Groeiende aandacht: ‘L&D steeds hoger op de agenda’ – Ester Koot reflecteert op de Studytube L&D Monitor 2023

Learning & Development is een dynamisch vakgebied dat een steeds prominentere rol speelt in bedrijven en organisaties. In de Studytube L&D Monitor 2023 zagen we dit jaar dan ook veel positieve bewegingen die aantonen dat er stappen in de juiste richting worden gezet. Ester Koot van onderzoeksbureau Sparkey/Motivaction reflecteert in onze laatste L&D Talks Podcast op de trends en ontwikkelingen.

Beluister de podcast direct op Spotify of Apple Podcasts of kijk naar deze aflevering op YouTube.

De stand van leren vanuit verschillende perspectieven

Jaarlijks voert Ester bij Sparkey/Motivaction in opdracht van Studytube het onderzoek uit naar de stand van leren en ontwikkelen in organisaties in Nederland. Ruim 1.400 professionals op het gebied van HR en L&D worden hierin ondervraagd, maar ook leidinggevenden en medewerkers zelf. Ester: “We proberen ook echt het hele spectrum in beeld te brengen, zodat we ook kunnen kijken of er verschillen zitten in hoe mensen L&D beleven en hoe het landschap eruitziet vanuit de verschillende percepties.”

Groeiende aandacht voor L&D

Wat Ester vooral opvalt is de groeiende aandacht voor L&D. “Het staat hoger op de agenda. We zien de behoefte groeien aan L&D. Er wordt meer over gesproken. De budgetten worden wat groter. De tijd die er voor vrij wordt gemaakt. Dus op alle fronten is het groeiende.”

Minder drempels om te leren

Tegelijkertijd zien we ook dat er wat minder drempels zijn om te leren. Waar voorgaande jaren de waan van de dag altijd een grote drempel vormde, is deze drempel duidelijk wat lager geworden dit jaar. “We zien dat leidinggevenden hun rol meer pakken als stimulator. Als motivator om te leren. Dus dat zijn wel hele mooie ontwikkelingen, denk ik. Er gebeurt echt iets,” aldus Ester in de L&D Talks Podcast.

De uitdagingen: onbenut budget en onvoldoende motivatie

Maar er valt ook nog altijd winst te behalen. Budgetten worden namelijk nog niet altijd volledig benut en 66 procent van de medewerkers is niet op de hoogte van deze budgetten. En hoewel organisaties inmiddels meer eigen regie van medewerkers verwachten op het gebied van leren en ontwikkelen, gaat nog niet iedere medewerker uit zichzelf aan de slag.

De beste manier om leren en ontwikkelen echt te verankeren in de organisatie, is volgens Ester door het continu bespreekbaar te maken, heel transparant te zijn over de verwachtingen die je hebt van elkaar en tijd en ruimte te geven voor leren. “Het is belangrijk dat een werkgever ruimte en tijd en geld beschikbaar stelt. Maar moet een werkgever alles betalen? Of ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf? Dat is natuurlijk altijd een beetje een spanningsveld.”

Wie betaalt idealiter de rekening?

Dit jaar bleek in de Studytube L&D Monitor dat 45 procent van de Nederlandse werkgevers het geen gek idee vindt dat medewerkers meebetalen aan dure opleidingen. Dit botst met de 8 op de 10 werknemers (79%). Die vinden namelijk dat werkgevers álles moet betalen. Voor organisaties die de rekening nog bij de medewerker neerleggen valt hier dus nog wat te leren.

Hoe bied je voldoende stimulans?

Daar komt bij dat de intrinsieke motivatie om verder te leren niet voor elke werknemer gelijk is. Ook daar kun je volgens Ester door heldere communicatie verbeteringen in aanbrengen. Soms vereist het een andere manier van communiceren, soms moet je vooral beter laten zien wat medewerkers kunnen bereiken door verder te leren: “Bijvoorbeeld als je dit doet, dan ontwikkel je op dit gebied. Dat betekent dat jouw kans om die functie te gaan bekleden groter wordt.”

Vaker consequenties verbonden aan al dan niet leren

Ook een salarisverhoging of promotie voorspiegelen kan helpen. Dit jaar blijken ook dan ook meer organisaties consequenties te verbinden aan het al dan niet volgen van een opleiding. Waar in 2021 26 procent van de leidinggevenden dit deed, is dat gestegen naar bijna 1 op 3 (29%). Die consequenties kunnen effect hebben op bijvoorbeeld een beoordeling, promotie of het salaris van een medewerker.

Tijdens de podcast-aflevering ging Ester Koot ook in op de besteding van L&D-budgetten, de invloed van leren op je personeelsverloop en jouw aantrekkelijkheid als werkgever en het belang van het vrijmaken van tijd voor leren.

Luister nu de volledige aflevering op Spotify of Apple Podcasts om alle inzichten op te doen over de stand van leren en ontwikkelen anno 2023!

Heb je de Learning & Development Monitor 2023 All-star-editie al gelezen?

De belangrijkste L&D-trends gebundeld in één rapport. Ontdek de grootste leerdrempels, waar we willen leren en belangrijke verschillen tussen sectoren. Nu met extra onderzoeksdata én een voorwoord van Prof. Dr. Nick van Dam.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.