werken-in-de-toekomst-voorspellen-in-glazen-bol-werkdag-2030

Werken in de toekomst: een werkdag in 2030

Heb jij thuis al een robot stofzuiger? En dagdroom je soms ook verlangend naar eentje die de ramen zeemt? Sommige taken, vooral huishoudelijke, laat ik graag over aan een machine. Maar wat als robots over een paar jaar mijn baan inpikken? Gelukkig is dat scenario niet realistisch, zoals je misschien al hebt gelezen in de medewerker van de toekomst of beroepen van de toekomst. Zeker is wel dat werken in de toekomst er heel anders aan toe zal gaan dan nu. In deze blog kijk ik in de glazen bol naar een werkdag in 2030 voor een gemeenteambtenaar, een manager en een zorgprofessional van de toekomst.

Een kijkje in de glazen bol: wat verandert er op ons werk?


Het blijft lastig om de toekomst heel nauwkeurig te voorspellen, maar in 2030 zijn deze twee dingen een feit:

  1. Machines hebben steeds meer taken overgenomen
  2. Mensen zijn nog steeds nodig op de werkvloer

Volgens McKinsey kan maar 15% van de beroepsbevolking worden vervangen door een machine. De overige 85% blijft dus als mens nodig op de werkvloer. Machines kunnen veel dingen beter en sneller dan mensen, maar niet alles. En juist daar ligt onze toegevoegde waarde als mens. We gaan wel steeds meer uitbesteden aan machines. In hetzelfde onderzoek voorspelt McKinsey dat we in 2030 bijna de helft van onze werkdag tijd besteden aan taken waarvoor technologische vaardigheden nodig zijn. We moeten ook kunnen communiceren met steeds slimmer wordende machines.

werken-in-de-toekomst-voorspellen-in-glazen-bol-werkdag-2030

Binnenkort wordt niet alleen repetitief fysiek werk geautomatiseerd maar ook steeds meer ‘intelligent werk’. Zoals beslissingen nemen over ‘ontastbare dingen’ waarbij meerdere factoren een rol spelen. Machines kunnen ook menselijke emoties interpreteren en voertuigen besturen. Het gevolg daarvan is dat wij meer tijd krijgen om ons met andere dingen bezig te houden, namelijk met de taken die machines niet kunnen overnemen. Wat betekent dat concreet?

Hoe ziet een werkdag in 2030 eruit?

Vast staat is dat we op de werkvloer te maken krijgen met verandering: we gaan anders werken en anders communiceren. Maar hoe ziet dat er concreet uit? En geldt dat voor alle beroepen? Om dat inzichtelijk te maken schets ik hier een een werkdag in 2030 in drie verschillende beroepen:

Gemeenteambtenaar in 2030

Burgerzaken worden in 2030 volledig digitaal afgehandeld, zodat mensen minder naar het loket op het gemeentehuis of stadsdeelkantoor hoeven te komen. In de gemeente Hollands Kroon is deze toekomst al voor een gedeelte realiteit. Hier vragen inwoners vragen hun nieuwe paspoort digitaal aan. Zodra hun baby geboren is, hoeven ze het kind niet te gaan aangeven maar komt de ambtenaar de geboorteakte aan huis brengen om het kindje in te schrijven.

Met een digitale lokale overheid gaat de DigiD de komende jaren ook binnen de gemeente een grote rol spelen. De huidige verschuiving naar zaakgericht werken zet verder door. Bij het werken aan ‘een zaak’ in het zaakgericht werken, worden sociale en intrapersoonlijke vaardigheden zoals effectieve communicatie en empatisch vermogen steeds belangrijker.

De digitalisering binnen de overheid draait nu vooral om het digitaliseren van dossiers en het digitaal ondertekenen daarvan. In de toekomst zal het hele goedkeuringsproces volledig geautomatiseerd worden door dit vast te leggen in blockchain. Ambtenaren vullen in 2030 niet meer zelf handmatig gegevens in. Ze houden zich wel bezig met interpreteren en verwerken van gegevens. Analytische vaardigheden worden daarom steeds belangrijker op het gemeentehuis en stadsdeelkantoor. Minder handwerk betekent dat ambtenaren meer tijd kunnen besteden aan inhoudelijke vraagstukken en het oplossen van problemen.  

Manager in 2030

Zoals mijn collega Nienke al eerder schreef in de manager van de toekomst, gaan de verantwoordelijkheden van de manager verschuiven. Standaardisatie en efficiëntie zijn geen succesfactoren meer voor bestaansrecht. Organisaties moeten om toekomstbestendig te zijn continu blijven leren en ontwikkelen. In McKinsey onderzoek zeggen meer dan 3000 C-level managers ook dat transformeren naar een lerende organisatiecultuur dé grote verandering is die nodig is om toekomstbestendig te worden. Met die flexibiliteit kunnen organisaties snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt en flexibiliteit omarmen. De manager van de toekomst moet daarom een visie uitdragen, expert zijn in verandermanagement en medewerkers goed kunnen motiveren om te leren

Zorgprofessional in 2030

Technologie gaat vooral een rol spelen in het vroegtijdig signaleren van ziektebeelden of preventieve geneeskunde. In het RadboudMC krijgen patiënten al polsbandjes om complicaties te voorkomen. Het uitvoeren van metingen, zoals temperatuur, en uitdelen van sommige medicatie wordt steeds meer overgenomen door machines. Verpleegkundigen en verzorgers krijgen daardoor tijd om andere taken over te nemen die nu door artsen worden gedaan. Artsen hebben in 2030 dankzij automatisering real-time toegang tot de nieuwste wetenschappelijke publicaties op hun vakgebied van over de hele wereld. Dat helpt hen niet alleen sneller de juiste diagnose te stellen, maar kan ook helpen om live bepaalde operaties of ingrepen beter uit te voeren. Bijvoorbeeld video-conferencing tijdens een specialistische operatie, waarbij een ervaren specialist inbelt om de uitvoerende chirurg te helpen tijdens een operatie. Momenteel gebeurt dit al in oorlogsgebieden. Daarnaast worden er al artificiële organen ontworpen. Zullen die in de toekomst het tekort aan donororganen gaan overnemen?

Investeren in ondersteuning onmisbaar in de transitie 

Nieuwe technologie en communicatie tussen mensen en machines, leveren ons voordelen op: hogere productiviteit, meer omzet en nieuwe kansen op het gebied van maatschappij, gezondheid en commercie. De uitdaging is dat medewerkers op een andere manier moeten gaan werken. En dat kunnen ze niet zomaar: daarbij is ondersteuning vanuit de organisatie nodig. Met andere woorden: een organisatie die niet investeert in scholing en opleiding om nieuwe vaardigheden te leren, heeft weinig kans om succesvol te zijn in 2030. Organisaties die toekomstbestendig willen zijn en de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers willen waarborgen, kunnen niet zonder een organisatiecultuur waarin leren centraal staat. Medewerkers moeten zich nieuwe vaardigheden eigen maken en voldoende steun krijgen in hun nieuwe baan.

Meer weten over wat de toekomst ons gaat brengen op het gebied van werk? Benieuwd naar de manier waarop wij werken in de toekomst moeten organiseren? En hoe organisaties zich kunnen voorbereiden? De whitepaper “De toekomst van organisaties, werk en medewerkers” gaat in op deze vragen.

Studytube Learning & Development Monitor 2022

Maar liefst 63% van de HR-professionals geeft aan dat er (te) veel onbenut potentieel is in hun organisatie. De nodige leermiddelen zijn er vaak wel, maar bij 52% van de bedrijven is ontwikkeling geen topprioriteit. Benieuwd naar meer interessante bevinden uit ons jaarlijkse rapport?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.