Klaar voor de toekomst met 21e eeuwse vaardigheden

De automatisering en digitalisering zijn in volle gang. De komende jaren zullen deze ontwikkelingen zich in nóg hoger tempo, nóg verder voortzetten. Dat heeft natuurlijk enorme impact op ons dagelijks werk. Medewerkers moeten nieuwe vaardigheden leren, om met nieuwe technologie en enorme hoeveelheden data om te kunnen gaan. We schreven al eerder over de 8 competenties van de toekomst. In deze blog gaan we in op de 21st century skills en lichten we toe welke vaardigheden medewerkers onder de knie moeten hebben in dit digitale tijdperk.

Wat zijn 21e eeuwse vaardigheden?


Deze vaardigheden, ook wel bekend als
21st century skills, zijn capaciteiten en bekwaamheden die nodig zijn om succes te hebben in de 21e eeuw. Dat geldt voor succes op het werk én in de maatschappij. Het belangrijkste verschil tussen deze ‘nieuwe’ en de traditionele academische vaardigheden, is dat de 21e eeuwse vaardigheden In tegenstelling tot de academische vaardigheden die hoofdzakelijk draaien om inhoudelijke kennis. Zo is ‘knoppen vaardigheid’ of digital savviness tegenwoordig onmisbaar op het werk maar ook privé. Denk aan internetbankieren en de verplichte digitale belastingaangifte: beiden zijn niet meer weg te denken uit ons leven.

Hoe zijn deze 21st century skills vastgesteld?

Deze 21e eeuwse vaardigheden zijn geïdentificeerd door docenten, academici, de overheid en het bedrijfsleven. Er zijn verschillende organisaties die, met verzamelde input van deze experts uit deze gebieden, skills hebben vastgesteld. Bijvoorbeeld zoals the Partnership for 21st Century Skills (P21). Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) hebben hiervan elk een vertaling gemaakt voor de Nederlandse markt.

Waarom zijn deze vaardigheden vastgesteld?

De gedachte achter het opstellen van de 21e eeuwse vaardigheden, is dat het intellectueel kapitaal van burgers de drijvende kracht vormt voor de toekomst. Dat betekent dat politieke, sociale en economische vooruitgang tijdens dit millennium is alleen mogelijk is, als het intellectuele potentieel van de jeugd nu wordt ontwikkeld.

Dit zijn de dertien 21e eeuwse vaardigheden:

Het SLO onderscheidt de elf vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw, het ECBO indentificeert er dertien. In deze video leggen we de elf vaardigheden uit die het SLO identificeert:

 

We lichten hieronder de dertien vaardigheden toe volgens het ECBO:

21e-eeuwse-vaardigheden-21st-century-skills-ECBO-SLO

Denkvaardigheden

Onder denkvaardigheden vallen cognitieve processen om een probleem of situatie goed in te schatten, er een mening over te vormen en het op te lossen. Het gaat hier om de drie vaardigheden:

 • Kritisch denken

Je kunt effectief beargumenteren, beweringen analyseren en evalueren.

 • Creativiteit

Je kunt een vernieuwend, passend idee of product bedenken en ontwikkelen.

 • Probleemoplossend vermogen

Je kunt een probleem vaststellen en denkstappen zetten om dit op te lossen.

Digitale vaardigheden

Nu we steeds meer met machines en computers gaan werken, moeten wij ons daarin blijven ontwikkelen om mee te kunnen gaan. Onder deze categorie van ‘knoppen vaardigheid’ vallen:

 • ICT- basis vaardigheden

Je kunt werken met computers en digitale programma’s.

 • Computational Thinking

Je kunt een probleem procesmatig (her)formuleren, op een manier waarop een computer deze kan oplossen. Hierbij komen verschillende denkprocessen kijken waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie belangrijk zijn. De uitkomst is een goede formulering van het probleem met hulp van ICT-technieken en -gereedschappen.

 • Mediawijsheid

Je kunt digitale informatie bewust en kritisch gebruiken en zelf produceren. Daarbij heb je oog voor privacy, veiligheid en maatschappelijke normen en waarden. Ethiek speelt hierin een grote rol. Je kunt bronnen op waarde schatten.

 • Informatievaardigheden

Je kunt efficiënt de juiste informatie zoeken en selecteren, met digitale hulpmiddelen.

Interpersoonlijke vaardigheden

Omdat machines ons steeds meer werk uit handen nemen wordt interactie met allerlei verschillende mensen een steeds belangrijker onderdeel van ons werk. De volgende vaardigheden zijn daarvoor nodig:

 • Communiceren

Je kunt effectief en duidelijk informatie uitwisselen, zonder ruis.

 • Samenwerken

Je kunt samen met anderen doelen nastreven, anderen daarbij betrekken en elkaar aanvullen.

 • Sociale & culturele vaardigheden

Je kunt in uiteenlopende situaties samenleven, -werken en leren met mensen van verschillende achtergronden.

Intrapersoonlijke vaardigheden

Deze intrapersoonlijke vaardigheden stellen burgers en medewerkers in staat om verantwoordelijkheid te nemen en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

 • Zelfregulering

Je bent in staat zijn om jezelf een doel te stellen, je kunt een strategie kiezen en monitoren of het doel behaald is.

 1. Ondernemerschap  

Je ziet kansen en benut die ook, je neemt initiatief en handelt proactief.

 1. Metacognitie

Je bent je bewust van je eigen leergedrag en kunt dit controleren en bijsturen.

Op naar een toekomstbestendig medewerkersbestand

In onze kennissamenleving waarin technologische ontwikkelingen elkaar in razend tempo opvolgen, is het belangrijker dan ooit dat medewerkers continu leren. Als organisatie schep je de voorwaarden om dit mogelijk te maken. Benieuwd hoe je daarop inspeelt? Of wil je meer lezen over de organisatie, het werk en de medewerker van de toekomst? Download dan het whitepaper ‘De toekomst van organisaties, werk en medewerkers’ en neem een kijkje in de glazen bol.

Studytube Learning & Development Monitor 2022

Maar liefst 63% van de HR-professionals geeft aan dat er (te) veel onbenut potentieel is in hun organisatie. De nodige leermiddelen zijn er vaak wel, maar bij 52% van de bedrijven is ontwikkeling geen topprioriteit. Benieuwd naar meer interessante bevinden uit ons jaarlijkse rapport?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.