Trendrapport:

Verandering binnen gemeenten

Organisatieadviseurs bij gemeenten aan het woord.

10 trends binnen gemeenten

Gemeenten krijgen veel veranderingen te verwerken, van nieuwe wetten tot decentralisatie tot fusies of meer samenwerking. En dat vraagt heel wat van medewerkers. 

In dit trendrapport leest u hoe 13 gemeenten omgaan met deze veranderingen:

  • Wat zijn de grootste uitdagingen die spelen?

  • Inspirerende voorbeelden van hoe gemeenten die uitdagingen aangaan 
  • Hoe zetten zij leren en ontwikkelen in om de nieuwe manier van werken te ondersteunen?

Download het trendrapport en laat u inspireren door collega's