen is blended learning een mooi middel om je leerdoelstelling te bereiken. Mits het op de juiste manier en met de juiste reden wordt ingezet. Om zelf een effectieve blended strategie te ontwikkelen hebben wij een praktische how-to gids geschreven. Hierin vertellen we je wanneer blended learning het beste werkt en hoe je stap voor stap een leertraject maakt. Download hem via onderstaande knop.