Wat is de functie van een auteurstool binnen het leerlandschap?

 

We zien het opleiden van medewerkers als dé sleutel in het verbeteren van de kwaliteit in organisaties. Medewerkers leren niet alleen uit (externe) trainingen. Steeds meer organisaties ontwikkelen hun eigen, bedrijfsspecifieke trainingen. Om die te maken gebruiken zij vaak een auteurstool. Welke onderdelen het leerlandschap bepalen en wat de functie van een auteurstool is, vertellen we in deze blog.

Een leerlandschap met trainingen

Leerlandschap-Auteurstool-StudytubeOver het algemeen bestaat het leerlandschap binnen organisaties uit een leeromgeving met trainingen én een beheer- en administratiekant. Deze leeromgeving met trainingen noemen we een online academy.

De online academy is het gedeelte waarin medewerkers bezig zijn met leren en ontwikkelen. Het is het portaal waarop zij inloggen en hun trainingen zoeken, boeken en volgen. 

De beheerkant van het leerlandschap

Zoals in de afbeelding zichtbaar is, bestaat een leerlandschap ook uit een learning management system (LMS). De functie van het LMS is het beheren van het leeraanbod in de online academy. Ook wel het beheer- en administratiesysteem waarmee je leeractiviteiten bijhoudt, analyseert en rapportages omtrent het leerrendement opstelt.

De functie van een auteurstool binnen het leerlandschap

Naast een online academy en een learning management system, is er in het leerlandschap plek voor een auteurstool. Een auteurstool gebruik je specifiek op het moment dat je als organisatie eigen content wilt ontwikkelen. Je richt je op de interne en externe kennisdeling. Dit leeraanbod kan bestaan uit microlearnings, online of klassikale trainingen.

Een auteurstool is een aanvullende functie op de online academy en het learning management system. De trainingen die je ontwikkelt hebben namelijk een platform nodig waarop je medewerkers deze kunnen bekijken en luisteren. Daarnaast kun je in het beheercentrum (het LMS) meetresultaten inzien en de administratie van de trainingen optimaliseren.

Trainingsontwikkeling is een belangrijke pijler in het leerlandschap

Alle vormen van leren en ontwikkelen, nodig om competenties te ontwikkelen en talenten van medewerkers te stimuleren, vormen samen het leerlandschap. Een auteurstool speelt hierin een belangrijke rol. Met een auteurstool ontwikkel je specifieke trainingen voor medewerkers. Daarnaast is de ontwikkeling van bedrijfsspecifieke content belangrijk om als organisatie persoonlijke ontwikkeling onder medewerkers te stimuleren.

Medewerkers hebben veel werkgerelateerde kennis en expertise die ook waardevol is voor andere collega’s. Steeds meer organisaties zijn zich daarvan bewust. Een auteurstool maakt het mogelijk om deze kennis vast te leggen en te borgen. De volgende stap is dan deze kennis te verspreiden door de organisatie.

Wil jouw organisatie aan de slag met het ontwikkelen van eigen, unieke trainingsmateriaal? Dan kan een auteurstool zeker een handje helpen. Waar je precies op moet letten bij de ontwikkeling van trainings- en ontwikkelingsmateriaal voor jouw medewerkers lees je in ons e-book: Hoe ontwikkel ik een online training?