Do's-voor-leidinggeven-aan-millennials

Leidinggeven aan millennials: do’s en don’ts

Het grootste gedeelte van generatie Y, beter bekend als millennials, is inmiddels afgestudeerd en staat middenin het werkende leven. Samen vormen millennials een groot deel van de beroepsbevolking. Volgens experts, waaronder schrijver en consultant Simon Sinek, is deze generatie lastig te managen. Millennials zijn namelijk self-centered, ongefocust en ongeduldig. Dat komt onder andere door hun opvoeding en de uitdagingen die technologische ontwikkelingen en social media met zich meebrengen. Aan jou als leidinggevende de uitdaging om talenten van millennials zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. In deze blogs lees je 7 do’s en 6 don’ts voor leidinggeven aan millennials.

Wie zijn millennials ook alweer?

Over geen enkele generatie werd zoveel geschreven als over degenen die zijn geboren tussen 1980 en 1995. Veel daarvan is waar, maar er doen ook hardnekkige fabels de ronde - meestal gebaseerd zijn op onbegrip. Als leidinggevende wordt je leven een stuk leuker en makkelijker als je de drijfveren en allergieën kent van de personen in jouw team. Lees daarover meer in de blogs Dit is wat millennials willen op de werkvloer en Millennials willen leren! Hoe speel je hierop in als manager? In tegenstelling tot inzoomen op de millennial zelf, wat we in die blogs doen, focussen we in deze blog juist op jou als leidinggevende. Lees hier wat je beter wél en wat je beter níét kunt doen.

Do’s: Zo manage je een millennial

Do's-voor-leidinggeven-aan-millennials

1. Stuur op output en resultaat

De millennial houdt van vrijheid, maar wil wel graag weten wat zijn manager van hem verwacht. Wees daar helder over zodat hij zelf kan staven of hij op de goede weg zit. Dit doe je door duidelijk te zijn over wat je wilt dat de millennial oplevert, wanneer en waar zijn werk aan bijdraagt.

2. Geef ruimte en verantwoordelijkheid

Laat de millennial zelf nadenken over de beste manier om zijn doelstellingen te bereiken. Geef hem ruimte om het op zijn eigen manier te doen en je zult nog verrast worden door zijn inventiviteit en creativiteit. Wat voor de ene persoon werkt, hoeft voor de ander niet effectief te zijn. Beweeg mee met huidige 24-uurs economie. Laat hem zijn eigen werktijden indelen of soms vanaf een andere locatie werken. Hier kun je natuurlijk grenzen aan stellen, maar het totaal verbieden kan echt niet meer. 

3. Geef inspraak

De millennial groeide op in een klein gezin waarin hij mocht meebeslissen, het zogenaamde ‘onderhandelingshuishouden’. Hij is dus gewend overal zijn mening over te ventileren. Leg de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde dingen daarom in je team en vraag hun mening als je ergens niet uitkomt. Scheelt jou tijd en bovendien zul je nog versteld staan van de leuke oplossingen waar deze ondernemende en creatieve generatie mee komt. En niet onbelangrijk: zo voelt de millennial zich gezien, gehoord en serieus genomen.

4. The bigger picture

Update je team regelmatig over de organisatiedoelstellingen en hoe jullie ervoor staan. Dat houdt de millennial niet alleen bij de les maar heeft ook een positief effect op zijn motivatie. Het werk van de millennial wordt namelijk een stuk leuker als hij het gevoel heeft een wezenlijke bijdrage te leveren. In zijn eeuwige zoektocht naar voldoening is het enorm belangrijk dat hij het gevoel heeft dat hij iets nuttigs doet. Leg goed uit hoe jullie team of project bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen.

5. Wees een faciliterende coach

Zoals je net al las, presteert de millennial het beste als hij wordt gestuurd op resultaat en zelf invulling kan geven aan hoe hij dat doel wil bereiken. Jouw rol als manager is je team ondersteunen, te zorgen dat je medewerkers hun werk zo goed mogelijk kan doen en eventuele belemmeringen daarvoor uit de weg helpen.

7. Geef on-the-job feedback  

De millennial is gewend dat alles instantly on-demand beschikbaar is, dus ja: “ook feedback please?!” Hij wil graag on-the-job gecoacht en gemanaged worden en niet wachten tot het halfjaarlijkse evaluatiegesprek. Het voordeel voor jou als leidinggevende is dat je feedback dan ook meteen in praktijk wordt gebracht.

8. Wees flexibel

Hoe flexibeler hun baas zich opstelt, hoe loyaler en gemotiveerder de millennial zich naar jou toe gedraagt.  

Don’ts: Doe dit vooral niet als je leiding geeft aan millennials 

don'ts-voor-leidinggeven-aan-millennials

1. Micro-managen

De millennial is ondernemender dan zijn oudere collega. Vertel hem niet tot in detail wat hij precies moet doen en op welke manier. Dit werkt de millennial ten eerste enorm op zijn zenuwen. Daarnaast komen zijn ondernemerschap en creativiteit op deze manier ook niet uit de verf. Bovendien kan hij een afwachtende houding gaan aannemen in plaats van initiatief te nemen, als hij eenmaal het beeld heeft gekregen dat hij alles precies op jouw manier moet doen.

2. Autoritair gedrag

Als autoritaire manager ga je het met een team van millennials niet ver schoppen. Zoals je net al las heeft de millennial overal een gepeperde mening over. Het werkt niet als jij in je eentje een plan maakt dat de millennial vervolgens moet uitvoeren. Betrek de millennial bij het maken van jullie team plan, bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid voor een bepaald deel bij hem te leggen.

3. Beoordeling op een vast moment 2x per jaar

Zoals je net al las heeft wachten met feedback tot het halfjaarlijkse evaluatie moment geen zin. De millennial is leergierig en on-the-job learning heeft het meeste effect. Plan regelmatig check-ins om te weten hoe het met je medewerker gaat, waar hij tegenaan loopt en hulp kan gebruiken.

4. Sociale vaardigheden accepteren als status quo

Druk doen op zijn telefoonschermpje is dé uitvlucht voor de millennial in nood. Daar valt ook onder: zitten wachten in een ongemakkelijke situatie. Dat zegt verder niets over zijn karakter: hij is niet per definitie bot of sociaal onhandig. Feit is wel dat als alle medewerkers op hun telefoon zitten te loeren totdat de meeting begint, de informele small-talk erbij in schiet. Geef zelf dit slechte voorbeeld niet. Bespreek belangrijke of gevoelige punten niet via slack maar face-to-face. Houd meetingrooms verboden voor telefoons en klap de onnodige laptops dicht. Je hoeft het gedrag van de millennial niet als status quo te accepteren, maar kunt hem best een handje helpen zijn sociale vaardigheden te ontwikkelen.

5. Geen werk maken van zijn promotie of carrièrestap 

Jij ziet als manager hoe je medewerker zich ontwikkelt en groeit in zijn functie. Maar de millennial wil snel concreet resultaat zien van zijn inspanningen op de werkvloer. Blijft een concrete carrièrestap uit? Dan gaat de millennial om zich heen kijken of hij die stap ergens anders wel kan maken. Overigens hoeft dat niet per se meer salaris of een lease-auto te betekenen; maar kan ook het oppakken van een nieuw gaaf innovatieproject zijn. Millennials vinden voldoening en ontwikkelingskansen belangrijk.

6. Beoordelen op dingen die niet relevant zijn voor het resultaat

Het is je inmiddels bekend dat de millennial graag gestuurd wordt op resultaat. Beoordeel hem daar dan ook op en haal er niet allerlei andere dingen bij, zoals aantal gewerkte uren of facetime -oftewel aanwezige uren op kantoor- als dat voor zijn functie of resultaat niet relevant is.

Bied de millennial ontwikkelingskansen

Voor de jongste generaties medewerkers zijn secundaire arbeidsvoorwaarden en groeiperspectief heel belangrijk. Om te kunnen groeien is niet alleen het faciliteren en aanbieden van opleidingen nodig, maar een organisatiecultuur waarin continu leren en ontwikkelen centraal staat. Maar zo’n organisatiecultuur bouw je niet zomaar. Dit e-book onthult de essentiële bouwstenen en geeft concrete tips voor het bouwen van een lerende organisatie: 

Learning & Development Monitor 2021

Het definitieve onderzoeksrapport over het Nederlandse leerlandschap van 2021. Zijn we klaar voor een massale omscholing?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.