Blended Learning in de gang van een gebouw

Wat is blended learning?

Blended learning neemt snel toe in populariteit. Niet gek, want het sluit goed aan op hybride werken, waarbij je deels thuis en deels op kantoor werkt.  Steeds meer organisaties kiezen inmiddels voor dit model, omdat steeds meer medewerkers graag vanuit huis werken. Blended learning sluit daar goed op aan, omdat dit ook een mix is van thuis en op het werk leren. In dit artikel ontdek je wat deze leervorm precies inhoudt en wat de voordelen ervan zijn.

Na het lezen van dit artikel kan je aan de slag met het maken van je eigen blended learning strategie. Lees er alles over in onze how-to gids blended learning.

Blended learning betekenis

Blended learning is een leervorm waarbij traditionele, klassikale instructie wordt gecombineerd met online leeractiviteiten en -middelen. In een blended learning-model hebben deelnemers toegang tot een een mix (een 'blend') van leermiddelen en activiteiten, zoals online colleges, virtuele discussies, interactieve simulaties en multimedia-inhoud.

Hierdoor kunnen deelnemers in hun eigen tempo leren, gepersonaliseerde instructies krijgen, en in zowel een fysieke als een virtuele omgeving met andere deelnemers en docenten communiceren.

Wat is het doel van blended learning?

Het doel van blended learning is het creëren van een flexibele en boeiende leerervaring die de resultaten van de deelnemers maximaliseert en levenslang leren bevordert.

Een handige mix van ontwikkelmethoden

De meest gebruikelijke vorm van blended learning is de combinatie van traditionele klassikale ontwikkeling en online leren. Maar er zijn ook andere combinaties mogelijk, zoals de verdeling tussen synchroon en asynchroon leren.

Bij synchroon leren ontwikkelen medewerkers zich tegelijkertijd, maar op verschillende locaties. Zo volgen ze bijvoorbeeld dezelfde training, maar doe de één dit thuis en de ander op kantoor. Bij het asynchroon leren ontwikkelen medewerkers zich in hun eigen tijd en tempo, en met lesstof die kan verschillen van die van hun collega’s.

Een mix van verschillende didactische strategieën, dus hoe kennis en vaardigheden worden overgedragen, wordt ook als blended learning bestempeld. 

Om de essentie van blended learning goed over te brengen, besteden wij in dit artikel aandacht aan de meest voorkomende vorm van blended learning: de combinatie van klassikaal en online leren.

Wat is blended learning?

Bij blended learning sluiten verschillende online en klassikale elementen naadloos op elkaar aan. Doordat ze elkaar perfect aanvullen, vormen ze samen een geheel.

Blended learning betekent dus niet dat er computers of schermen worden toegevoegd aan het klassikale deel van de training. Ook valt het aanbieden van dezelfde leercontent in een andere vorm niet onder blended learning. Als je een klassikale les opneemt en deze online deelt, maak je van deze les dus nog geen blended leerervaring.

Wat zijn de voordelen van blended learning?

1. Meer autonomie

Het grootste voordeel van blended learning, is dat de medewerker centraal staat in een blended leertraject. Met het online aspect van blended learning bepalen medewerkers namelijk zelf waar, wanneer en in welk tempo zij zich ontwikkelen. Hiermee geef je hen een stuk autonomie en regie over de eigen ontwikkeling. Autonomie zorgt ervoor dat medewerkers vanuit zichzelf (instrinsiek) gemotiveerd zijn om hiermee aan de slag te gaan, zonder dat zij van buitenaf (management, HR) achter hun broek aangezeten moeten worden. 

2. Meer inzicht & controle

Ook het in kaart brengen van de leervoortgang en prestaties van medewerkers is wat blended learning zo aantrekkelijk maakt. Doordat de lesstof deels online gevolgd wordt, kan je precies zien wie welke stof tot zich neemt, hoeveel tijd er wordt besteed aan de ontwikkeling en welke certificaten er behaald zijn. Daarnaast geeft het je inzicht in waar je medewerkers precies vastlopen. Op basis van die gegevens kun je de learning optimaliseren.

3. Nog steeds oefenen & discussiëren in klassikale setting

Maar met de toevoeging van het online aspect en de voordelen die je daardoor verwerft is alles nog niet gezegd. Er kleven namelijk ook veel voordelen aan het klassikale deel. Zo komen medewerkers aan nieuwe inzichten door in gesprek te gaan met de leraar en collega’s. Het groepsproces speelt hierbij dus een grote rol. Daarnaast is het toepassen van online verworven kennis in de praktijk is erg waardevol in het ontwikkelproces. Ook kan het zijn dat medewerkers een verhoogde prestatiedrang genieten in een klassikale setting. Juist de combinatie van leervormen is dus van toegevoegde waarde.

Creëer je eigen blended leertraject

Wil jij zelf aan de slag met blended learning, maar zoek je nog wat praktische handvatten? Studytube helpt je graag verder door wat dieper in de stof te duiken. Lees nu onze e-books over het opzetten van een blended leerstrategie of lees meer over de ROI (return on investment) van online en blended leren.

Impact leren en ontwikkelen op 2030

In dit webinar met Prof. dr. Nick van Dam gaan we dieper in op de resultaten en bevindingen uit de Studytube Learning and Development Monitor 2022.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.