Slechts een derde werknemers wordt gestimuleerd om te leren

Slechts een derde werknemers wordt gestimuleerd om te leren

71% van de Nederlandse HR-professionals is ervan overtuigd dat leidinggevenden hun medewerkers actief stimuleren om zich te ontwikkelen, terwijl slechts 31% van de leidinggevenden en 32% van de medewerkers dat ook zo ervaren. In het algemeen hebben HR-afdelingen een rooskleurig beeld van de interne leercultuur, maar in de praktijk ontbreekt een duidelijke rolverdeling, waardoor niemand écht de regie in handen neemt en het leerproces hapert. Dat blijkt uit de Studytube L&D Monitor 2021, een onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube.

De uitvoering van leerbeleid is een belangrijke verantwoordelijkheid, maar bij Nederlandse bedrijven is het niet altijd duidelijk op wiens schouders die belandt - een op de vijf medewerkers (21%) geeft aan niet te weten wie hiervoor in de organisatie verantwoordelijk is. Volgens de Studytube L&D Monitor 2021 beschouwt 34% van de HR-professionals dat als hún taak, terwijl bijna hetzelfde aantal leidinggevenden (33%) die rol opeist. Eén vijfde van de medewerkers (21%) vindt dat dan weer een opdracht voor HR.

Een belangrijk deel van die executie is de regie over het leer- en ontwikkelproces van de werknemers. Ook wat dat betreft bestaat er geen consensus over de vraag wie er in de regisseursstoel moet zitten. Bijna één derde van de ondervraagde HR-professionals reserveert dat plekje voor het middenkader (30%), en 31% van de leidinggevenden is het daarmee eens. Die eensgezindheid contrasteert scherp met het standpunt van de medewerkers, waar liefst 28% die regie zélf in handen wil nemen; 17% moet het antwoord schuldig blijven.

De roze bril van HR

Diverse cijfers tonen aan dat HR-professionals een positiever beeld hebben van de interne leercultuur dan hun collega’s in andere lagen van het bedrijf. Zo stelt 61% van de HR-professionals dat Learning & Development een vast onderdeel is van de beoordelingscyclus (bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken), tegenover 48% van de leidinggevenden en 40% van de medewerkers.

Beoordeling blogDaarnaast zegt 57% van de HR-verantwoordelijken dat het middenkader concrete leerdoelen heeft voor de medewerkers, maar bij de leidinggevenden en medewerkers delen respectievelijk 50% en 32% die mening. Ook over het verband tussen performance-evaluatie en het opstellen van leerplannen lopen de meningen uiteen: een identieke hoeveelheid HR-verantwoordelijken en leidinggevenden (beiden 53%) verklaart dat evaluaties worden verwerkt in het leerplan, terwijl slechts 40% van de medewerkers dat zo ervaart.

Wie niet leren wil, moet voelen – of niet?

Als klap op de vuurpijl kan gesteld worden dat het niet-behalen van een leerdoel zelden ingrijpende gevolgen heeft voor de medewerker in kwestie; een minderheid van de HR-professionals (28%) en leidinggevenden (16%) geeft aan dat medewerkers op die manier bijvoorbeeld bonussen of promoties missen. Bij de medewerkers is een vijfde (21%) zich niet bewust van eventuele consequenties.

“Uit onze L&D Monitor is eerder ook gebleken dat slechts 70% van de bedrijven een leerstrategie heeft geformuleerd,” zegt Homam Karimi, CEO van Studytube. “Als je dan kijkt naar de uitvoering van dat beleid, dan zit er nog veel ruis op de lijn tussen theorie en praktijk. Wie vertaalt die goede intenties naar concrete leerdoelen op afdelings- en individueel niveau? Men lijkt zich bewust van het belang van leren, en toch ontbreken er nog duidelijke afspraken over regie en accountability met betrekking tot de uitvoering van het leerbeleid. Nu speelt iedereen de bal wat rond, maar zo scoor je nooit een doelpunt.”

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.