Auteurstool

Alle informatie die jij moet weten over dè tool om gemakkelijk zelf nieuwe, bedrijfsspecifieke trainingsmaterialen te ontwikkelen. Scroll rustig door of klik op het onderdeel dat jouw vraag beantwoordt:
Hoofdstuk 1

Wat is een auteurstool?

De auteurstool is een software tool waarmee je zelf eenvoudig (bedrijfsspecifieke) trainingen en ander ontwikkelingsmateriaal maakt. Met de tool ontwikkel je zelf online trainingen en microlearnings. Daarnaast digitaliseer je gemakkelijk (een deel van jullie) klassikale trainingen naar online trainingen of maak je klassikale trainingssessies of cursussen aan. Eigenlijk is de auteurstool hét hulpmiddel om eigen (trainings)content toe te voegen aan je trainingsaanbod in de online academy.

De functie van de auteurstool bepaalt gelijk de plaats van de tool in het gehele leerlandschap van een organisatie. Je hebt de auteurstool nodig om als organisatie eigen trainingsmateriaal te maken. De ontwikkelde trainingen verspreid je via het platform van de online academy en de resultaten en administratie beheer je vanuit het learning management system (LMS). Daarmee fungeert de auteurstool dus als aanvulling op de online academy en het LMS.
Hoofdstuk 2

Voor wie is een auteurstool bedoeld?

Uiteraard is de auteurstool een ideaal hulpmiddel voor alle trainers en experts om hun specifieke kennis te delen. Maar, de tool is ook gemaakt voor alle organisaties die hun eigen, specifieke trainingscontent willen maken. Trainingsmateriaal dat uniek is voor hun organisatie. Dus niet alleen trainers en ontwikkelaars van e-learnings werken met de auteurstool. Ook medewerkers, managers of HR werken er eenvoudig mee. Eigenlijk is de tool dus voor iedereen die zelf online trainingsmateriaal wil ontwikkelen.
Hoofdstuk 3

Wat kun je met een auteurstool?

Er zijn verschillende auteurstools waarmee je bedrijfsspecifieke content ontwikkelt. De functionaliteit en toepassingen verschillen per tool. De functionaliteiten van een auteurstool zijn onder te verdelen in deze hoofdactiviteiten:

1. Het ontwikkelen en aanbieden van online trainingen

Je hebt een auteurstool nodig voor het ontwikkelen en aanbieden van eigen content zoals bedrijfsspecifieke online trainingen. In een online training voeg je video’s, tekst en vraagvormen toe. De mogelijke vraagvormen bestaan uit open vragen, multiple-choice vragen, single-choice vragen, fill the blanks, video- en text assignments.

2. Het ontwikkelen en aanbieden van microlearnings

Met een auteurstool ontwikkel en bied je ook microlearnings aan. Microlearnings bestaan in de vorm van video’s, artikelen of documenten en geven medewerkers gerichte informatie die zij in korte tijd eigen maken. Denk aan een ‘how to’ video of concrete checklist. Daarnaast kun je microlearnings ook inzetten om tussentijds te toetsen of medewerkers alle lesstof goed begrijpen.

3. Het aanmaken en aanbieden van klassikale trainingen

Het aanmaken en aanbieden van klassikale trainingsessies is een belangrijk onderdeel van training en opleiden binnen organisaties. Maak deze sessies zelf aan en bepaal eenvoudig de datum, locatie, trainer, studiematerialen en certificaten naar keuze. Je geeft de medewerkers hiermee concrete informatie over de wat, wie en waar van een klassikale trainingssessie.

4. Leerlijnen maken

Behalve het ontwikkelen en aanbieden van microlearnings, online- en klassikale trainingen, kun je ook leerlijnen instellen. Een leerlijn is een cluster van leerinterventies die bijdraagt aan de realisatie van een concrete leervraag. Met de auteurstool maak je de leerlijn aan en bepaal je of je de leerlijn is bedoeld voor individuele medewerkers of voor een grote groep medewerkers. Zo geef je met een leerlijn richting aan het leertraject van één of meerdere medewerkers.

5. Adaptieve paden instellen

Als laatste valt het instellen van adaptieve leerpaden ook onder de auteurstool. Adaptief onderwijs is een vorm van gepersonaliseerd leren. Op basis van real-time data sluit je zoveel mogelijk aan bij de leerbehoefte- en interesse van de cursist. De medewerker krijgt daardoor lesmateriaal dat past bij zijn leerdoelen, kennisniveau en vaardigheden. Een ideale manier van leren om verschillende medewerkers naar hetzelfde kennisniveau te brengen.
Hoofdstuk 4

Bij welke uitdagingen helpt een auteurstool?

Het hoofddoel van een auteurstool is het creëren van bedrijfsspecifieke content zoals microlearnings, online trainingen en klassikale trainingen. Waarom is dat tegenwoordig zo belangrijk?

Het verbetert de kennisdeling en borgt essentiële kennis

Het menselijke kapitaal van een organisatie bepaalt grotendeels het succes van de organisatie. Organisaties realiseren zich steeds meer dat hun medewerkers over veel kennis beschikken. Kennis die ook waardevol is voor collega’s. Met een auteurstool vereenvoudig je het proces rond het delen en borgen van essentiële kennis. Dit verkort de tijd die medewerkers spenderen aan het zoeken naar kennis. Een procesoptimalisatie die een organisatie veel oplevert.

Het verkleint de strategy-execution gap

Een uitdaging voor organisaties is het faciliteren van uniforme communicatie en het inzichtelijk maken van de impact van een (strategische) koerswijziging. Het doorvoeren van veranderingen in de organisatie roept vaak weerstand op bij medewerkers. Hoe ga je hiermee om als organisatie? Met een auteurstool ontwikkel je eenvoudig trainingen en andere informatieve materialen specifiek voor het veranderingstraject.

Het vermindert de kosten van veel gevolgde klassikale trainingen

Klassikale trainingen vormen voor veel organisaties een jaarlijks onderdeel op de agenda. Organisaties zijn voor deze klassikale trainingen aangewezen op externe opleiders en instituten. Dit kan de prijs opdrijven. Maar het kan ook anders. Een aanzienlijk gedeelte van de trainingen bestaat namelijk uit een theoretisch gedeelte. Dit theoretische gedeelte kun je digitaliseren. Door een groot deel online aan te bieden worden klassikale trainingskosten bespaard.

Het verhoogt de kwaliteit en verlaagt de kosten van het inwerktraject

In de praktijk kampen veel organisaties met hoge kosten van een inwerkprogramma. Vaak zijn het intensieve trajecten waarin medewerkers teveel informatie  te verwerken krijgen in één keer. Dit gaat ten koste van de productiviteit waardoor de inwerktrajecten niet het gewenste effect opleveren. Geen productieve medewerkers, maar wel hoge kosten. Andere oorzaken zijn onder andere een gebrekkige informatievoorziening, lange inwerkperiodes, of het gebruik van dure resources in de organisatie.

De inwerktrajecten bestaan vaak uit een groot theoretisch gedeelte. Met de auteurstool digitaliseer je eenmalig dit gedeelte uit het bestaande inwerkprogramma. Hiermee bespaar je kosten, verkort je de benodigde hoeveelheid arbeidsuren en standaardiseer je de kennis die wordt overgebracht.

Versterk de waardepropositie van de organisatie met trainingen

Voor sommige organisaties is het toevoegen van eigen trainingen een manier om toegevoegde waarde te leveren aan hun klanten. Trainingen kun je inzetten om het dienstenpakket uit te breiden. Bedrijfsspecifieke kennis zorgt namelijk voor beter opgeleide medewerkers. Daarnaast verbetert het ook de service richting klanten. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die een product verkopen waar een training voor nodig is.

Krijg grip op de organisatie van interne evenementen

Veel organisaties organiseren en geven zelf interne trainingen of workshops. Deze evenementen worden door medewerkers geïnitieerd. De organisatie en de communicatie rondom interne trainingen kunnen veel tijd en energie kosten. Met een auteurstool maak je gemakkelijk een evenement aan in de online academy en vermeld je de benodigde informatie. Hiermee bespaar je onnodig veel interne communicatie en creëer je grip op de georganiseerde interne evenementen.

Hoofdstuk 5

Hoe kies je een auteurstool?

Weet je inmiddels wat we met een auteurstool bedoelen, wat je ermee kunt en waarom het handig is een auteurstool te hebben? Dan is het tijd om de beste tool voor jouw organisatie te kiezen. Maar, hoe kies je een e-learningtool?

Om je hierbij te helpen hebben we de 5 meest essentiële vragen op een rij gezet. Hiermee bepaal je zelf waar de auteurstool voor jouw organisatie aan moet voldoen.

Belangrijk is het creëren van een helder beeld van de huidige stand van zaken. Neem bij het kiezen van een auteurstool bijvoorbeeld mee of jouw organisatie al werkt met een learning management system. Een auteurstool wordt namelijk vaak in combinatie met een learning management system aangeboden.

Daarnaast is het goed om te inventariseren welke soort trainingen je wilt maken. Welk type training is belangrijk voor het ontwikkelprogramma binnen jouw organisatie? En, wil je alleen jullie eigen trainingsmaterialen maken of ook externe content importeren van bijvoorbeeld Youtube, Vimeo of externe blogs?

Zodra dit helder is, is de volgende stap het bepalen wie met de auteurstool gaat werken. Maak jij de trainingen zelf of gaat iedereen in de organisatie aan de slag met de trainingen? Het antwoord hierop bepaalt de mate waarin de gebruiksvriendelijkheid van de auteurstool een belangrijk criterium vormt.

Tot slot, vraag jezelf af of je wilt toetsen of de inhoud geland is onder de medewerkers. En of je feedback wilt verzamelen. Niet alle auteurstool hebben namelijk dezelfde toetsingsmogelijkheden of opties tot het geven van feedback.

Hoofdstuk 6

Veelgestelde vragen

Voor wie is een auteurstool bedoeld?

Een auteurstool is bedoeld voor elke organisatie die eigen, specifieke trainingscontent wil maken. Zowel trainers, experts, managers als HR kunnen met de auteurstool aan de slag.

Waar zet je een auteurstool voor in?

Grofweg ontwikkel je met een auteurstool online trainingen en microlearnings én maak je klassikale trainingssessies aan. Daarnaast biedt een auteurstool de mogelijkheid om leerlijnen en adaptieve paden in te stellen.

Hoe belangrijk is gebruiksvriendelijkheid voor een auteurstool?

Om contentontwikkeling en kennisdeling binnen de organisatie te stimuleren is gebruiksvriendelijkheid zeer belangrijk voor een auteurstool. Maak daarom in je zoektocht een juiste afweging van alle aangeboden tools en kies voor een gemakkelijk te gebruiken auteurstool.

Kan ik online en klassikale trainingen ontwikkelen met een auteurstool?

Het is zeker mogelijk om met een auteurstool online en klassikale trainingen te ontwikkelen. De training kun je zelf samenstellen. Bestaande uit content zoals video’s, blogs, tekst en verschillende vraagsoorten.

Kan ik microlearnings maken met een auteurstool?

Ja, met een auteurstool maak je microlearnings. Naast het zelf creëren van microlearnings, kun je ook bestaande microlearnings toevoegen met een auteurstool.

Kan ik eigen of externe content importeren met een auteurstool?

Ja, dat kan zeker. Video’s kun je met een linkadres of vanaf de computer uploaden met de auteurstool. Ook upload je PDF-documenten vanaf je computer en artikelen met een linkadres.

Kan ik certificaten toevoegen met een auteurstool?

Met de auteurstool is het mogelijk om trainingen te examineren en certificeren. Je maakt dan certificaten beschikbaar voor medewerkers. Medewerkers ontvangen per afgeronde training een certificaat dat digitaal beschikbaar is en ook te downloaden of printen is.

Kan ik leerlijnen aanmaken en die aan individuele medewerkers of groepen toewijzen?

Ja, dat kan zeker. Met de auteurstool ontwikkel, wijzig en wijs je leerlijnen toe aan (groepen) medewerkers. Leerlijnen kunnen bestaan uit online trainingen, klassikale trainingen of microlearnings.

Kan ik adaptieve leerpaden maken voor medewerkers?

In een auteurstool is het mogelijk om adaptieve leerpaden aan te maken in online trainingen. Een adaptief leerpad stel je in voor één of meerdere medewerkers. Het voordeel hiervan is dat medewerkers op hun eigen kennisniveau leren.

Kan ik verschillende vraagvormen toetsen met een auteurstool?

Ja, dit is mogelijk. Met een auteurstool kun je vraagvormen instellen in online trainingen. Denk aan vraagvormen zoals multiple choice vragen, single choice vragen, text assignments, fill in the blanks, fork vragen en video assignments.

Kan ik de gemaakte content toewijzen met de auteurstool?

Het toewijzen van trainingen, microlearnings en leerlijnen kan niet met een auteurstool. Hier heb je een learning management system voor nodig. Het samenstellen van de leerlijnen doe je wel met de auteurstool. En, bij klassikale trainingssessies geef je met de auteurstool aan welke cursisten je wilt uitnodigen.