5 adviezen van prof. dr. Nick van Dam voor L&D anno 2023

Wat is de stand van zaken van leren & ontwikkelen in Nederland? In de Studytube Learning & Development Monitor 2023 vroegen we het aan 1.414 medewerkers, managers en HR-professionals. Er blijkt opnieuw meer aandacht uit te gaan naar L&D, maar veel bedrijven staan nog voor uitdagingen. Bij het creëren van een leercultuur en het invoeren van moderne L&D-praktijken bijvoorbeeld. Prof. dr. Nick van Dam (Nyenrode Business Universiteit) reflecteerde op de uitkomsten en gaf 5 adviezen voor werkgevers en HR- en L&D-professionals.

Levenslang leren is een voorwaarde voor succesvolle en duurzame inzetbaarheid gedurende een loopbaan van 45+ jaar. Hier worden steeds meer medewerkers zich volgens prof. dr. Nick van Dam van bewust. Maar het is ook voor organisaties van essentieel belang dat hun mensen zich blijven ontwikkelen. Want economische volatiliteit, geopolitieke instabiliteit, voortschrijdende digitalisering, een krappe arbeidsmarkt, aanhoudende gevolgen van de pandemie, het hybride werken, de klimaat- en energietransitie en demografische factoren hebben enorme gevolgen voor organisatiestructuren, processen en mensen.

Prof. dr. Nick van Dam was onlangs samen met Ester de Koot te gast in een van onze webinars: ‘De stand van leren en ontwikkelen in Nederland: L&D anno 2023’. Hierin reflecteerden zij samen op de laatste resultaten van de Studytube L&D Monitor. Kijk de opname hier direct terug!

L&D-agenda wordt steeds groter én belangrijker

Zo haalt Van Dam in het voorwoord van de onlangs gepubliceerde All-star-editie van de Studytube Learning & Development Monitor 2023 het recente onderzoek van McKinsey aan (april, 2023). Hierin worden een aantal belangrijke verschuivingen voor bedrijven geschetst, zoals ten aanzien van:

  • snelheid en veerkracht;
  • efficiency;
  • de inzetbaarheid van talent;
  • progressie boeken op het gebied van diversiteit en inclusiviteit;
  • psychologische veiligheid op de werkvloer;
  • het inzetten van artificiële intelligentie;
  • en het ontwikkelen van leiders.

Deze organisatieverschuivingen zullen volgens Van Dam een groeiend beroep doen op mensen om zich nog verder en sneller te ontwikkelen, en om zogenaamde ‘competency-gaps’ te verkleinen. De L&D-agenda zal hierdoor nog groter en belangrijker worden.

Hoe kun je de leercultuur verbeteren in jouw organisatie?

Uit onze L&D Monitor blijkt dat L&D-afdelingen nog een belangrijke slag moeten maken om de leercultuur te verbeteren en moderne L&D-praktijken in te voeren. Hier volgen vijf adviezen van prof. dr. Nick van Dam met de onderzoeksresultaten waarop deze zijn gebaseerd:

1. “Maak leren en ontwikkelen onderdeel van ontwikkel- en beoordelingsgesprekken.”

Uit onze L&D Monitor blijkt dat 40 procent van de onderzochte organisaties het leren & ontwikkelen nog niet als vast onderdeel beschouwen van ontwikkel- en beoordelingsgesprekken. Ten opzichte van vorig jaar was dit nu al wel vaker vaste prik (60% in 2023 versus 55% in 2022). Maar prof. dr. Nick van Dam adviseert echt alle organisaties om dit te gaan doen.

Ook blijkt uit ons onderzoek dat 64 procent van de leidinggevenden al concrete doelstellingen verbindt aan de ontwikkeling van medewerkers. Dat is een stijging van 9 procent in vergelijking met het voorgaande jaar, maar ook nog geen 100 procent. Door leren & ontwikkelen te integreren in beoordeling en consequenties te verbinden aan het al dan niet behalen van bepaalde leerdoelstellingen maak je van professionele ontwikkeling vereiste in plaats van een leuke bijkomstigheid.

2. “Zorg dat mensen meer uren gedurende werktijd mogen besteden aan leren.”

Hoewel het belang van leren & ontwikkelen steeds meer wordt erkend, lijken veel werkgevers hier nog geen ideale voorwaarden voor te scheppen. Uit de L&D Monitor bleek namelijk dat 45 procent van de werkgevers wil dat medewerkers ook in hun privétijd leren.

Van alle ondervraagde sectoren wordt dit van de medewerkers in het onderwijs veruit het meest verwacht (57%). Overheidsmedewerkers hoeven het minst in eigen tijd te leren: slechts 33 procent. Daar tussenin vinden we de zorg (42%) en de zakelijke dienstverlening (53%). Hier valt volgens Van Dam dus nog heel wat te winnen als je je medewerkers wilt stimuleren om door te leren.

3. “Stimuleer medewerkers tot het gebruiken van hun leerbudget.”

Organisaties hebben steeds hogere budgetten voor leren en ontwikkelen. In elke sector is er groei zichtbaar in dit opzicht. Toch blijft een flink deel van die groeiende budgetten nog liggen. Bijna 40 procent van de organisaties laat zelfs de helft of meer van hun leerbudget onbenut. Het is volgens prof. dr. Nick van Dam dus zaak om je medewerkers te stimuleren gebruik te maken van de beschikbare budgetten.

4. “Geef medewerkers zelf de regie over hun eigen ontwikkeling.”

Vooral jong, ambitieus talent heeft steeds meer behoefte aan regie over het eigen leren en ontwikkelen. En daar is al enigszins naar geluisterd. We zien dit jaar namelijk een stijging van 5 procent: van 23 procent in 2022 naar 28 procent in 2023. De krappe arbeidsmarkt heeft eraan bijgedragen dat organisaties nu beter luisteren naar de behoeften van mogelijke nieuwe medewerkers. Maar hier kunnen 72 procent van de organisatie dus nog stappen in zetten volgens Van Dam.

5. “Verhoog de leerbudgetten in zowel de private en de publieke sector.”

De budgetten liggen volgens de L&D Monitor nu tussen de €750 en €1.225. Dit is voor veel mensen onvoldoende om op langere termijn succesvol te zijn in de huidige rol of om zich voor te bereiden op een nieuwe rol. Daarom adviseert Van Dam ook om deze bugdetten verder te verhogen.

Overigens meent 45 procent van de Nederlandse werkgevers dat medewerkers laten meebetalen aan een dure opleiding niet zo’n gek idee is. Maar dit botst met de 8 op de 10 werknemers: die vinden namelijk dat hun werkgever álles moet betalen. Voor organisaties die de rekening nog bij de medewerker neerleggen valt hier dus ook nog wat te leren.

L&D is een échte professie geworden

Aan de slag met bovenstaande adviezen? Je kunt veel impact maken als L&D-professional. L&D is volgens prof. dr. Nick van Dam dan ook ‘een échte professie geworden’: een vakgebied dat wordt gevoed door onderzoek en best practices vanuit verschillende disciplines. En het succes hangt voornamelijk af van de kwaliteiten van L&D-professionals:

“Het is fantastisch om te zien dat steeds meer organisaties mensen in L&D- of HRD-functies aannemen die beschikken over een combinatie van bedrijfskennis, diepe en up-to-date vaktechnische kennis en leiderschapsvaardigheden. Ons vakgebied is enorm in ontwikkeling. Daarom nodig ik hierbij iedere L&D- en HRD-professional uit om zich te blijven bijscholen.”

– Prof. dr. Nick van Dam

Meer leren over de onderzoeksresultaten? Kijk hier het webinar terug met prof. dr. Nick van Dam en Ester Koot of lees de All-star-editie van de Studytube Learning & Development Monitor 2023.

Prof. Dr. Nick van Dam webinar

Heb je de Learning & Development Monitor 2023 All-star-editie al gelezen?

De belangrijkste L&D-trends gebundeld in één rapport. Ontdek de grootste leerdrempels, waar we willen leren en belangrijke verschillen tussen sectoren. Nu met extra onderzoeksdata én een voorwoord van Prof. Dr. Nick van Dam.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.