De belangrijkste drijfveren voor leren en 6 slimme strategieën om hierop in te spelen

Om een toekomstgerichte organisatie te worden, wil je impact maken waar het telt: op het ontwikkelen van je mensen. Maar of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling, talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, onboarding, compliance, of weer een andere vorm van ontwikkeling, je zult jouw medewerkers moeten activeren om aan de slag te gaan. Maar hoe doe je dat? In dit artikel zetten we de belangrijkste drijfveren voor leren op een rij. We geven je ook zes strategieën om hier effectief op in te spelen.

In de ideale wereld heeft het leren & ontwikkelen voor werkgever en werknemer dezelfde waarde. Beide partijen zijn erbij gebaat, worden er merkbaar beter van, en krijgen er allebei iets voor terug. Maar hoewel je met recht kunt stellen dat deze voordelen er meestal voor beide partijen wel zijn, is de gepercipieerde waarde lang niet altijd voor beide partijen gelijk. Dat is niet zo gek, want iets nieuws leren is leuk, maar het is ook hard werken. En als er geen beloning, bijvoorbeeld in de vorm van een salarisverhoging of directe carrièrestap, tegenover staat, vereist dit dus voldoende intrinsieke motivatie van de werknemer. En voor deze vorm van motivatie heb je betrokkenheid nodig.

Gelukkig kun je de medewerkersbetrokkenheid bij het leren en ontwikkelen op verschillende manieren positief beïnvloeden. Zo kun je als werkgever van alles ondernemen om je medewerkers actief te krijgen met hun eigen ontwikkeling. Maar jouw initiatieven zullen pas effectief zijn, als je goed inspeelt op de belangrijkste drijfveren voor leren. Hieronder zetten we daarom de belangrijkste voor je uiteen.

De belangrijkste drijfveren voor leren & ontwikkelen

1. Autonomie

Autonomie geeft medewerkers een gevoel van controle en verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Wanneer je hen zo veel mogelijk zelf beslissingen laat nemen over wat en hoe ze willen leren, vergroot dit hun motivatie en betrokkenheid. Het stelt hen namelijk in staat om hun leerervaringen aan te passen aan hun individuele behoeften, interesses en leerstijlen. Dit leidt tot een betere leerervaring en resultaten.

2. Eigenaarschap

Hoe meer autonomie medewerkers hebben over hun leer- en ontwikkelingsactiviteiten, hoe sneller zij ook een gevoel van eigenaarschap zullen hebben. Dit bevorder je onder meer door hen diverse opties te bieden, gesprekken over leren aan te gaan en hen te stimuleren hun eigen keuzes en planning te maken.

3. Vakmanschap

Mensen die vakmanschap nastreven, hebben een diepgaande interesse en betrokkenheid bij hun werk. Dit stimuleert hen om voortdurend te blijven leren en hun vaardigheden te verbeteren. Vakmensen willen steeds weer hun vaardigheden en kennis verfijnen, wat resulteert in een hogere kwaliteit van het werk dat ze leveren. Je stimuleert vakmanschap onder meer door je medewerkers uit te dagen in hun werk, hen (zichtbaar) te belonen voor hun expertise en hen in staat te stellen op te treden als expert voor collega’s.

4. Plezier

Leren en ontwikkelen moet ook leuk zijn om de betrokkenheid van je medewerkers bij het hele proces te optimaliseren. Dit kun je onder meer bereiken door spelelementen of competities toe te voegen aan leertrajecten en door leerproducten aan te bieden die perfect aansluiten op hun leerbehoeften en/of dagelijkse praktijk.

5. Ergens bij horen

Leren heeft ook een sociale component. Mensen vinden het prettig om gewaardeerd en erkend te worden voor hun werk en hun bijdragen. Door de zichtbaarheid van leeractiviteiten in je organisatie te vergroten, krijgen medewerkers het gevoel dat zij zich samen aan het ontwikkelen zijn en daar niet alleen van hun leidinggevenden, maar ook van elkaar erkenning voor krijgen.

6. Bezieling

Bezieling gaat over het ervaren van een diepere betekenis en een gevoel van doel in het werk. Wanneer medewerkers een sterke verbinding voelen met het werk dat ze doen en het belang ervan begrijpen, zijn ze gemotiveerder om zichzelf te ontwikkelen. Bezieling geeft richting aan hun persoonlijke ontwikkeling en maakt het meer betekenisvol. Je kunt dit onder meer stimuleren door duidelijk te maken hoe het werk van je medewerkers bijdraagt aan de grotere missie en visie van je organisatie en waarom hun rol zo essentieel is in het grote geheel.

Hoe speel je effectief op deze drijfveren voor leren in?

Om voor meer autonomie, eigenaarschap, vakmanschap, plezier, sociale verbinding en bezieling te zorgen, kun je diverse initiatieven ontplooien. Hieronder geven we 6 voorbeelden die je als HR- of L&D-afdeling kunt toepassen in je organisatie om je medewerkers te activeren om te leren en ontwikkelen.

6 slimme strategieën om in te spelen op de belangrijkste drijfveren voor leren:

1. Door medewerkers meer eigen regie te geven

Iedereen leert op zijn eigen manier. Door toegang te bieden tot de breedste variëteit aan leerwijzen, vormen en bronnen en daarbij slim gebruik te maken van personalisatie op individueel, team- of afdelingsniveau, geef je jouw medewerkers meer invloed op hun keuzes. Hoe meer eigen regie, hoe meer autonomie en eigenaarschap je medewerkers zullen ervaren.

2. Door interne ambassadeurs en experts te mobiliseren

Met interne ambassadeurs voor leren & ontwikkelen zorg je voor meer aandacht voor leren in je hele organisatie. Dit kun je bijvoorbeeld doen door medewerkers die erg gemotiveerd zijn en veel leeractiviteiten ondernemen een podium te bieden om hun ervaringen te delen met collega’s. Je kunt hen bijvoorbeeld interviewen voor een intern blogartikel of hen vragen om hun kennis door te geven aan anderen via workshops of inspiratiesessies. Je kunt interne experts ook meer zichtbaarheid geven door hen trainingen te laten maken, zoals een e-learningprogramma of microlearning. Met een handige tool of gebruiksvriendelijk leerplatform is dit voor hen een leuke manier om hun expertise te etaleren.

3. Via interne communicatie

Met behulp van veelvuldige communicatie die medewerkers bewust maakt van hun belangrijkste drijfveren om te leren, zorg je ook voor grotere betrokkenheid. Zo kun je op het intranet of via e-mail met regelmaat communiceren over nieuw leeraanbod, kun je collega’s leerervaringen met elkaar op diverse manieren laten delen en kun je van leren en ontwikkelen een standaard onderdeel maken van functioneringsgesprekken. Dit laatste wordt volgens de Studytube Learning & Development Monitor 2023 overigens al steeds vaker de norm. Bij ruim de helft (60%) van alle organisaties is dit inmiddels vaste prik. Een stijging van 5 procent vergeleken met vorig jaar.

4. Met stimulerend leeraanbod

De motivatie om te leren hangt voor medewerkers ook af van hoeveel plezier zij hieraan beleven en in hoeverre zij hier hun vakmanschap effectief mee kunnen vergroten. En dit hangt vooral af van hoe goed de leerinhoud, -wijze, en -vorm aansluiten op hun leervoorkeuren en -doelen. In de praktijk is die aansluiting helaas vaak gebrekkig. Met een stimulerende mix van leermiddelen, met onder andere microlearnings van collega’s, op maat gemaakt e-learningprogramma’s, klassikale en blended trainingen van de hoogste kwaliteit en (online) masterclasses van inspirerende sprekers, kun je iedere medewerker voorzien van het juiste aanbod.

5. Met behulp van triggers & rewards

Je kunt de betrokkenheid van medewerkers bij het leren & ontwikkelen ook vergroten door hun ontwikkeling te belonen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het verweven van het leren met de performance development cyclus of het toepassen van gamification in leertrajecten. Zo kun je dus consequenties verbinden aan het al dan niet halen van bepaalde leerdoelen en maak je het leren zelf een stuk leuker. Uit de L&D Monitor 2023 bleek dan ook dat 64 procent van de leidinggevenden al concrete doelstellingen verbindt aan de ontwikkeling van medewerkers. Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van vorig jaar.

6. Door goed te monitoren en te rapporteren

Ook het monitoren van leeractiviteiten en het rapporteren over behaalde resultaten kan een stimulerend effect hebben voor je medewerkers. Hoe meer je hierover communiceert, hoe duidelijker je laat zien dat je het als organisatie belangrijk vindt dat jouw medewerkers zich blijven ontwikkelen en welke mogelijkheden je daarvoor biedt. Heb je een eigen online academy of leerplatform tot je beschikking? Zorg er dan bijvoorbeeld voor dat je medewerkers kunnen zien hoeveel dit platform wordt benut. In het succesverhaal van bol.com over hun Studytube-leerplatform ‘Studybol’ kun je hier volop inspiratie voor opdoen. Lees hier ‘Hoe bol.com medewerkers activeert en ontwikkelt met hun online academy’.

Meer leren over hoe je medewerkers optimaal stimuleert? In het e-book ‘Activeer je medewerkers en vergroot hun betrokkenheid’ ontdek je hoe je van leren & ontwikkelen een vaste waarde maakt in jouw organisatie.

drijfveren voor leren

Heb je de Learning & Development Monitor 2023 All-star-editie al gelezen?

De belangrijkste L&D-trends gebundeld in één rapport. Ontdek de grootste leerdrempels, waar we willen leren en belangrijke verschillen tussen sectoren. Nu met extra onderzoeksdata én een voorwoord van Prof. Dr. Nick van Dam.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.