agile-organisaties-medewerkerontwikkeling

Waarom een agile organisatie niet zonder medewerkerontwikkeling kan

Steeds meer organisaties beoefenen het agile werken. Maar wat bedoelen we hier precies mee? En welke relatie heeft een agile werkwijze met het ontwikkelen van medewerkers? In deze blog gaan we daar verder op in.

Wat is agile?

Agile is het antwoord op de snel veranderende wereld om ons heen. Bijna elke markt is onvoorspelbaar, dynamisch en complex geworden. Om als organisatie toekomstbestendig te zijn is aanpassingsvermogen essentieel en ‘agility’ noodzakelijk. Agile is de beweging die hier rond 2001 op insprong. De werkwijze begon binnen de softwareontwikkeling. Het bleek een effectieve werkwijze om continu werkende software op te leveren voor klanten. Omdat je goed op de continue verandering kunt inspelen, waait de werkwijze ook over naar andere takken van de organisatie.

De letterlijk vertaling van agile is wendbaar, lenig en flexibel. Agile werken is een manier van denken en werken waarbij organisaties snel en effectief inspelen op veranderingen in de buitenwereld. Een organisatie transformeert met een agile werkwijze naar een wendbare organisatie.

Hoe werkt agile?

Het groeien naar een agile organisatie typeert zich door een aantal kenmerken. De belangrijkste kenmerken zijn: een flexibele strategie, het werken in zelfsturende multidisciplinaire teams en korte cycli, terwijl continu kleine onderdelen worden opgeleverd.

Een team dat op een agile-manier werkt weet dat de omstandigheden tijdens het project veranderen, speelt hierop in en zorgt dat het eindresultaat niet in gevaar komt. Doordat de productontwikkeling in korte, overzichtelijke perioden (iteraties) is opgedeeld, worden aanpassingen snel doorgevoerd.

Ontwikkelen van medewerkers = het fundament voor innovatie

Maar, wat heeft agile werken te maken met het opleiden van medewerkers? Die link zit hem in twee dingen: het ontstaan van de innovatiekracht van een organisatie en de groeimentaliteit die hiervoor nodig is.

Continue innovatie is belangrijk om als organisatie wendbaar en flexibel te zijn. Fundamenteel voor de innovatiekracht is het opleiden en ontwikkelen van de medewerkers. Het voortdurend opdoen van nieuwe kennis inspireert medewerkers namelijk kritisch te kijken naar de dingen die zij zelf of de organisatie beter kunnen of nog missen.

Hiervoor is een groeimentaliteit nodig. Om de organisatie te laten groeien, is het werken aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers noodzakelijk. De medewerkers zijn en maken tenslotte de organisatie. Groeien de medewerkers niet, dan groeit de organisatie ook niet.

Leercultuur onmisbaar om in de toekomst te blijven bestaan

C-level managers noemen de cultuuromslag naar een cultuur waarin continu leren hoog op de agenda staat, dé verandering die nodig is om te blijven bestaan. Hoe ziet die agile organisatie van de toekomst er concreet uit? Hoe verandert ons werk en wat vraagt dat van medewerkers? Deze vragen komen aan bod in de whitepaper 'De toekomst van organisaties, werk en medewerkers'. Download de whitepaper en zet de eerste stap op weg naar een toekomst-proof organisatie: 

Learning & Development Monitor 2021

Het definitieve onderzoeksrapport over het Nederlandse leerlandschap van 2021. Zijn we klaar voor een massale omscholing?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.