Webinar ‘L&D Monitor 2024: De toekomst van leren’; een verslag

Hoe benut je leerbudgetten effectief en wat is de impact van Artificial Intelligence (AI) op onze leerervaringen? Tijdens het webinar ‘L&D Monitor 2024: De toekomst van leren’ kwamen de belangrijkste trends op het gebied van L&D aan bod. Prof. dr. Nick van Dam, hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit en IE University (Madrid), en arbeidsmarktonderzoek-expert bij Sparkey/Motivaction, Ester Koot, onthulden de resultaten van ons jaarlijkse onderzoek en gaven tips voor de beste leer- en ontwikkelstrategieën voor 2024 en daarna. In dit artikel vind je de hoogtepunten.

Liever direct het volledige webinar terugkijken? Dat kan hier!

Prof. dr. Nick van Dam is een internationaal erkend thought leader, adviseur, coach, trainer, bestselling auteur en spreker op het gebied van leren en leiderschapsontwikkeling. Als hoogleraar is hij verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en IE University (Madrid) en hij wordt gedreven door één passie: het ontwikkelen van mensen. Van Dam: "Wat uit onderzoek blijkt, is dat HR-leiders steeds meer vertrouwen hebben in het L&D-vakgebied, in de professionalisering van L&D: ruim 61 procent. En dat is ontzettend belangrijk, omdat onze organisaties staan voor gigantische veranderingen.”

Dat banen namelijk gaan veranderen, is duidelijk, bespraken Nick van Dam en Ester Koot tijdens het webinar. Snelle technologische ontwikkelingen, met name op het gebied van AI, verschuivingen in de aard van werkzaamheden, en een groter verloop van het personeelsbestand; wie als organisatie succesvol mee wil komen, zal moeten investeren in haar belangrijkste kapitaal: haar medewerkers. Die moeten snel ingewerkt kunnen worden in nieuwe functies en rollen en hebben continu nieuwe skills nodig om hun werk goed uit te kunnen voeren. 

"Ik zie een grote verschuiving in het HR-landschap nu. In het verleden spraken we over competenties, capabilities, skills, kennis. En nu gaat iedereen naar de term skills toe. De skill-based organisation."

– Prof. dr. Nick van Dam

De kracht van leerbudgetten voor de ontwikkeling van skills

Het leerbudget is een vitale component binnen leer- en ontwikkelstrategieën, ongeacht het type kennis of de precieze vaardigheden die medewerkers moeten opdoen. In 2024 blijkt dit budget volgens de L&D Monitor gemiddeld 1000 euro te zijn per medewerker. Dat lijkt genoeg, maar een substantieel deel van het budget blijft ongebruikt. Medewerkers weten vaak niet eens dat er een leerbudget beschikbaar is, bleek ook uit het onderzoek. Ester Koot: "Een heldere communicatie en transparante benadering naar medewerkers toe is essentieel om het leerbudget effectief te benutten." 

Een goed idee voor organisaties kan zijn om inzicht in het persoonlijke leerbudget te bieden. Van Dam deed een oproep aan organisaties om net zo eenvoudig en inzichtelijk met leerbudgetten om te gaan als een bankapp dit doet met het saldo op je rekening: "Wat is je saldo als het gaat om je opleidingsbudget?"

Strategieën voor beloning en ontwikkeling

"Wat ook heel belangrijk is, is de koppeling van leerdoelen aan carrièremogelijkheden. Zeker voor de jonge generatie: waar wil je heen, waar wil je staan en hoe koppel je die leerdoelen aan het carrièrepad?"

– Ester Koot

De jongste generatie werknemers, Generatie Z, streeft volgens de L&D Monitor 2024 het meest naar zelfontwikkeling en controle over hun leertrajecten. Koot onderstreept de trend dat deze generatie medewerkers leermogelijkheden verwacht die zijn afgestemd op hun individuele carrièrepaden. Koot: "Wat ook heel belangrijk is, is de koppeling van leerdoelen aan carrièremogelijkheden. Zeker voor de jonge generatie: waar wil je heen, waar wil je staan en hoe koppel je die leerdoelen aan het carrièrepad?"

Van Dam haakt hierop in door te benadrukken dat de rol van leidinggevenden in deze context cruciaal is: "Leidinggevenden moeten medewerkers begeleiden bij het bepalen van leerdoelen die gekoppeld zijn aan carrièremogelijkheden." Maar ook voor AI lijkt hierin een rol weggelegd volgens Koot en Van Dam.

De rol van AI in de toekomst van leren

"AI kan helpen om snel in kaart te brengen welke skills we nodig hebben de komende jaren en welke skills we al hebben." 

– Prof. dr. Nick van Dam

De invloed van AI op L&D is onmiskenbaar en kan de efficiëntie en personalisatie van leerpaden significant verbeteren. Met slechts 15 procent van de HR-professionals die dit jaar investeert in AI, is er volgens de twee gastsprekers nog veel onbenut potentieel.  Met name bij het identificeren van skill gaps en het samenstellen van leerpaden: "AI heeft de potentie om leergaten snel in kaart te brengen en persoonlijke leerpaden samen te stellen", meent Van Dam. Esther Koot voegde daaraan toe dat AI een sleutelrol kan spelen in het verbeteren van leerervaringen en het stroomlijnen van HR-taken.

Zij zien dan ook beide een toekomst waarin AI een centrale rol speelt in het L&D-landschap. "Er zijn bijna 400 applicaties beschikbaar voor L&D, een wereld van potentieel," aldus Van Dam. 

Benieuwd naar meer resultaten van de L&D Monitor of adviezen van prof. dr. Nick van Dam en Ester Koot? Het webinar onthulde niet alleen huidige trends en uitdagingen, maar ook veelbelovende toekomstige kansen binnen L&D. Kijk snel het volledige webinar terug!

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.