Employability-belangrijk-voor-alle-generaties-maak-het-mogelijk-met-competentieontwikkeling

Hogere employability dankzij competentieontwikkeling

De term employability gonst de laatste tijd steeds vaker over de werkvloer. En terecht. Het medewerkersbestand verandert en tegelijkertijd volgen de technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Dat maakt continue competentieontwikkeling des te belangrijker om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. In deze blog leggen we uit wat employability is, waarom je daar als organisatie aandacht aan moet besteden en hoe competentiemanagement daaraan bijdraagt.

Wat is employability?

Met employability bedoelen we inzetbaarheid als medewerker op de arbeidsmarkt. Yorke (2004) omschrijft employability als de optelsom van meerdere factoren, namelijk:

  1. Vaardigheden
  2. Inzichten
  3. Persoonlijke eigenschappen

Samen verhogen deze factoren de kans op het krijgen van een baan en daarin succesvol te zijn. Daar hoort ook bij dat medewerkers nieuwe verantwoordelijkheden kunnen oppakken en uitdagingen aangaan, waardoor ze in staat zijn om van baan te wisselen. Dit alles is alleen maar mogelijk als een medewerker in staat is zich te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden en competenties te leren.

Waarom sturen op employability?

In de 21e eeuw is employability echt een hot topic. Machines nemen steeds meer taken van mensen over, wat ertoe leidt dat de toegevoegde waarde ‘die je als mens’ te bieden hebt steeds belangrijker wordt. Tegelijkertijd is de vergrijzing op de werkvloer in volle gang. De uitdaging van duurzame inzetbaarheid speelt in alle branches. Oudere medewerkers moeten bij de tijd blijven. Als organisatie wil je natuurlijk het liefste dat ze zo gezond, bevlogen en geïnspireerd mogelijk aan het werk blijven tot ze met pensioen gaan.

Maar vergis je niet: de inzetbaarheid-uitdaging heeft niet alleen betrekking op oudere medewerkers. Of je nou oud of jong bent: stilstaan is achteruitgaan. Voor medewerkers van alle leeftijden geldt dus dat ze zich moeten mee-ontwikkelen met de rappe ontwikkelingen om nu en ook in de toekomst competent te zijn op ons vakgebied.

4 Tips voor werken aan employability met competentieontwikkeling

Employability en competentieontwikkeling zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat is duidelijk. Maar hoe geef je het employability-vraagstuk een plek binnen competentiemanagement? Met deze vier praktische tips breng je het in de praktijk:

1. Selecteer de relevante competenties voor employability

Dat begint bij het inzichtelijk maken van de competenties en vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn. We hebben de 21e eeuwse vaardigheden alvast voor je op een rij gezet, net als de 8 competenties van de toekomst. Dit zijn dé belangrijke vaardigheden en competenties voor de toekomst. Maar misschien zijn sommige hiervan voor jullie branche extra relevant? Of passen sommige perfect bij de koers van jullie organisatie? Maak daar een short-list van?

2. Maak het specifiek voor elke generatie

Nu je op organisatieniveau een voorselectie hebt gemaakt van belangrijke vaardigheden en competenties, ga je naar je medewerkersbestand kijken. Alle vier de generaties medewerkers hebben hun eigen kracht en specifieke ontwikkelpunten. Zonder hier aandacht aan te besteden, kun je niet sturen op het verhogen van de employability. Zo is generatie Z gebaat bij het ontwikkelen van hun sociale- en interpersoonlijke vaardigheden. De babyboomers en generatie X kunnen wellicht hulp gebruiken om hun digitale vaardigheden op te krikken.

3. Geef employability een plek in het POP

Behalve dat je op hoog niveau kijkt naar de verschillende generaties, kijk je ook naar het team- en individuele niveau. Stel als manager samen met je medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op voor het ontwikkelen van competenties, waarin de te ontwikkelen vaardigheden en competenties een plek krijgen.

4. Stimuleer initiatief en het oppakken van nieuwe verantwoordelijkheden

Zijn er medewerkers die vaak het voortouw nemen, buiten hun functie om? Dit is een belangrijke indicator voor de mate waarin iemand zelf het initiatief neemt en open staat voor ontwikkeling. Als een medewerker hierin echt uitblinkt, voorspelt dat veel goeds voor de toekomst: de kans is groot dat hij zichzelf relevant houdt op de arbeidsmarkt, door te leren en ontwikkelen en open te staan voor nieuwe uitdagingen. Dit gedrag wil je dan ook zoveel mogelijk aanmoedigen en belonen onder je medewerkers.

Wil je meer concrete tips voor het managen van de competentieontwikkeling van medewerkers? Download dan het Competentiehandboek voor managers.

Klaar voor de toekomst met competente medewerkers

Als het goed is heb je nu een beeld van wat employability inhoudt en waarom dit belangrijk is, voor zowel werkgevers als werknemers. Hoe de arbeidsmarkt en organisaties nog meer zullen veranderen, en wat dat betekent voor organisaties en medewerkers, wordt duidelijk in de whitepaper ‘De toekomst van organisaties, werk en medewerkers’. Download de paper en zet de eerste stap op weg naar een toekomstbestendige organisatie.

Studytube Learning & Development Monitor 2022

Maar liefst 63% van de HR-professionals geeft aan dat er (te) veel onbenut potentieel is in hun organisatie. De nodige leermiddelen zijn er vaak wel, maar bij 52% van de bedrijven is ontwikkeling geen topprioriteit. Benieuwd naar meer interessante bevinden uit ons jaarlijkse rapport?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.