Toekomstvisie: De rol van AI in training en ontwikkeling van medewerkers

Innovatie is essentieel voor organisaties. Vooral in een tijd waarin de digitale technologie snel opeenvolgende veranderingen met zich meebrengt en organisaties binnen no time weggeconcurreerd worden. Een trend in deze innovaties is de veelbesproken Artificial Intelligence (AI) - de technologie waarbij machines handelingen uitvoeren waar voorheen mensen voor nodig waren. Een steeds belangrijkere factor en absoluut geen toekomstmuziek meer. Ook niet binnen HR. Maar wat is de rol van AI in training en ontwikkeling?

Rol van AI in HR

Ook HR past in toenemende mate de mogelijkheden van AI toe. Zo wordt al geëxperimenteerd met het automatiseren van het aannameproces door AI-algoritmes. Deze algoritmes zetten zij in om CV’s te beoordelen, opvolgmails te sturen of potentiële kandidaten te vinden. Een ander voorbeeld is de inzet van AI-technologieën in video-interviews. AI herkent en meet de gezichtsuitdrukkingen van de persoon in de video. Op basis van deze informatie bepaalt AI hoe comfortabel iemand is met de gestelde vraag en beoordeelt de persoonlijkheidstrekken.

Rol van AI in training en ontwikkeling

Dit zijn nog maar een paar mogelijkheden van AI voor HR. De verwachting is dat AI ook een grotere rol gaat spelen in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Het is bijvoorbeeld voor te stellen dat AI in de toekomst automatisch gepersonaliseerde trainingen genereert op basis van één simpele zoekopdracht.

AI schrijft zelf content

Op dit moment schrijven machines zelf al content. Op basis van een of meerdere zoektermen creëren AI content writers nieuwe stukken content. Kijk maar naar een dienst als Articoolo. Deze AI writers schrijven een verhaal door bestaande, vergelijkbare content te lokaliseren, te scannen, samen te voegen en te (her)schrijven.

Nu zitten aan deze automatisch geschreven content zeker nog beperkingen. Het algoritme achter AI werkt namelijk alleen als het beschikt over een grote hoeveelheid gestructureerde data en strikte ‘regels’. Toch zie je dat ook hier vooruitgang plaatsvindt. Kijk maar naar de nieuwste ontwikkelingen van Google Duplex. Via deze AI software voert Google Assistant echte telefoongesprekken met mensen om bijvoorbeeld een afspraak te maken bij de kapper.

Geautomatiseerde zakelijke content lijkt op menselijke content

Er is dus gegronde hoop. Natural language generation (NLG) is het onderdeel van AI dat taal produceert als uitkomst op ingevoerde data. Ondanks de huidige beperkingen worden algoritmes en NLG door de vraag naar innovaties steeds beter en sneller. Hierdoor is geautomatiseerde content steeds moeilijker te onderscheiden van door mensen geschreven content.

Momenteel werkt NLG het beste voor zakelijke content. Denk aan press releases, financiële rapportages en wettelijke documenten. Maar ook sportverslagen of beursupdates kunnen goed automatisch worden geschreven. Dit soort content bevat namelijk veel data. Het zijn relatief eenvoudige teksten met een standaard format. De AI-writer vult telkens dezelfde structuur met nieuwe informatie. Er zijn geen inspirerende, emotievolle zinnen nodig voor deze artikelen. Die kunnen dus goed automatisch worden geprogrammeerd.

Automatisch content creatie voor trainingen

Ontwikkelingen op het gebied van artificial neural network en deep learning zorgen voor de automatische productie van steeds meer, betere, diverse en meer menselijk lijkende content. Deze onderdelen van AI focussen zich namelijk op het nabootsen van het menselijke neurale netwerk.

Door deze vooruitgang is het mogelijk dat in de toekomst ook de contentproductie voor trainingen wordt geautomatiseerd. Al zijn we daar nu nog lang niet. Trainingsmaterialen bestaan namelijk uit vele verschillende leervormen. De geautomatiseerde contentproductie richt zich momenteel vooral op tekst.

Maar de ontwikkelingen beperken zich niet alleen maar tot tekst. Zo is Ambient.ai een AI software die de inhoud van video’s analyseert door specifieke aantekeningen én omschrijvingen van bredere contexten te vormen vanuit één algoritme. Dit maakt dat dit het eerste functionele algoritme is dat lijkt op het menselijke visuele systeem, volgens de oprichters van Ambient.ai.

HR loopt aan tegen een versplinterd leeraanbod

Het gevolg van het maken van geautomatiseerd trainingsmaterialen, is een toename in de grote hoeveelheid content die nu al beschikbaar is. Als we kijken naar de HR of L&D manager, dan zien we dat die kampt met een versplinterd leeraanbod. De kans is aanwezig dat dit nog meer versplintert bij een geautomatiseerde contentproductie.

Hoe houd je als HR het overzicht? Hoe zorg je dat de content die je aanbiedt actueel is? Hoe houd je rekening met steeds meer verschillende leervormen en individuele leerbehoeften? AI kan HR hierbij ondersteunen of deze ingewikkelde taak uit handen nemen

Gepersonaliseerde trainingstrajecten met behulp van AI

Stel je eens voor dat AI zo doorontwikkelt dat machines geautomatiseerd een combinatie van trainingen samenstellen op basis van een gesignaleerde leerbehoefte. HR hoeft dit dan niet meer handmatig te doen. De medewerker zoekt zelf naar het gewenste onderwerp op een leerplatform. AI maakt vervolgens een inschatting van de leerbehoefte en stelt een gepersonaliseerde serie van trainingen en microlearnings samen. Daarbij houdt het rekening met variabelen als opleidingsniveau, leervoorkeur, het werkveld, functieniveau en voorgaande leeractiviteiten van de desbetreffende medewerker. 

De specifieke inhoud van trainingen gepersonaliseerd

Wat als we niet alleen de combinatie van trainingen personaliseren, maar juist ook de inhoud van de trainingen? We splitsen de trainingen op in kleine modules. Zo kan AI deze onderdelen gemakkelijk mixen en combineren. Hierdoor krijgen we trainingstrajecten én losstaande trainingen specifiek afgestemd op de persoon. Allemaal gericht op de persoonlijke leerbehoefte en leervoorkeur van de medewerker. 

Slechts kwestie van gestructureerde data en duidelijke ‘spelregels’

Uiteraard is het allemaal makkelijker gezegd dan gedaan en is dit niet morgen klaar. Toch klinkt het niet onmogelijk. HR zet AI nu voornamelijk in voor de automatisering van administratie rond leren en ontwikkelen. In de toekomst kan kunstmatige intelligentie HR helpen in het samenstellen van de perfecte individuele training. Zolang developers de AI machine de juiste spelregels meegeven, trainen en zorgen dat de machine beschikt over een grote hoeveelheid schone en gestructureerde data.

Op naar een toekomst-proof organisatie en medewerkers

Behalve AI bestormen ook steeds meer andere technologiën de werkvloer. Hoe beïnvloeden deze disruptieve innovaties het werk dat wij doen? En wat vraagt dat van medewerkers? De whitepaper 'De toekomst van organisaties, werk en medewerkers' gaat in op deze vragen. Download de whitepaper en wees voorbereid op de toekomst: