Verbeter kennismanagement in uw organisatie

De expertise en organisatiespecifieke kennis van medewerkers is enorm waardevol. Ruim 30% van de organisaties geeft aan dat zij de aanwezige kennis in hun organisatie niet optimaal benutten. Dit heeft een aantal oorzaken. 
 
Kennis is versnipperd over meerdere platformen en formaten waardoor het ontbreekt aan overzicht van aanwezige kennis. Voor organisaties met meerdere locaties geldt dat een overzicht aan kennis ontbreekt. Door vergrijzing en frequenter wisselen van baan door medewerkers is het lastig om kennis binnen de organisatie te houden. Als de kennis al geborgd wordt, dan wordt er in de organisatie niets mee gedaan. Dit komt door gebrek aan vertrouwen in de kwaliteit van de aanwezige kennis.

Oorzaken van gebrekkig kennismanagement:

  1. Aanwezige kennis is versnipperd over meerdere platformen en formaten.
  2. Kennis verlaat de organisatie en wordt niet geborgd. 
  3. Geborgde kennis is van onvoldoende kwaliteit.
Ruim 30% van de organisaties geeft aan dat zij niet optimaal gebruikmaakt van de aanwezige kennis in hun organisatie.
Studytube Trendrapport Leerdoelstellingen 2018

De oplossing

Verbeter kennismanagement in uw organisatie met het leerplatform van Studytube. 

1

Alle kennis op één centrale plek

Help medewerkers kennis te vinden door alle aanwezige kennis aan te bieden op één centrale leerplek. In de Online Academy biedt u naast trainingen ook organisatiespecifieke kennis. De Online Academy is een one-stop-shop voor alles aangaande leren en kennis in uw organisatie.  De zoekfunctionaliteit helpt om kennis terug te vinden. 

 

Lees meer over de Online Academy
illustraiton-library-section-1-optimized
2

Stimuleer kennisuitwisseling

In een lerende organisatie staat voortdurende kennisdeling centraal. Met de Auteurstool maken experts en kennisambassadeurs in een handomdraai een training of toets voor collega’s. Zo praten uw medewerkers elkaar gemakkelijk bij over bijvoorbeeld de aanpak van een probleem of product- of branche specifieke know-how.

 
Lees meer over de Auteurstool
illu-stimuleer-kennisuitwisseling-min
3

Beheer de kwaliteit van kennis en monitor leeractiviteit

Beheer de aanwezige kennis in uw organisatie, en schep inzicht in alle leeractiviteiten in uw organisatie. Van informele kennisdeling tot formele klassikale trainingen. In het Learning Management Systeem ziet u in één overzichtelijk dashboard wie welke training volgt of al heeft afgerond. Houd bij welke medewerkers zelf leermateriaal hebben gemaakt of nodig teams uit voor een training, leerlijn of intern event.

Lees meer over het Learning Management System
illustraiton-lms-section-2-optimized