Leren en ontwikkelen in coronatijd

Leren en ontwikkelen in coronatijd: minder budget, meer online

Een kwart van de HR-professionals geeft aan dat er door de coronacrisis minder budget beschikbaar is voor leren en ontwikkelen in hun bedrijf. Qua opleidingsvormen zet de tijdens de coronacrisis gemaakte ommezwaai van klassikaal naar online leren zich naar verwachting ook ná de crisis door. Dat concludeert de Studytube Learning & Development Monitor 2021, een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube.

De Studytube Learning & Development Monitor 2021 peilde bij ruim 1.000 professionals naar de manier waarop Nederlandse organisaties leren en ontwikkelen in volle coronacrisis. Uit de cijfers blijkt dat 94% van de ondervraagde organisaties een leerbudget beschikbaar heeft gesteld voor de ontwikkeling van hun medewerkers. Volgens 25% van de ondervraagde HR-professionals is dat bedrag echter ten gevolge van de coronacrisis gekrompen.

visuals-foleon-02"Veel bedrijven zijn voorzichtig; in diverse sectoren is de toekomst onzeker," zegt Homam Karimi, CEO bij Studytube. "Maar er zijn ook branches waarin juist méér wordt geïnvesteerd in leren en ontwikkelen. Daar begrijpt men dat je verandering voor de organisatie uitstekend kunt begeleiden met bij- en omscholing van je personeel."

Grote verschillen tussen branches

De precieze impact van de coronacrisis op het leerbudget verschilt per branche. Zo zegt maar liefst 36% van de HR-professionals in de Zakelijke dienstverlening dat ze nu (veel) minder opleidingsgeld kunnen besteden. De Zakelijke dienstverlening steekt vooral af bij Overheid, waar de coronacrisis "slechts" bij 21% van de organisaties een daling van het beschikbare budget tot gevolg had.

Ook in de sectoren Bouw, Industrie en Transport is de invloed van de coronacrisis minder voelbaar. Daar geeft 18% van de HR-professionals aan dat ze door de coronacrisis juist méér geld zullen uitgeven aan scholing.

Online leren meest populaire leervorm

Vóór de coronacrisis maakten HR-professionals het meest gebruik van klassikale lessen (34%) om werknemers op te leiden. Toen klaslokalen noodgedwongen moesten sluiten, slonk dat aandeel naar 17%. Online leren maakte dan weer de omgekeerde beweging, en steeg in populariteit van 16% naar 28%. De overheid laat met percentages van 13% naar 31% de grootste stijging zien van klassikaal naar online onderwijs.

"Aan het begin van de coronacrisis zagen we bij onze klanten al een toename in het aantal gevolgde online trainingen," aldus Karimi. "Dat was te verwachten, aangezien klassikale trainingen niet meer mogelijk waren en er een gevoel heerste van onzekerheid. Maar online leren bleek niet alleen een vervangmiddel voor klassikale trainingen – het aantal mensen dat online ging leren nam zelfs exponentieel toe."

Liever digitaal dan klassikaal

Opvallend: de respondenten verwachten dat deze verschuiving deels van blijvende aard is. Hun prognose is dat werknemers over twee jaar ongeveer evenveel klassikaal offline (22%) als klassikaal online (24%) zullen leren. Deze trend zet zich vooral door bij de Overheid (van 13% klassikaal online leren vóór corona naar 26% in 2022) en de Zakelijke dienstverlening (van 19% naar 31%).

visuals-foleon-05Karimi: "Veel professionals hebben de afgelopen maanden een duwtje in de rug gekregen richting online leren en zo de onmiskenbare voordelen daarvan ontdekt. Daarom verbaast het mij niets dat digitale leervormen de overhand zullen houden, ook ná de crisis!"

Medewerkers staan ook niet te springen om opnieuw een klaslokaal te betreden. Bijna één op vijf werknemers (22%) wil vanwege de huidige coronasituatie geen klassikale trainingen meer volgen. Zij die dat wél overwegen vinden het belangrijk dat er respect is voor de afstandsregels (47%) en de algemene richtlijnen van het RIVM (42%).

Studytube Learning & Development Monitor 2022

Maar liefst 63% van de HR-professionals geeft aan dat er (te) veel onbenut potentieel is in hun organisatie. De nodige leermiddelen zijn er vaak wel, maar bij 52% van de bedrijven is ontwikkeling geen topprioriteit. Benieuwd naar meer interessante bevinden uit ons jaarlijkse rapport?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.