5 business-trends die vragen om nieuwe competenties

Competenties ontwikkelen op de werkvloer is iets van alle tijden. Maar met de huidige technologische ontwikkelingen die elkaar steeds sneller opvolgen, wordt competentieontwikkeling steeds belangrijker. Voor organisaties en voor medewerkers zelf, is het nodig dat zij inzetbaar blijven en bekwaam in hun vak. Maar nieuwe trends blazen ook een frisse wind door het bedrijfsleven. Wat heeft dat voor impact op competentieontwikkeling op de werkvloer? In deze blog bespreken we vijf business-trends die competentieontwikkeling in een nieuw daglicht zetten.

5 nieuwe trends op de werkvloer van 2018

Forbes en McKinsey identificeren een aantal grote business-trends. Deze vijf hebben volgens ons het meeste impact op het ontwikkelen van competenties in organisaties:

  1. Agile organisaties en agile werken steeds populairder
  2. Generatie Z start met werken, millennials worden manager
  3. Social learning maakt inhaalslag op remote learning
  4. Live streaming video content
  5. Vakexperts zijn de nieuwe business magneten

1. Agile organisaties en agile werken steeds populairder

Niet helemaal nieuw, maar wel een belangrijke trend: agile is hard op weg om dé organisatievorm en dé werkmethode van de toekomst te worden. Succesvolle bedrijven als Netflix, Pixar en Google hebben allemaal één ding gemeen: hun succes is te danken aan hun extreem goed samenwerkende teams. De competentie Samenwerken wordt dus steeds belangrijker. Tegelijkertijd moeten managers zich ontwikkelen in het aansturen van een agile team, door zich te ontwikkelen als agile coach of SCRUM master.

2. Generatie Z start met werken, millennials worden manager

Een nieuwe generatie betreedt de werkvloer: generatie Z! Dit is de eerste generatie digital natives die geen leven zonder internet kent. Vergis je niet: deze jongeren, geboren tussen 1995 en 2010, zijn radicaal anders dan hun voorgangers, de millennials. Door hun overmatige ontwikkeling op technisch en digitaal vlak, zijn de sociale en communicatie vaardigheden van gen Z minder ontwikkeld. Het combineren van de competenties Communiceren en ICT gebruik en ontwerp is dus een must. Hun managers moeten zich daarvan bewust zijn om deze starters te helpen groeien in hun werk. Over managers gesproken: kleine millennials worden groot... de oudste lichting van deze generatie is alweer eind dertig. Zij vervullen steeds meer leidinggevende rollen in organisaties. Behalve dat zij leidinggeven aan andere millennials, geven zij binnenkort ook leiding aan de nieuwe generatie Z-medewerkers. Zullen millennial-managers klagen over gen Z, net zoals de babyboomer-managers geklaagd hebben over millennials? De tijd zal het leren.

3. Social learning maakt inhaalslag op remote learning

Leren is een complex proces, waar veel factoren invloed op hebben. Bandura’s social learning theorie gaat ervan uit dat kinderen het gedrag dat zij observeren, vervolgens zelf kopiëren. Op de werkvloer leren we ook van elkaar: dat noemen we social learning. Het werkt als volgt: mensen komen elkaar tegen, wisselen informeel wat kennis of ideeën uit en als ze weglopen zijn ze iets wijzer geworden. In de praktijk gebeurt dat meestal tijdens toevallige ontmoetingen, bijvoorbeeld bij de koffieautomaat. 

Nu thuiswerken steeds gebruikelijker wordt, verzinnen organisaties slimme manieren om medewerkers toch met elkaar te verbinden. Mensen leren nou eenmaal het beste door vragen te stellen, te discussiëren over problemen, ideeën uit te wisselen en zelf les te geven over wat ze weten. Om social learning een plek te geven in een leerprogramma anno nu, bouwen organisaties hun online leerprogramma rondom een digitale gemeenschap dat informele leerinterventies ondersteunt. Leerlingen kunnen elkaar daarin digitaal vragen stellen en dieper in de stof duiken die verder gaat dan alleen het curriculum.

De competenties sociabiliteit en lerende oriëntatie worden hierdoor steeds belangrijker. De eerste houdt in dat medewerkers effectieve contacten kunnen leggen en onderhouden en zich gemakkelijk in allerlei gezelschappen kunnen bewegen. Met lerende oriëntatie bedoelen we aandacht besteden aan nieuwe informatie. Dit alles begint bij een goede leercultuur waarin continue ontwikkeling centraal staat en waarin medewerkers worden aangemoedigd om kennis te delen. Zet het bouwen aan een lerende organisatie dus op de agenda en maak een kickstart met dit e-book.

4. Live streaming video content

Veel succesvolle bedrijven zijn al ver met videomarketing. Tegelijkertijd is de klant van nu sceptisch over algemene, generieke marketingcampagnes. We willen geholpen worden met informatie die wij echt nodig hebben. We willen écht contact met échte mensen. Video content maakt dat mogelijk, is super toegankelijk en dankzij live-streaming ook nog eens ‘heel echt’. Denk aan het streamen van een productlancering, het organiseren van webinars, het aanbieden van Q&A-sessies of productrecensies. Want, live video's gaan de komende jaren een vaste plek veroveren in de marketingstrategie van organisaties. Dit vraagt van marketing teams, maar ook van andere afdelingen, ontwikkeling op het gebied van deze manier van video-communicatie met hun publiek. Digitale geletterdheid en mediawijsheid zijn dan ook competenties die hiervoor nodig zijn. Behalve het ontwikkelen van digitale en technische vaardigheden, zijn het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, spreken in het openbaar en story telling hierin onmisbaar.

5. Experts zijn de nieuwe business-magneten

Komen we op de volgende trend: experts in het vakgebied zijn de nieuwe business-magneten. Steeds meer bedrijven zetten technologie in om de (potentiële) klant te onderwijzen, begeleiden en adviseren tijdens hun buyer’s journey. Het inzetten van vakspecialisten is daarbij onmisbaar. Experts zijn thought leaders die trends in het vakgebied en best practices kunnen delen. Daarnaast kunnen zij een goede inhoudelijke gesprekspartner zijn met (potentiële) klanten over welke oplossing het beste is voor een specifiek probleem. Organisaties die dit goed onder de knie hebben, richten zich op klantresultaat in plaats van op pure productverkoop. Hier zijn twee trends gaande op het gebied van ontwikkeling:

  1. Vakspecialisten worden opgeleid om advies te geven in het aankoopproces.
  2. Verkooporganisaties bouwen zelf expertise op op een bepaald vakgebied om als thought leader op te treden en kennis en trends uit het vakgebied te delen.

Dit vraagt niet alleen van de sales afdeling om op een nieuwe manier te gaan werken, maar daarnaast ook van het hele bedrijf omdat steeds vaker inhoudelijke experts betrokken worden om te adviseren in het aankoopproces. Ook hierin is samenwerken weer een hele relevante competentie voor alle betrokken afdelingen.

Ontwikkeling van medewerkers is onmisbaar

Om concurrerend te blijven kunnen organisaties niet achterblijven op deze trends. Het ontwikkelen van competenties en aanleren van nieuwe vaardigheden, zoals de 21st century skills, zijn daarin onmisbaar. 

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.