Meer inzicht in het leerrendement in 6 stappen

Het is niet altijd makkelijk om inzichtelijk te krijgen wat het leerrendement is binnen een organisatie. Want de kosten uitrekenen, dat lukt meestal nog wel. Maar wanneer zijn de beoogde leerresultaten effectief bereikt? En in welke mate draagt de ontwikkeling van jouw medewerkers bij aan de organisatiedoelen? In dit artikel vind je een 6-stappenplan om meer inzicht te krijgen in de ROI.

Wij weten uit onze laatste Learning & Development Monitor dat de meeste organisaties inmiddels wel erkennen dat investeren in de ontwikkeling van hun werknemers cruciaal is voor succes. L&D-initiatieven zijn een integraal onderdeel geworden van het verbeteren van vaardigheden, het stimuleren van innovatie en het bevorderen van een cultuur van continue verbetering.

Maar voor C-level executives, HR-professionals en L&D-specialisten blijft de prangende vraag: hoe kunnen we het rendement op investering (ROI) van L&D-programma's effectief meten? Hieronder beschrijven we zes praktische stappen die jij kunt zetten om de ROI van leeractiviteiten te meten, zodat je de impact van deze initiatieven kunt evalueren en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

1. Stem L&D-doelstellingen af op organisatiedoelen

Om het leerrendement te kunnen meten, is het cruciaal om de leerinitiatieven duidelijk af te stemmen op de bredere doelstellingen van de organisatie. Door de vaardigheden en competenties te identificeren die nodig zijn voor succes, kun je L&D-programma's koppelen aan specifieke doelen, zoals het verbeteren van de productiviteit, het verlagen van het verloop of het verbeteren van de klanttevredenheid. Door deze afstemming kun je de voortgang volgen en de impact van de L&D-inspanningen nauwkeurig meten.

 

"Medewerkers werden omgeschoold, zodat ze in staat waren om functionele keukens te verkopen in plaats van keukens met korting. Met behulp van Studytube hebben we een uitgebreide e-learning en korte learning bites ontwikkeld om zowel de theoretische kennis over te brengen als gedragsverandering te realiseren. En omdat je via Studytube één centrale leeromgeving hebt, konden medewerkers vanuit alle filialen in Nederland de trainingen volgen."

– Caesar Kuipers, Directeur HR bij DKG Services

2. Gebruik pre- en post-beoordelingen

Een effectieve manier om de ROI van L&D-programma's te meten is door middel van pre- en post-assessments. In dat geval voer je voordat werknemers deelnemen aan een training assessments uit om een basislijn vast te stellen van hun kennis, vaardigheden en prestaties. Beoordeel deze factoren na afloop van het programma opnieuw om de bereikte groei en verbetering te bepalen. Door de resultaten van de pre- en post-evaluatie te vergelijken, kun je de impact van L&D-inspanningen concreet kwantificeren.

3. Verzamel kwantitatieve en kwalitatieve gegevens

Om een volledig begrip te krijgen van het leerrendement, is het belangrijk om zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens te verzamelen. Kwantitatieve gegevens kunnen bestaan uit meetgegevens zoals prestatie-indicatoren van werknemers, verkoopcijfers of productiviteitsmetingen. Kwalitatieve gegevens daarentegen kunnen afkomstig zijn van enquêtes, focusgroepen of interviews, waarbij werknemers hun ervaringen, inzichten en percepties kunnen delen. Deze combinatie van gegevens geeft een holistisch beeld van de effectiviteit van L&D-initiatieven.

“Ik was op zoek naar een platform waar ik de ontwikkeling van de medewerker kan bijhouden, waar ik een breed palet aan leermogelijkheden kan aanbieden en waar ik kan zien wie wat heeft geleerd. Kortom, een online academy, een lms en leercontent in één. Mijn zoektocht hield op bij Studytube.”

– Carola Machwirth, Manager Learning & Development, Intermax

4. Houd medewerkersbetrokkenheid en personeelsbehoud in zicht

De betrokkenheid en het behoud van medewerkers zijn belangrijke indicatoren voor het succes van L&D-initiatieven. Betrokken medewerkers zijn eerder geneigd om leermogelijkheden te omarmen en hun nieuwe vaardigheden toe te passen om bedrijfsresultaten te verbeteren. Het monitoren van de betrokkenheid van werknemers voor en na het implementeren van L&D-programma's kan helpen bij het beoordelen van de impact op motivatie, werktevredenheid en loyaliteit. Daarnaast kan het bijhouden van retentiecijfers inzicht geven in de effectiviteit van L&D-initiatieven om toptalent te behouden.

5. Voer een kosten-batenanalyse uit

Om het leerrendement te bepalen is een grondige kosten-batenanalyse essentieel. Neem de investering in het ontwerpen en leveren van de L&D-programma's in overweging, inclusief uitgaven voor trainers, materialen en technologie. Vergelijk deze kosten met de gegenereerde voordelen, zoals verhoogde productiviteit, minder fouten of verbeterde klanttevredenheid. Deze analyse helpt bij het kwantificeren van de financiële impact van L&D-investeringen en informeert de besluitvorming voor toekomstige initiatieven.

6. Stel een controlegroep samen

Om de impact van L&D-programma's te isoleren, kan het nuttig zijn om een controlegroep in te stellen. Deze groep, bestaande uit werknemers die niet deelnemen aan de training, dient als vergelijkingsmateriaal. Door de prestaties en resultaten van de getrainde groep te vergelijken met die van de controlegroep, kun je eventuele verbeteringen direct toeschrijven aan de L&D-initiatieven, waardoor de ROI nauwkeuriger kan worden gemeten.

Inzicht krijgen in het leerrendement binnen jouw organisatie is essentieel om de effectiviteit van je investering in de ontwikkeling van medewerkers te evalueren. Om de bovenstaande methoden makkelijker aan te pakken, is het samenbrengen van al je leerinitiatieven op een centraal en inzichtelijk leerplatform meer dan behulpzaam! Met de juiste tools kun je namelijk waardevolle inzichten krijgen in de impact van L&D-initiatieven. En gewapend met deze informatie kunnen zowel leidinggevenden als HR-professionals en L&D-specialisten datagedreven beslissingen nemen die leerresultaten optimaliseren en de ROI op L&D maximaliseren.

Het leerplatform van Studytube brengt jou de benodigde inzichten. Meer weten? Neem nu contact op voor een online demo.

Heb je de Learning & Development Monitor 2023 All-star-editie al gelezen?

De belangrijkste L&D-trends gebundeld in één rapport. Ontdek de grootste leerdrempels, waar we willen leren en belangrijke verschillen tussen sectoren. Nu met extra onderzoeksdata én een voorwoord van Prof. Dr. Nick van Dam.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.