Speel met LMS in op leerbehoefte van nu

Leren binnen organisaties is geëvolueerd. Jaren geleden vond leren plaats doordat trainers of experts hun kennis deelden in het klaslokaal. Sindsdien is veel veranderd. Leren vindt niet enkel meer in het klaslokaal plaats, maar ook daarbuiten. Er wordt continu geleerd op een formele en informele manier. Hoe voorzie je als HR in deze veranderende leerbehoefte en welke rol speelt een learning management system (LMS) in dit geheel? Dat lees je in deze blog.

De functie van een LMS binnen het leerlandschap

Het overzicht hieronder weergeeft een typisch leerlandschap binnen organisaties. Dit overzicht geeft ook een beter beeld van de functie die een LMS heeft binnen dit leerlandschap.

Leerplatform-StudytubeOver het algemeen bestaat het leerlandschap binnen organisaties uit een leeromgeving met trainingen en een beheer- en administratie-kant.

De ene kant is de leeromgeving die wordt vormgegeven door de Online Academy. Dit is het gedeelte waarin medewerkers bezig zijn met leren en ontwikkelen. Het is het portaal waarop zij inloggen en hun trainingen zoeken, boeken en volgen.

De leerervaring en het leeraanbod in de online academy worden beheerd door het learning management system, het ‘beheer- en administratiesysteem’. Het systeem waarmee onder andere het leeraanbod op de academy wordt beheerd, leeractiviteiten worden bijgehouden en geanalyseerd en rapportages omtrent het leerrendement worden opgesteld.

Drie typen LMS

Kijkende naar de gehele markt van LMS, valt op dat er vele soorten Learning Management Systemen zijn, waarbij de functionaliteit en toepassingen per systeem verschillen. Toch kunnen zij grofweg in drie categorieën worden onderverdeeld (de uitgebreide uitleg lees je in onze blog 3 Typen learning management systemen):

  1. LMS voor online trainingen
  2. LMS voor klassikale trainingen
  3. Volledig geïntegreerd LMS

Met deze indeling maken we onderscheid tussen systemen voor enkel online trainingen of enkel klassikale trainingen en een geïntegreerd systeem dat zowel online als klassikaal, blended en micro-learnings kan aanbieden.

Geïntegreerd LMS in trek

Gezien de frequentie waarop aan ons de vraag “Kan ik zowel online als klassikale trainingen kwijt in het LMS?” wordt gesteld, lijkt het erop dat organisaties in toenemende mate zoeken naar een geïntegreerd LMS. Niet zo gek als je kijkt naar de veranderende verwachtingen van een leerervaring door technologische ontwikkelingen. Medewerkers willen meer regie over hun eigen ontwikkeling, meer inspraak in waar en wanneer zij leren en de leervorm waarop zij leren.

Dit maakt het aanbieden en beheren van het leeraanbod voor HR een stuk complexer. Waar voorheen klassikale trainingen de overhand hadden, wordt nu verwacht dat HR ook rekening houdt met facetten als: informeel en formeel leren, live of asynchroon, tijdens of buiten werk om, van een klassikale trainer of on-demand en toegankelijk via een apparaat naar keuze.

Speel met LMS in op leerbehoefte

Maar hoe zorg je als HR dat je naadloos inspeelt op de veranderende behoefte van jouw medewerkers? Een hulpmiddel is dus een learning management system. Met dit systeem kun je zelf naar eigen wens een leeraanbod samenstellen. Hoe een LMS hier precies bij helpt, lees je in de volgende blog: “Speel met een learning management systeem gemakkelijk in op elke leerbehoefte”.

Vraag jij je af waarom het aanbieden van een passend leeraanbod überhaupt belangrijk is? Het blijkt dat een passend leeraanbod de sleutel is tot het motiveren van medewerkers om te leren. Medewerkers die zichzelf ontwikkelen zijn op hun beurt weer cruciaal voor de innovatie binnen en van de organisatie. Innovatie is vervolgens weer een belangrijke aanjager van organisatiegroei. Reden te meer om aan een passend leeraanbod te werken.