Verkort de tijd tussen kennisvraag en kennis tot 19%

Volgens McKinsey spenderen kenniswerkers tot 1,8 uur per dag of bijna 20% van hun tijd aan het zoeken naar informatie en kennis. In andere woorden, uw organisatie neemt 5 medewerkers aan, en maar 4 komen opdagen om te werken. 
 
Dit heeft een aantal redenen. Kennis is versnipperd over meerdere platformen en formaten waardoor kennis ontoegankelijk is. Voor organisaties met meerdere locaties geldt dat kennis ge-siloed is op een locatie. Vergrijzing en hoger verloop van medewerkers leidt ertoe dat kennis de organisatie verlaat. 
 
Als de kennis al geborgd wordt, dan wordt er in de organisatie niets mee gedaan. Dit komt door gebrek aan vertrouwen in de kwaliteit van de aanwezige kennis.

Barriéres bij het zoeken naar kennis:

  1. Aanwezige kennis is versnipperd over meerdere platformen en formaten en daardoor ontoegankelijk. 
  2. Kennis verlaat de organisatie en wordt niet geborgd. 
  3. Geborgde kennis is van onvoldoende kwaliteit.
Kenniswerkers spenderen tot 1,8 uur per dag of bijna 20% van hun tijd aan het zoeken naar kennis.
McKinsey Global Institute 2018

De oplossing

Verkort de zoektocht naar kennis met het leerplatform van Studytube.

1

Maak kennis toegankelijk en zoekbaar

Help medewerkers kennis te vinden door alle aanwezige kennis aan te bieden op één centrale leerplek. Alle kennis, zowel in de vorm van externe training als interne documenten, vinden medewerkers op het leerplatform. Biedt kennis aan in alle formaten, extern en organisatiespecifiek, zodat medewerkers vinden wát ze nodig hebben, wánneer ze het nodig hebben. 

 

Maak kennis toegankelijk met de online academy
illustraiton-library-section-1-optimized
2

Stimuleer kennisuitwisseling

Voor een kennisorganisatie is het doorlopend uitwisselen van kennis tussen medewerkers van vitaal belang. Neem barriéres voor het borgen van kennis weg door experts en kennisambassadeurs eenvoudig zelf trainingen te laten ontwikkelen en delen. Zo praten uw medewerkers elkaar gemakkelijk bij over bijvoorbeeld de aanpak van een probleem of product- of branche specifieke know-how.

 
Stimuleer kennisuitwisseling met de auteurstool
illu-stimuleer-kennisuitwisseling-min
3

Stuur kennisconsumptie

Beheer de kwaliteit van de aanwezige kennis in uw organisatie en stuur kennisconsumptie door trainingen en documenten toe te wijzen aan medewerkers. Van informele kennisdeling tot formele klassikale trainingen. Houd bij welke medewerkers zelf leermateriaal hebben gemaakt of nodig teams uit voor een training, leerlijn of intern event.

Stuur kennisconsumptie met het learning management system
illustraiton-lms-section-2-optimized