Huidige trends maken een eigen academy haast onmisbaar

In een vorige blog bespraken we wat een online academie is en waarom het belangrijk is om een eigen academy te hebben. Deze blog ging vooral in op maatschappelijke veranderingen als technologisering en digitalisering. Maar naast deze veranderingen hebben we ook te maken met huidige trends. Daarom hebben wij om aan te geven waarom een online academie in de huidige maatschappij bijna onmisbaar is, naar een aantal trends in het leren en ontwikkelen binnen organisaties gekeken. Zo kwamen we erachter dat:

1. Aandacht voor medewerkerontwikkeling binnen organisaties toeneemt

Steeds meer organisaties zien in dat leren en ontwikkelen binnen de organisatie cruciaal is om met de tijd mee te kunnen. Het zijn de organisaties met een leercultuur die kunnen omgaan met snelle veranderingen en op de lange termijn winnen. Het gebruik van een online academie stelt organisaties in staat om medewerkers altijd en overal een groot arsenaal aan trainingen en cursussen aan te kunnen bieden. Zowel in de vorm van micro- als macro-learnings. Dit geeft medewerkers de mogelijkheid om op hun eigen tempo bezig te kunnen zijn met hun persoonlijke ontwikkeling.

Bij de persoonlijke ontwikkeling staat de verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf voorop. De organisatie heeft echter wel de taak om de mogelijkheid tot ontwikkeling te faciliteren. Dit gebeurt vaak via een eigen academy.

2. Organisaties de werkbelasting voor medewerkers proberen terug te dringen

Continue ontwikkeling is eigenlijk iets wat de maatschappij tegenwoordig van organisaties en medewerkers verlangt. Als we bijvoorbeeld kijken naar het concept van een carrière, zien we dat hier in de loop van de tijd veranderingen in hebben plaatsgevonden. Grof gezegd, waar je voorheen de geleerde kennis en vaardigheden een gehele loopbaan kon toepassen, is iemands carrière nu één groot avontuur vol leermomenten geworden. Vroeger was je timmerman. Je leerde de timmertechnieken en kon de geleerde kennis en vaardigheden uitvoeren tot je met pensioen mocht. Tegenwoordig neemt de halfwaardetijd* van kennis door technologisering sterk af, waardoor kennis (relatief) snel verouderd is. Continu leren en ontwikkelen is dus kritisch voor het succes van organisaties.

Doordat trainingen vaak na werktijd in de avonden werden gegeven, nam de belasting van medewerkers enorm toe en raakte de work/life-balance uit balans. Tegenwoordig is een verschuiving te zien in wanneer trainingen worden gevolgd. Een online academie geeft medewerkers de mogelijkheid om trainingen ook tijdens werktijd te volgen, waardoor de work/life-balance meer in evenwicht komt.

* De tijdsduur waarin de geleerde kennis achterhaald is.

3. Organisaties realiseren zich dat diversiteit in het leeraanbod belangrijk is

Waar voorheen de voorkeur aan enkel klassikale of online trainingen werd gegeven, zie je dat organisaties het idee dat slechts één leermethode het beste is loslaten. Online is enorm veel content beschikbaar en daarmee veel verschillende leermethoden. Iedere persoon leert op een andere manier en dat beginnen organisaties zich ook te realiseren. Het is aan organisaties de zaak om hun medewerkers te helpen hun weg te vinden in alle beschikbare content. Zo kunnen medewerkers de regie over hun eigen ontwikkeling nemen.

Als organisatie een helpende hand bieden, kan door middel van een online academie. De eigen academy stelt organisaties in staat om training content in verschillende leervormen te verzamelen en aan te bieden. Denk hierbij aan complete (gecertificeerde) trainingen, maar ook informatieve en inspirerende korte video’s, artikelen met de laatste vakkennis, whitepapers of blogposts.


De verschillende leervormen zijn ruwweg in twee categorieën te verdelen: macro- en micro-learnings. Wil je meer weten over wat micro- en macro-learnings zijn? Download dan hieronder het e-book ‘Hoe micro- en macro-learnings uw organisatie helpen’. In dit e-book laten we je het verschil zien tussen de twee vormen, hoe deze optimaal ingezet kunnen worden tijdens de loopbaan en hoe Studytube omgaat met de veranderende vraag naar leercontent. 

Studytube Learning & Development Monitor 2022

Maar liefst 63% van de HR-professionals geeft aan dat er (te) veel onbenut potentieel is in hun organisatie. De nodige leermiddelen zijn er vaak wel, maar bij 52% van de bedrijven is ontwikkeling geen topprioriteit. Benieuwd naar meer interessante bevinden uit ons jaarlijkse rapport?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.