Faciliteer een lerende organisatie

De wereld verandert sneller dan ooit. Nieuwe technologie, digitalisering, maar ook nieuwe wet- en regelgeving en veranderende verwachtingen van de klant zijn aan de orde van de dag. Organisaties die zich aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden, weten te overleven. Dit worden ook wel lerende organisaties genoemd. 
 
De gemene deler van lerende organisaties is dat zij doorlopend investeren in het ontwikkelen en up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van haar medewerkers. Veel organisaties vinden het moeilijk om een lerende organisatie te worden. Zo is leren geen onderdeel van de organisatiecultuur, het leeraanbod is niet relevant genoeg voor medewerkers en wordt er onvoldoende intern kennis uitgewisseld. 

Barrières om een lerende organisatie te worden:

  1. Leren is geen onderdeel van de organisatiecultuur.
  2. Het leeraanbod is versnipperd over meerdere kanalen en formaten.
  3. Het leeraanbod sluit niet aan bij de leervraag. 
  4. Onvoldoende kennisuitwisseling in de organisatie.
Meer dan de helft van de top 500 bedrijven gaat in de komende 10 jaar ten onder door het onvermogen zich aan te passen aan omstandigheden.
Pierre Nanterme, CEO, Accenture

De oplossing

Faciliteer een lerende organisatie met de leeroplossing van Studytube.

1

Maak leren onderdeel van de dagelijkse praktijk

Maak leren onderdeel van de organisatiecultuur door leeractiviteiten te sturen en leren toegankelijk te maken. Met het Learning Management Systeem van Studytube stuurt u leeractiviteit door trainingen en leerlijnen toe te wijzen aan medewerkers. U creëert inzichtelijke rapportages over leren met de krachtige rapportage functionaliteit. Zo leren medewerkers direct datgene wat ze nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben.

Stuur leeractiviteit met het learning management systeem
illustration-maak-leren@2x-min
2

Bied één centrale plek voor al het leeraanbod

Maak leren toegankelijk en inzichtelijk door het complete leeraanbod aan te bieden op één centrale leerplek. Medewerkers volgen direct online trainingen en leerlijnen,  of zoeken & boeken  klassikale trainingen. Dat is laagdrempelig leren op één centrale leerplek. 

Lees meer over de online academy
illustration-academy-section-3-optimized
3

Bied een divers en relevant leeraanbod

Bied een leeraanbod dat aansluit bij iedere leerbehoefte. Biedt een breed scala aan onderwerpen om 21-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. Ook biedt u het leeraanbod aan in meerdere leervormen. Denk hierbij aan microlearnings, online, klassikale en blended trainingen. Hiermee biedt u een leeraanbod voor iedere leervraag. 
Bied een leeraanbod met de online trainingsbibliotheek
illustration-online-trainings
4

Stimuleer kennisuitwisseling

In een lerende organisatie staat voortdurende kennisdeling centraal. Met de Auteurstool maken experts en kennisambassadeurs in een handomdraai een training of toets voor collega’s. Zo praten uw medewerkers elkaar gemakkelijk bij over bijvoorbeeld de aanpak van een probleem of product- of branche specifieke know-how.

Stimuleer kennisuitwisseling met de auteurstool
illu-stimuleer-kennisuitwisseling-min