Webinar ‘Waarom kennisdeling en -borging absolute noodzaak is’: een verslag

De kennis die jouw medewerkers bezitten is van onschatbare waarde voor de continuïteit en groei van jouw organisatie. Maar hoewel kennisdeling en -borging vaak bovenaan het lijstje van HR-professionals staat, blijkt bijna de helft van de organisaties hier nog moeite mee te hebben. Tijdens het webinar ‘Waarom kennisdeling en -borging absolute noodzaak is’ doken we daarom samen met Hester Offerman, organisatiepsycholoog en junior HR business partner bij QTC Recruitment, en Mia Bijman, Customer Success Manager bij Studytube, in de voornaamste uitdagingen en de bijbehorende oplossingen.

Liever kijken dan lezen? Dat kan ook! Kijk hier direct het volledige webinar terug.

Als je doelen wilt bereiken met je organisatie dan dient kennis effectief geborgd en gedeeld te worden. En hoe sneller de kennis in jouw markt of vakgebied veroudert, hoe bepalender continue toegang tot de juiste kennis wordt voor je succes. Daarom is kennisdeling en -borging dus een absolute noodzaak voor elke organisatie die relevant wil blijven. Nu en in de toekomst.

Toch blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2023 dat 48 procent van de bedrijven in Nederland nog moeite heeft om kennis te borgen. Hester Offerman en Mia Bijman deelden tijdens het webinar waardoor dit komt.

Wat zijn de uitdagingen rondom kennisdeling en -borging?

Bij effectief kennismanagement komt veel kijken. Van het verzamelen en vastleggen van kennis, tot aan het bruikbaar en vindbaar maken en het monitoren en onderhouden ervan. Die verscheidenheid is dus al de eerste uitdaging. Daarnaast zijn er ook diverse externe factoren, zoals technologische ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving, die het up-to-date houden of vinden van de juiste kennis ingewikkeld kunnen maken.

Medewerkers halen hun informatie doorgaans bovendien op vanuit allerlei verschillende mediums en omgevingen. Dat zorgt voor versnippering. En het borgen van kennis kost tijd en die tijd wordt daar niet voor vrijgemaakt. Zeker in een ambitieuze, snel bewegende scale-up als QTC Recruitment, deelde Hester Offerman tijdens het webinar, kan tijdsgebrek alleen al een reden zijn om kennis niet consequent genoeg te borgen. Niet omdat je kennisborging als organisatie of medewerker niet belangrijk vindt, maar omdat er soms nou eenmaal andere prioriteiten zijn. Je hebt dus slimme oplossingen nodig om de juiste kennis snel en eenvoudig te kunnen vinden, borgen en delen.

Wat zijn de oplossingen?

Het is allereerst belangrijk om een overzicht te maken van de informatiestromen in je organisatie, leerden we tijdens het webinar. Je wilt alle benodigde informatie uiteindelijk natuurlijk graag op één plek aanbieden. Daarom is het essentieel dat je per doelgroep in kaart brengt wat hun precieze informatie- en leerbehoeften zijn. Kan je dat nog niet beantwoorden? Stuur dan bijvoorbeeld een survey uit binnen de organisatie.

Vervolgens kun je met de juiste tools kennis digitaal gaan borgen op een centrale plek. Het is daarbij verstandig om te beginnen met organisatiebrede kennis, zoals bedrijfskritische kennis en onboardingsprogramma’s. Dan kun je van dat proces leren en dit vervolgens ook toepassen voor specifieke verticals in je bedrijf.

Gelukkig worden er steeds slimmere oplossingen ontwikkeld om kennis binnen organisaties te borgen, zoals het kennisdelingsplatform van Studytube. Hiermee krijg je direct handige templates om als medewerker snel je eigen kennis te borgen. Bijvoorbeeld in een microlearning of e-learning.

Daarnaast kan het instellen van een formeel kennis-team behulpzaam zijn, deelden Hester en Mia tijdens het webinar. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om met “kennisambassadeurs” te werken die hun collega’s stimuleren. En AI kan ook ondersteunen bij het verzamelen, vastleggen, bruikbaar maken, vindbaar maken en delen van kennis.

De rol van de werkgever versus de rol van de werknemer

Werkgevers spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol binnen kennisdeling en -borging. Zij dienen de ideale voorwaarden te scheppen, zoals het gemakkelijk deelbaar maken van nieuw verworven kennis. Maar kennisdeling kan door de werkgever ook als voorwaarde worden gesteld om een bepaalde opleiding of training te bekostigen. Uiteindelijk blijven werkgevers voor effectieve kennisdeling en -borging immers grotendeels afhankelijk van hun werknemers. Je zult dus echt de samenwerking moeten opzoeken.

Worden jouw medewerkers al voldoende gestimuleerd om hun kennis te borgen en te delen? Door kennis consequent te delen en te borgen, worden jouw medewerkers namelijk gemotiveerd om verder te leren en te ontwikkelen en stoom je jouw organisatie klaar voor de toekomst.

Wil jij de kennis in jouw bedrijf ook beter organiseren, beheren en delen? Kijk dan nu het volledige webinar terug en ontdek hoe QTC Recruitment dit nu bereikt, mede dankzij hun samenwerking met Studytube.

Kennisdeling en -borging webinar

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.