Collega’s zitten lachend achter een laptop

Wat is het verschil tussen competenties en vaardigheden?

Werknemers behouden en verder helpen binnen de organisatie is, ten tijde van een krappe arbeidsmarkt, noodzaak. Daarbij is het van belang dat je jouw medewerkers de juiste middelen biedt, zodat zij hun competenties en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Maar om dit goed te doen, is het wel zo handig om goed te weten wat het verschil is tussen die twee termen. We krijgen hier steeds vaker vragen over. Daarom leggen we het verschil graag aan je uit.

Wat zijn competenties?

Competenties zijn een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes.

  • Kennis: Dit is de informatie en ervaring die iemand bezit. Oftewel: wat weet iemand? Kennis is nodig om te werken in een bepaalde functie. Zo heeft een programmeur de kennis nodig om in een bepaalde programmeertaal code te schrijven, en moet een kok weten hoe hij hygiënisch werkt.

  • Vaardigheden: Vaardigheden maken deel uit van competenties en verwijzen naar de activiteiten waar iemand bedreven in is. Ze stellen je in staat om kennis toe te passen in de praktijk.

    Om een voorbeeld te geven: om communicatief vaardig te zijn (competentie), heeft iemand communicatieve vaardigheden nodig. Denk hierbij aan luisteren, samenvatten en doorvragen. Als je in staat bent goed naar iemand te luisteren, begrijp je wat hij of zij echt bedoelt. Tegelijkertijd geef je de ander het gevoel dat hij of zij gehoord wordt. Ook het in eigen woorden samenvatten en herhalen wat een ander zegt, is een vaardigheid.

  • Attitudes: Beter bekend als de houding van een persoon. Die houding bepaalt uiteindelijk of iemand een bepaald gedrag kan en wil laten zien. Voorbeelden van attitudes zijn o.a. leergierigheid, bereidheid tot samenwerken, flexibiliteit, etc. De normen, waarden, persoonlijke drijfveren en motivatie van een persoon zijn grotendeels verantwoordelijk voor de attitudes die iemand bezit. Hierdoor is het moeilijk om een houding te ontwikkelen, aangezien die zo verweven is met iemands identiteit.

    Als medewerkers deze kennis, vaardigheden en attitudes op de juiste manier weten te combineren, leidt dat uiteindelijk tot succesvol gedrag.

Als medewerkers deze kennis, vaardigheden en attitudes combineren, leidt dat uiteindelijk tot succesvol gedrag.

Hoe herken je of een medewerker een competentie bezit?

Je herkent een competentie door te kijken naar het gedrag van een persoon. Dit kan van alles zijn, zoals bijv. bij de competentie "communicatief vaardig zijn". Bijpassende gedragsindicatoren voor die competentie zijn o.a. het leggen en onderhouden van contacten, efficiënte communicatie voeren, ideeën bondig en helder formuleren en op (non-)verbale wijze respect tonen voor de inbreng van anderen.

Competenties en vaardigheden stimuleren op de werkvloer

Nu je weet wat competenties zijn, vraag je je misschien af hoe je medewerkers kunt helpen om deze te ontwikkelen. Daarvoor zijn trainingen, opdrachten en routine nodig. Wel is het belangrijk om rekening te houden met de motivatie van je medewerkers. Zo kunnen er soms negatieve gedachten optreden zoals "dit gaat mij toch nooit lukken" of "ik mag geen fouten maken". Besteed daarom genoeg aandacht aan het doel: maak duidelijk waarom competentieontwikkeling nodig is.

In ons competentiehandboek leggen we stap voor stap uit hoe je de competenties van medewerkers efficiënt ontwikkelt en stimuleert.  Download deze handige gids vandaag nog om competentiemanagement succesvol te implementeren binnen jouw organisatie.

Competentieontwikkeling faciliteren voor managers

Lees in ons e-book wat competentieontwikkeling precies is en hoe je dit als manager of HR-afdeling aanbiedt.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.