6 Tips voor een effectieve blended leerstrategie

In onze blog over blended learning gaven we het al aan. Enkel klassikale trainingen aanbieden is niet de meest effectieve lesmethode meer. Moderne technologieën bieden verschillende mogelijkheden om leren beter te organiseren en op de wensen van de cursist aan te passen. 

Eerlijk is eerlijk, zowel klassikale als online trainingen hebben hun voor- en nadelen. Dus eigenlijk willen we het beste van beide werelden zo combineren dat de training aan de verwachtingen van de cursist voldoet. Daarom geven we in deze blog zes tips om jou te helpen met het formuleren van een effectieve blended leerstrategie.

1. Zorg voor een logische trainingsopbouw door duidelijke doelstellingen en verwachtingen te formuleren 

Laten we bij het begin beginnen: het ontwikkelen van een effectieve blended leerstrategie. Belangrijk hierbij is het opstellen van een duidelijk doel voor de training en de daarbij horende doelstellingen. Deze eerste stap dient als basis voor de gehele trainingen. Bepaal alle stappen van het leerproces waarbij je zowel de klassikale als ook de online activiteiten opneemt. Het is essentieel dat de training logisch opgebouwd is en de verschillende leervormen soepel in elkaar overlopen.

Tevens is het belangrijk dat je geheel transparant bent over de verwachtingen van de training. Zowel voor de trainer als de cursisten is het van belang dat zij weten wat de gewenste uitkomst van de training is en hoe zij die kunnen behalen. Dit geeft iedereen de mogelijkheid om te focussen op het doel en geeft een houvast voor alles wat zij in de training doen.

2. Geef cursisten de kans om een onderwerp zelfstandig te bestuderen

Door onderdelen van de trainingen online aan te bieden, geef je cursisten de mogelijkheid om bepaalde onderwerpen zelf en op hun eigen tempo te bestuderen. Met het aanbieden van online trainingen voorzie je in de verschillende voorkeuren en leerbehoefte van de cursisten. De cursisten werken dan tijd- en plaatsonafhankelijk aan hun training, op een zelf gekozen apparaat. Daarnaast bestaat de training uit verschillende contentvormen, zoals video, tekst en oefenvragen.

Door online training voorafgaand aan het klassikale deel te laten volgen, zorg je ervoor dat iedereen over hetzelfde kennisniveau beschikt. De cursisten beheersen de theorie al, waardoor je in de klassikale training meteen de theorie toepast en oefent. 

3. Ontwerp online trainingsmateriaal dat de kernbegrippen herhaalt en verder uitdiept

Klassikale trainingen lenen zich goed voor het uitleggen van kernbegrippen en het voeren van groepsdiscussies rondom deze kernbegrippen. Met online tutorials, simulaties en interactieve video’s koppel je vervolgens de kernbegrippen aan echte situaties. Deze technologieën stellen de cursist in staat om hun kennis en vaardigheden van de kernbegrippen te versterken en in de praktijk te brengen.

Stel je eens voor dat medewerkers de cursus ‘Professioneel onderhandelen’ volgen. In de klassikale training zijn onder anderen de onderhandelingsstijlen, de kunst van goed argumenteren en het bedenken van creatieve oplossingen aan bod gekomen. Een interactieve video stelt de medewerkers vervolgens in staat om deze kennis in een ‘echte’ situatie toe te passen. Kijk voor een voorbeeld eens naar deze interactie video.

4. Versimpel samenwerken door sociale media integratie in te schakelen

Eén van de voordelen van klassikale trainingen is de sociale interactie. Cursisten kunnen gemakkelijk met elkaar sparren en samen aan opdrachten werken. Door online technologieën in te zetten, hoeft deze sociale interactie zich niet tot het klaslokaal te beperken. Samenwerkingsplatforms en sociale media sites stellen je in staat om deze ervaring ook buiten het klaslokaal aan te bieden. Hierdoor kunnen de cursisten en trainers 24u per dag feedback geven en ontvangen en in groepsverband problemen oplossen.

Het is handig als je voor aanvang van de training een lijst met online samenwerkingsplatformen creëert. Dan weten de cursisten welke tools beschikbaar zijn en hoe zij deze juist kunnen gebruiken. Om deze lijst samen te stellen, doe je onder cursisten een onderzoek op welke sociale platformen zij zich al bevinden. Want, als het merendeel bijvoorbeeld al op Facebook zit, is het slim om een Facebookgroep aan te maken waar men kan samenwerken.

5. Voer snelle updates uit om nieuwe trends en ideeën op te nemen

Het updaten van traditionele trainingen heeft veel voeten in de aarde en kost tijd. Denk aan het herschrijven en opnieuw verspreiden van papieren trainingsmaterialen. Om vervolgens te zorgen dat iedereen de meest recente versie heeft. Online leertechnologieën daarentegen kunnen het kennismanagement juist versimpelen. Zij bieden de mogelijkheid om snel content te creëren, te verspreiden en actueel te houden. Zo verwerk je de laatste trends en nieuwste ideeën in de training.

6. Evalueer prestaties van cursisten en trainingen met behulp van een LMS

Een online leertechnologie zoals een Learning Management Systeem (LMS) stelt je in staat om het trainingsprogramma en de prestaties van cursisten bij te houden en te analyseren. Denk aan deelnamecijfers tot voltooiingspercentage en van gebruikerstevredenheid tot de effectiviteit van de training. Lage cijfers kunnen suggereren dat de training bijvoorbeeld niet logisch opgebouwd is, niet aansluit bij de behoeften, te moeilijk is of juist niet uitdagend genoeg. Belangrijk is dat je feedback van de cursisten vraagt en ontvangt. Hierdoor bied je relevante en gerelateerde online informatie aan.

Betrek ook de trainers bij dit proces, zodat ook zij feedback kunnen leveren. Uiteindelijk zijn de trainers degene die het meeste contact met de cursisten hebben. Alle feedback bij elkaar zal helpen om de juiste trainingsprogramma’s in elkaar te zetten en aan de wensen van de cursisten te voldoen.

Online en klassikale leerstrategieën vullen elkaar aan

Als je begrijpt hoe online en klassikale leerstrategieën elkaar aanvullen en versterken, ontwikkelen trainers effectievere blended leertrajecten. Daarnaast voldoe je aan de behoefte van de cursist. Elk medium heeft zijn sterktes en zwaktes, maar samen kunnen zij een lesprogramma bieden dat de betrokkenheid van cursisten aantrekt. Dit omdat het interactief, meeslepend en wellicht vermakelijk is.

Heeft de blended aanpak jouw interesse gewekt en wil je zelf aan de slag met een effectieve blended strategie? Download dan onze praktische how-to gids waarin we je stap voor stap uitleggen hoe jij een goed blended leertraject ontwikkelt.

Studytube Learning & Development Monitor 2022

Maar liefst 63% van de HR-professionals geeft aan dat er (te) veel onbenut potentieel is in hun organisatie. De nodige leermiddelen zijn er vaak wel, maar bij 52% van de bedrijven is ontwikkeling geen topprioriteit. Benieuwd naar meer interessante bevinden uit ons jaarlijkse rapport?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.