Leerbudget blijft massaal op de plank liggen bij werkend Nederland

Maar liefst 40 procent van de organisaties laat de helft of meer van hun leerbudget op de plank liggen. Dit gaat naar schatting jaarlijks om honderden miljoenen euro’s. Dat blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2023. Opvallend, want Nederland heeft te kampen met een krappe arbeidsmarkt en een enorm verloop van personeel. Investeren in leren & ontwikkelen is daardoor belangrijker dan ooit om toekomstbestendig te blijven.

Uit het meest recente onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube blijkt dat het persoonlijk leerbudget het afgelopen jaar groeide met 25 procent: van €800 in 2021 tot €1.000 in 2022. Hoewel er dus wel steeds hogere budgetten voor leren en ontwikkelen beschikbaar zijn, blijft een groot deel hiervan nog steeds onbenut.

Ruim 7 op de 10 organisaties (73%) maakt maximaal driekwart van het budget op. 12 procent geeft maximaal een kwart van het budget uit, 27 procent maximaal de helft en 34 procent tussen de helft en driekwart. Tot slot heeft 14 procent geen idee hoeveel leerbudget er daadwerkelijk uitgegeven wordt.

Budget blijft onbenut door onduidelijkheid

Een belangrijke oorzaak van onbenut leerbudget, is de grote onduidelijkheid over de beschikbaarheid hiervan. Van de ondervraagde HR-professionals in het onderzoek weet 45 procent niet hoeveel persoonlijk budget er beschikbaar is. Bij medewerkers tast zelfs 66 procent hierover in het duister.

Bron: Studytube Learning & Development Monitor 2023

Leerbudget reserveren is niet genoeg om resultaat te boeken

“Je kan niet tevreden zijn als zoveel geld én ontwikkelpotentieel blijft liggen.”

Vreemd genoeg is 58 procent van de HR-professionals juist ‘tevreden met de huidige stand van zaken rond leerbudget’. Homam Karimi, CEO Studytube: “Met alleen leerbudget reserveren ben je er niet. Organisaties moeten het ook daadwerkelijk gaan inzetten. Je kan niet tevreden zijn als zoveel geld én ontwikkelpotentieel blijft liggen.”

Dit is zonde, volgens Karimi, want leren en ontwikkelen helpt om medewerkers flexibeler en duurzamer in te zetten. “In deze krappe arbeidsmarkt wil je bovendien talent groeikansen bieden. Zo houd je ze aan boord en dat scheelt weer onnodige kosten voor onboarding. Leerbudget goed inzetten en activeren tot leren zijn komende jaren grote uitdagingen van werkgevers.”

‘Waan van de dag’ belangrijkste belemmering voor leren

Overigens is onduidelijkheid over het beschikbare leerbudget niet het enige dat leren & ontwikkelen in de weg staat. Volgens 42 procent van de HR-professionals is vooral de ‘waan van de dag’ een belangrijke belemmering voor medewerkers om te leren. Tweede reden is volgens hen dat leren vaak niet gekoppeld is aan een beloning zoals salarisverhoging, promotie of status (30%). Terwijl uit de vorige gepubliceerde resultaten nog bleek dat dit inmiddels al wel vaker gebeurt. Daarnaast menen HR-professionals ook vaak dat medewerkers simpelweg niet of onvoldoende op de hoogte zijn van het leeraanbod (24%).

Medewerkers zelf ervaren minder vaak belemmeringen. Als zij drempels ervaren, dan zijn dat vooral dagelijkse werkzaamheden die voorrang krijgen op leren (26%) en eveneens het ontbreken van een koppeling tussen leren en een beloning in loon, promotie of status (18%).

Bron: Studytube Learning & Development Monitor 2023

Grote verschillen in leerbudget tussen sectoren

De aanmoediging om verder te leren in de vorm van een persoonlijk leerbudget is daarnaast lang niet in elke sector even groot. Het hoogste leerbudget vinden we met €1.225 in de zakelijke dienstverlening, in 2021 was dat nog €1.000. Terwijl onderwijsmedewerkers slechts €750 budget te besteden hebben (versus €592 in 2021). In de zorg en bij de overheid is het leerbudget €1.000. Vooral zorgmedewerkers maken daarmee een flinke sprong vooruit met hun budget. In 2021 was hier gemiddeld slechts €500 beschikbaar. Het leerbudget van overheidsmedewerkers is gelijk gebleven.

Onderwijs koploper ongebruikt leerbudget

In het onderwijs wordt volgens bovenstaande resultaten dus relatief weinig geld beschikbaar gesteld voor leren. Het leerbudget blijft hier bovendien ook het vaakst voor meer dan de helft ongebruikt. Dit is in het onderwijs het geval bij 41 procent van de organisaties. Sectoren waar dit budget daarna het vaakst blijft liggen, zijn de overheid (39%) de zorg (33%) en de zakelijke dienstverlening (32%).

Over de Studytube Learning & Development Monitor 2023

De Studytube Learning & Development Monitor 2023 is de jongste editie van een jaarlijks marktonderzoek onder professionals (N=1440 in HR, afdelingsmanagers en medewerkers) dat wordt uitgevoerd door Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube. Het doel is om de stand van zaken te laten zien op het gebied van leren & ontwikkelen binnen Nederlandse organisaties. De resultaten worden dit jaar in vier delen bekendgemaakt. Dit waren de opvallendste resultaten uit het tweede deel.

Bekijk hier alle resultaten tot nu toe.

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.