Analytische-vaardigheden-Studytube

Analytisch vermogen een steeds belangrijkere competentie

Data-driven werken is in opkomst. Want, het verzamelen en analyseren van data wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Toch werkt de meerderheid van organisaties nog altijd niet datagedreven. Wat de beperkte bedrevenheid in stand houdt, is dat organisaties vaak niet weten hoe ze zich staande moeten houden in een kennismaatschappij. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers efficiënt omgaan met de hoeveelheid kennis in data? Dit doe je door het analytische vermogen van medewerkers te stimuleren. Analytisch vaardige medewerkers weten hoe ze effectief werken met data en kunnen problemen snel oplossen.

Werkgevers willen medewerkers met analytisch vermogen


Door het groeiende belang van kennis en de enorme hoeveelheid aan data, zijn werkgevers steeds vaker op zoek naar medewerkers met analytische vaardigheden. Dit blijkt uit het onderzoek van
HRorganizer (2017). In het onderzoek werden 10.036 assessments afgenomen onder 49 organisaties. Met 57 procent wordt analytisch denken het meest gekozen bij de zoektocht naar nieuw personeel. Ook de competenties ‘samenwerken’ (47%) en ‘doelen bereiken’ (38%) scoorden hoog.

Wendbaar personeel in een kennismaatschappij

Het feit dat analytisch vaardige medewerkers aan populariteit winnen, is niet zo verwonderlijk. Door de complexheid van de maatschappij moeten organisaties namelijk flexibel en wendbaar zijn. Werkomstandigheden kunnen veranderen en het personeel moet hierop voorbereid zijn en mee kunnen veranderen.

Door de opkomst van nieuwe ontwikkelingen zoals het Internet of Things, verzamelen we steeds meer informatie. Hoe gaan medewerkers hiermee om? Als je niet weet hoe je het proces moet begrijpen, dan is de informatie nutteloos. Het begrijpen, verwoorden en verwerken van nieuwe processen is dan ook een must in de kennismaatschappij waarin we leven.

Wat verstaan we onder analytisch vermogen?

Je kunt analytisch vermogen het beste omschrijven als een competentie die verwijst naar het verwerken, begrijpen en verwoorden van complexe processen om tot een conclusie te komen.

Medewerkers met een groot analytisch vermogen, zijn goed in het doorgronden van een probleem of vraagstuk. Dit doen ze door het probleem op te delen in verschillende elementen:

  • Verdeel het probleem in elementen
  • Zoek per element informatie over oorzaken en achtergronden
  • Leg verschillende verbanden tussen de verzamelde informatie
  • Bepaal per element het belang ten opzichte van het geheel
  • Zoek naar oplossingen

Analytisch vermogen hangt nauw samen met kritisch denken. Als analytisch vaardige medewerker stel je W-vragen bij een probleem en neem je niet zomaar alles als vanzelfsprekend aan. Je gaat op zoek naar de essentie van het probleem en komt dus met gerichte oplossingen.

Wat levert analytisch vermogen op?

Kort samengevat zorgt onze kennismaatschappij voor de vraag naar analytisch denkende medewerkers. Maar wat levert dit op? Een voordeel van analytisch denken is de systematische manier van werken en het maken van kwalitatief betere beslissingen. Alle mogelijkheden worden afgewogen en meegenomen in het keuzeproces.

Daarnaast stelt analytisch vermogen medewerkers in staat om zelfstandig problemen op te lossen en vragen te beantwoorden voor zichzelf of anderen. Het geeft organisaties het vertrouwen dat hun medewerkers zorgvuldig kunnen werken en omgaan met veranderingen.

Analytisch vermogen stimuleren bij medewerkers

Benieuwd hoe jij analytisch vermogen en andere competenties van jouw medewerkers het beste kunt managen? Met dit handboek ga je direct stap voor stap aan de slag met het managen van competenties van jouw medewerkers én het stimuleren van competenties op de werkvloer.

Studytube Learning & Development Monitor 2022

Maar liefst 63% van de HR-professionals geeft aan dat er (te) veel onbenut potentieel is in hun organisatie. De nodige leermiddelen zijn er vaak wel, maar bij 52% van de bedrijven is ontwikkeling geen topprioriteit. Benieuwd naar meer interessante bevinden uit ons jaarlijkse rapport?

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.