kinderopvang

Geef je PM’ers de juiste kennis en vaardigheden

Naar een hoogstaand leerbeleid

In kinderopvangorganisaties krijgt leren meer en meer een verplicht karakter. Zo stelt de wet- en regelgeving hogere eisen aan de kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers. Door regelmatige landelijke beleidswijzingen, aanvullende kwalificatie-eisen en beroepsregistraties wil je er als kinderopvangorganisatie dus voor zorgen dat je medewerkers altijd de juiste competenties bezitten.

Aan jou de uitdaging om zo efficiënt mogelijk een passend en kwalitatief leer- en ontwikkelbeleid op te zetten, zodat je geen tijd verliest aan administratieve rompslomp, en de focus kan leggen op een dienstverlening van topkwaliteit.

Een greep uit onze klanten die al aan hun toekomst werken met Studytube

 • Wij zijn JONG
 • BLOS
 • KIBEO
 • Kind & Co
 • KienICT
 • SWK Kinderopvang

Altijd de juiste kennis en vaardigheden

Met Studytube weet je zeker dat al je medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden – én dus ook de benodigde certificeringen – aan de slag gaan. Op deze manier waarborgt jouw kinderopvangorganisatie een hoge kwaliteit.

 • Een compleet leeraanbod met daarin alle verplichte trainingen - zowel online als klassikaal bij een van de aangesloten opleiders;
 • Een specifieke online trainingsbibliotheek voor de kinderopvang, waarmee je medewerkers verplichte trainingen kunnen volgen in hun eigen tijd en in hun eigen tempo;
 • Onboardingstrajecten die je eenvoudig zelf maakt en toewijst aan nieuwe medewerkers, zodat ze snel met de juiste kennis en startkwalificaties (bijv. taaleis 3F of VVE) van start gaan;
 • Rijke rapportages die je real-time inzicht geven in de kennis en kunde van je medewerkers, zoals standaardrapportages voor de GGD-controle ten behoeve van de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Leren waar en wanneer je wil

“Onze medewerkers hadden een leeromgeving nodig waar ze altijd en overal zouden kunnen leren, zonder eerst aan verschillende mensen toestemming te moeten vragen. Uiteindelijk kwamen we bij Studytube terecht.”

Ronald Brekelmans
Adviseur organisatieontwikkeling
Wij zijn JONG

Leren efficiënt organiseren

Studytube zorgt voor een enorme tijdwinst en gemak bij de organisatie en uitvoering van je leerbeleid. Door de stroomlijning en automatisering van alle processen verdwijnt de administratieve rompslomp. Zaken als de communicatie over trainingen, de aanvraag van rapportages en het beheer van certificaten worden een fluitje van een cent. 

 • Maandelijkse automatische rapportages aan vestigingsmanagers over aflopende certificeringen, net als jaarlijkse rapportages voor de GGD-controle;
 • Kwalificatiemanagement, waaronder de opslag van certificaten in dossiers voor inspectie, het automatische verzoek voor hercertificering, en een directe koppeling tussen certificaten en je personeelssysteem;
 • Een gemakkelijke regeling voor alle communicatie over je leerbeleid, zoals uitnodigingen voor opleidingen, de automatische inplanning van trainingen in je agenda, en automatische berichtgeving;
 • Rapportages en overzichten die jou inzicht geven in wie welke trainingen heeft gevolgd en wie welke certificaten heeft behaald;
 • Regio’s krijgen via het leerplatform inzicht in regionaal ontwikkelde content, om zo inhoudelijke uitwisseling en verbinding centraal te faciliteren.

Webinar: "Hoe Wij zijn JONG leren & ontwikkelen efficiënt organiseert"

Flexibel leren

Studytube zorgt ervoor dat het leerproces van je medewerkers flexibeler wordt. Met Studytube kunnen ze onafhankelijk van plaats en tijd leren, waardoor ze na een dag werken met de kinderen geen trainingen meer moeten volgen op een vaste locatie tijdens hun vrije tijd. Dat maakt verplichte trainingen makkelijker en minder belastend.

 • Apparaat-onafhankelijk leren, zodat je trainingen kan volgen op een tablet, telefoon of laptop;
 • Medewerkers volgen het online (en vaak theoretische) gedeelte van een opleiding op een moment dat past voor hen en het team;
 • Online soft skill-trainingen waarmee je medewerkers zich breder kunnen ontwikkelen;
 • Via het Learning Experience Platform krijgen medewerkers inzicht in hun verplichtingen en inspiratie om die aan te vullen met optionele cursussen voor hun persoonlijke ontwikkeling. 

De kinderopvang heeft scholing nodig om steeds weer de vereiste topkwaliteit te leveren. Ontdek hoe Studytube daarbij helpt.