Banner KPE

KPE Groep en Studytube: aandacht voor het individu

Als directeur van KPE Groep houdt Ron Koenen zich bezig met opleidingsprogramma's voor werknemers in de bouw- en vastgoedbranche. Op donderdag 16 juli deelt hij samen met Danny Buma (Hoofd L&D bij Van Wijnen) zijn expertise tijdens ons webinar "Leren in de Bouw", maar bij wijze van voorproefje licht hij in dit blogartikel alvast een tipje van de sluier op. Hoe leidt KPE Groep mensen op in twee dynamische sectoren? En hoe helpt Studytube daarbij?

Peoplebuilders

KPE Groep hanteert vol overtuiging de filosofie van peoplebuilders. Daarbij stellen ze vast welke competenties ze bij medewerkers kunnen ontwikkelen, afhankelijk van de doelen die het individu beoogt. "Als iemand wil doorgroeien of bijblijven met veranderingen in de sector," legt Koenen uit, "dan bepalen wij wat dat betekent op competentieniveau en hoe wij daaraan kunnen bijdragen om uiteindelijk die doelstelling te behalen."

Vanuit verschillende labels bereikt KPE Groep specifieke doelgroepen om die filosofie om te zetten in de praktijk. Zo biedt het HTI (Hoger Technisch Instituut) geaccrediteerde post-HBO-opleidingen aan op het gebied van o.a. bouwmanagement en bouwkunde, terwijl KPE Bouw en KPE Vastgoed als strategische opleidingspartners functioneren voor respectievelijk bouwbedrijven en vastgoedorganisaties.

Het individu centraal

Zowel de bouwsector als de vastgoedbranche zijn volop aan het veranderen. Verduurzaming en robotisering eisen langzamerhand een hoofdrol op, de bouwplaats internationaliseert aan een hoog tempo, en nieuwe regelgevingen stellen steeds strengere eisen aan bijv. taxatierapporten – en dat is slechts een greep uit het aanbod.

Als iemand zich verder wil ontwikkelen om beter in te spelen op die veranderingen, dan kan KPE Groep via een Persoonlijke Ontwikkelscan (POS) zijn of haar persoonskenmerken in kaart brengen, samen met de ontwikkelbaarheid van de aanwezige competenties en de motivatie-indicatoren die meespelen. Vervolgens is het essentieel om die leerdoelstellingen af te stemmen op de strategische doelen van de organisatie die verbonden is aan het individu.

"Onderzoeken wijzen uit dat leren rendeert als het afgestemd is op jou als individu," zegt Koenen. "Wij zorgen ervoor dat mensen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van hun organisatie, en liefst op een dusdanige manier dat hij of zij er ook gelukkiger van wordt. Zo matchen de persoonskenmerken met de kernwaarden van het bedrijf."

Ook wil KPE Groep aandacht besteden aan individuele programma's die relevant zijn voor een bepaald project. "Als we voor een opdracht een specifiek softwarepakket gaan toepassen, dan willen we dat alle betrokken mensen voldoende vaardig zijn om daarmee te werken. We kunnen alle problemen in de sector niet oplossen, maar we kunnen wel de mensen erin sterker maken."

KPE Groep en Studytube

In haar opleidingen gebruikt KPE Groep consequent een combinatie van online-offline-work, waarbij men bijvoorbeeld de theorie online aanreikt, fysieke bijeenkomsten organiseert en de deelnemer uitnodigt om het geleerde toe te passen in zijn of haar eigen wereld. Het bedrijf ziet Studytube als het ideale medium om invulling te geven aan de online pijler.

Via de complete leeromgeving van Studytube biedt KPE Groep zowel opleidingen aan voor vaklieden op de bouwplaats als voor kantoormedewerkers, waardoor men kennisdeling tussen beide groepen stimuleert – en dus de kans op een hoog leerrendement vergroot.

"Wij zijn peoplebuilders," concludeert Koenen, "ofwel mensen die functionarissen binnen de bouw- en vastgoedbranche actief helpen bij het behalen van hun persoonlijke doelstellingen, die op hun beurt een bijdrage leveren aan de strategische doelstellingen van hun organisatie. Daar zijn wij specialist in, en Studytube biedt het perfecte platform om dat samen te doen."

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.