collega's werken aan hun competenties

De definitie van competenties: competenties zijn de kennis, vaardigheden en attitudes die een persoon bezit en hem of haar in staat stellen om effectief te functioneren in een bepaalde rol of functie. Deze competenties kunnen zowel aangeboren als aangeleerd zijn, en zijn van cruciaal belang voor het succes van een individu in zijn of haar persoonlijke en professionele leven.

Exact weten wat competenties zijn is cruciaal als HR- of L&D-manager, omdat dit jou in staat stelt om de juiste leer- en ontwikkelingsprogramma's te ontwerpen en de gewenste competenties bij medewerkers te ontwikkelen. Wanneer je de belangrijkste competenties kent die nodig zijn voor succes in een bepaalde functie of rol, kun je je richten op de optimale trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden. Daarom ontdek in dit artikel alles over competenties en hoe je deze ontwikkelt.

Hoe ontwikkel je competenties?

Competenties ontwikkelen is een proces dat tijd en inzet vergt, maar de beloning kan groot zijn. Er zijn verschillende manieren om competenties te ontwikkelen. Één van deze manieren is om gerichte trainingen en cursussen te volgen die zich richten op specifieke vaardigheden. Dit kan variëren van soft skills of powerskills zoals: communicatie en samenwerking, tot technische vaardigheden zoals: programmeertalen en data-analyse. Een andere manier is om te leren door te doen. ‘Learning on the job’ wordt dit ook wel genoemd.

Bij het ontwikkelen van competenties is het belangrijk om uitdagende taken aan te pakken en nieuwe uitdagingen aan te gaan om zo te groeien in je competenties. Het vragen om feedback van collega's en leidinggevenden kan daarnaast ook helpen om inzicht te krijgen in je sterke punten en ontwikkelingsgebieden. Het is tot slot ook van belang om open te staan voor nieuwe ervaringen en om te reflecteren op je eigen prestaties. Competenties ontwikkelen is een continu proces en vergt zelfreflectie en een bereidheid om te blijven leren en groeien.

Het belang van een competentielijst voor zowel werkgever als medewerker

Een goede competentielijst is van groot belang voor zowel werkgevers als medewerkers. Werkgevers kunnen een competentielijst gebruiken bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers, om ervoor te zorgen dat de juiste competenties aanwezig zijn om de functie succesvol uit te voeren. Daarnaast kan een competentielijst gebruikt worden om te bepalen welke trainingen en ontwikkelingsprogramma's nodig zijn om de competenties van werknemers te verbeteren. Voor medewerkers kan een competentielijst een belangrijk hulpmiddel zijn bij het bepalen van hun persoonlijke ontwikkelingsdoelen en het verbeteren van hun prestaties in hun huidige of toekomstige functies. Een goed samengestelde competentielijst kan dus bijdragen aan het verbeteren van de prestaties en effectiviteit van zowel individuen als organisaties.

Een lijst met mogelijke competenties ziet er als volgt uit:

 1. Communicatie:
  Het vermogen om effectief te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, met verschillende doelgroepen en in verschillende situaties.
 2. Kritisch denken:
  Het vermogen om problemen te identificeren, analyseren en op te lossen door objectief bewijsmateriaal te evalueren en weloverwogen beslissingen te nemen.
 3. Leiderschap:
  Het vermogen om anderen te inspireren, motiveren en begeleiden om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
 4. Samenwerken:
  Het vermogen om effectief te werken met anderen om gemeenschappelijke doelen te bereiken, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokken partijen.
 5. Creativiteit:
  Het vermogen om nieuwe en innovatieve oplossingen te bedenken en creatieve benaderingen te gebruiken om problemen op te lossen.
 6. Organiseren:
  Het vermogen om effectief te plannen, organiseren en coördineren om de doelstellingen van een project of taak te bereiken.
 7. Aanpassingsvermogen:
  Het vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en om te gaan met onverwachte problemen of uitdagingen.
 8. Inlevingsvermogen:
  Het vermogen om de gevoelens en behoeften van anderen te begrijpen en hierop te reageren.
 9. Probleemoplossend vermogen:
  Het vermogen om problemen te identificeren, analyseren en op te lossen door middel van logisch en kritisch denken.
 10. Time-management:
  Het vermogen om taken en projecten te prioriteren en productief te blijven, waarbij tijd effectief wordt gebruikt om doelen te bereiken.

Bovenstaande lijst is echter slechts een voorbeeld. Elke organisatie of functie zal zijn eigen specifieke competenties vereisen. Het identificeren van de juiste competenties voor een specifieke functie of organisatie kan je doen door middel van functie-analyse en gesprekken met belanghebbenden om een ​​duidelijk beeld te krijgen van wat nodig is om succesvol te zijn.

De competenties van morgen

De wereld van werk verandert snel en er ontstaan steeds nieuwe uitdagingen en kansen. Daarom is het belangrijk om als organisatie te anticiperen op de competenties van de toekomst en te zorgen dat werknemers over de juiste vaardigheden en kennis beschikken. Competenties zoals digitale vaardigheden, complex probleemoplossend vermogen en aanpassingsvermogen zijn bijvoorbeeld steeds belangrijker in een steeds meer digitaliserende en globaliserende wereld.

Om hierop in te spelen, is het van belang om te investeren in training en ontwikkeling van medewerkers, bijvoorbeeld door het aanbieden van opleidingen of het opzetten van interne ontwikkelingsprogramma's. Daarnaast kan het inhuren van medewerkers met de juiste competenties een belangrijke rol spelen bij het toekomstbestendig maken van de organisatie. Het is belangrijk om als organisatie te blijven leren en zich aan te passen aan de veranderende wereld om succesvol te blijven.

Heb je de Learning & Development Monitor 2023 All-star-editie al gelezen?

De belangrijkste L&D-trends gebundeld in één rapport. Ontdek de grootste leerdrempels, waar we willen leren en belangrijke verschillen tussen sectoren. Nu met extra onderzoeksdata én een voorwoord van Prof. Dr. Nick van Dam.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.