Maak uw medewerkers duurzaam inzetbaar

Om te zorgen dat medewerkers tot hun pensioen gezond blijven en hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren, is investeren in duurzame inzetbaarheid onmisbaar. Organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.
 
Maar liefst 30% van de medewerkers geeft aan niets te doen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Veelgenoemde oorzaken zijn gebrek aan bewustwording en het ontbreken van de juiste randvoorwaarden. 

Organisaties ervaren 2 uitdagingen:

  1. Bewustzijn van de noodzaak van ontwikkeling ontbreekt bij medewerkers.
  2. De juiste randvoorwaarden voor bij- en omscholing ontbreken.
Organisaties met duurzame inzetbare medewerkers plukken daar de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De oplossing

Maak medewerkers duurzaam inzetbaar met Studytube's leerplatform.

1

Bied een divers en relevant leeraanbod

Bied een leeraanbod dat aansluit bij iedere leerbehoefte. Biedt een breed scala aan onderwerpen om 21-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. Ook biedt u het leeraanbod aan in meerdere leervormen. Denk hierbij aan microlearnings, online, klassikale en blended trainingen. Hiermee biedt u een leeraanbod voor iedere leervraag. 

Biedt een leeraanbod met de online trainingsbibliotheek
illustraiton-library-section-2-optimized
2

Train uw organisatie in duurzame inzetbaarheid

Maak de vertaalslag van beleid over duurzame inzetbaarheid naar de dagelijkse praktijk. Met de auteurstool ontwikkelt u eenvoudig trainingen die passen bij de situatie en het beleid van uw organisatie. Medewerkers worden zo getraind in het belang van een leven lang leren.

Ontwikkel trainingen met de auteurstool
duurzame-inzetbaarheid@2x-min
3

Monitor en stuur leeractiviteiten in uw organisatie

Stuur leeractiviteiten door trainingen of hele leerlijnen toe te wijzen aan medewerkers. Blijf op de hoogte van wie wat leert,  welke medewerker een externe training heeft aangevraagd of waar opleidingsbudget aan wordt uitgegeven. Met de rapportage-functionaliteiten in het Learning Management Systeem van Studytube monitort u eenvoudig leeractiviteiten. 

Stuur leeractiviteiten met het learning management systeem
illustration-insight-into-skills