8 onmisbare competenties voor succes in de toekomst

De arbeidsmarkt verandert en daarmee ook de eisen die aan medewerkers worden gesteld. Competenties die gisteren nog belangrijk waren, zijn morgen alweer overbodig. Dit klinkt misschien wat extreem, maar het is toch slim om jezelf de vraag te stellen: "Is onze organisatie klaar voor de benodigde competenties van de toekomst?" Want wie niet wendbaar genoeg is, verliest zijn concurrentiekracht sneller dan ooit. In dit artikel ontdek je daarom de 8 onmisbare competenties voor succes.

De toekomst vraagt om persoonlijke ontwikkeling

Robots, autonoom transport, biotechnologie en kunstmatige intelligentie: stuk voor stuk ontwikkelingen die vormgeven aan de manier waarop we leven en werken. Nu, maar zeker in de toekomst. Sommige beroepen verdwijnen zelfs of maken plaats voor nieuwe beroepen. Wat vaststaat is dat toekomstige medewerkers die langer willen blijven op de arbeidsmarkt, zich vaker moeten aanpassen om te voldoen aan de benodigde capaciteiten. Zij hebben een leven lang leren voor zich.

Direct aan de slag? Download nu  'Hét competentiehandboek voor toekomstgerichte organisaties'.

8 onmisbare competenties voor toekomstbestendige medewerkers

Kunnen we dan nu al iets zeggen over wat er verwacht wordt van medewerkers in de toekomst? Jazeker. De volgende competenties blijken volgens diverse onderzoeken van onder andere McKinsey, het World Economic Forum en Deloitte onmisbaar op de arbeidsmarkt van morgen. En jij kan jezelf en jouw team hier vandaag al op voorbereiden!

1. Digitale geletterdheid

In een wereld die steeds meer afhankelijk is van technologie, is digitale geletterdheid een onmisbare powerskill. Hoewel de noodzaak van deze competentie wellicht het meest voor de hand ligt, wordt het belang hiervan ook nog eens duidelijk in McKinsey's rapport "Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation" aangestipt.

Digitale geletterdheid omvat het vermogen om digitale tools en platforms effectief te gebruiken, gegevens te interpreteren en online veiligheid te waarborgen. Zo kunnen medewerkers die vaardig zijn in het gebruik van tools zoals Zoom, Microsoft Teams, en projectmanagementsoftware zoals Asana of Trello, bijvoorbeeld efficiënter samenwerken en communiceren, zelfs op afstand. Maar het stelt medewerkers ook in staat om zich steeds weer aan te passen aan technologische veranderingen.

2. Creatief denken

Creatief denken is de competentie die innovatie en probleemoplossing naar een hoger niveau tilt.  Het World Economic Forum's "Future of Jobs Report" identificeert dit dan ook als een topvaardigheid voor 2025. Het gaat om het vermogen om buiten de gebaande paden te denken, nieuwe ideeën te genereren en creatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen. 

Om als organisatie de concurrentie voor te zijn, is creativiteit een vereiste. Het helpt bij het bedenken van nieuwe werkwijzen, verbeteringen en originele ideeën en zorgt dat de organisatie opvalt in de menigte.

Deze competentie bezitten sommige medewerkers al van nature. Toch gaat hier veel tijd en inzet mee gemoeid en je kan je creativiteit trainen door te oefenen in denktechnieken zoals brainstormen en mindmapping.

3. Emotionele intelligentie

In de toekomst zullen steeds meer processen zijn geautomatiseerd, maar gelukkig leggen computers het nog altijd af tegen menselijke vaardigheden op een aantal onderdelen, zoals op het sociale gebied en het begrijpen van emoties. Dat brengt ons op competentie drie: emotionele intelligentie. Zoals het werk van Daniel Goleman aantoont, is het dé skill waarmee organisaties zichzelf van binnenuit kunnen transformeren en een positieve impact kunnen maken in de wereld. 

Emotionele intelligentie draait om het begrijpen en beheersen van je eigen emoties, evenals het empathisch omgaan met de emoties van anderen. Dit bevordert betere communicatie, samenwerking en leiderschap binnen teams. Een hoge EI helpt medewerkers om conflicten te verminderen en sterke werkrelaties op te bouwen.

4. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn cruciale powerskills in een dynamische werkomgeving, zoals het rapport "Future of Work" van Deloitte ook benadrukt. Het vermogen om snel te schakelen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe uitdagingen maakt medewerkers namelijk veerkrachtig en toekomstbestendig. 

Bedrijven die tijdens de pandemie bijvoorbeeld snel konden overschakelen naar thuiswerken, hebben aangetoond hoe belangrijk flexibiliteit is voor continuïteit en succes.

5. Probleemoplossend vermogen

Het probleemoplossend vermogen is een powerskill die medewerkers in staat stelt om complexe problemen effectief te analyseren en op te lossen. Het omvat kritisch denken, analytische vaardigheden en creativiteit. Bedrijven die probleemoplossend vermogen bij hun medewerkers cultiveren, kunnen sneller reageren op uitdagingen en kansen benutten.

Zo hebben de meeste bedrijven IT-specialisten nodig die cyberaanvallen kunnen detecteren en verhelpen met deze competentie voor de beveiliging van bedrijfsgegevens. Als Zoom bijvoorbeeld niet zo snel had kunnen reageren op de beveiligingslekken tijdens de pandemie, had dit bedrijf nu ongetwijfeld nog op de blaren gezeten.

6. Leiderschap en sociale Invloed

Leiderschap en sociale invloed zijn powerskills die essentieel zijn voor het aansturen van teams en het realiseren van doelen. Deze vaardigheden omvatten het inspireren en motiveren van anderen, effectieve communicatie en het bouwen van sterke relaties. Goede leiders hebben de kracht om positieve veranderingen teweeg te brengen en hun teams naar succes te leiden.

Leiders die inclusieve en inspirerende werkculturen bevorderen, zoals Satya Nadella van Microsoft, laten zien hoe sterk leiderschap en sterke sociale invloed een bedrijf kunnen transformeren.

7. Cognitieve flexibiliteit

Cognitieve flexibiliteit is de powerskill die het vermogen omvat om verschillende concepten en ideeën te begrijpen en toe te passen. Het stelt medewerkers in staat om snel van denkrichting te veranderen en creatieve oplossingen te vinden. Deze vaardigheid is cruciaal voor innovatie en het navigeren door complexe situaties.

Met deze competentie kunnen bedrijven als Google verschillende technologieën en ideeën samenbrengen om nieuwe producten te ontwikkelen, zoals de ontwikkeling van een AI-gestuurde Google Assistant. Het team van Studytube toonde dit vermogen ook aan door snel in te zetten op de ontwikkeling van een Auteurstool met AI-co-piloot

8. Samenwerken en netwerken

Samenwerken en netwerken zijn powerskills die de basis vormen voor effectieve teamdynamiek en innovatie. Het gaat om het vermogen om goed samen te werken met anderen, zowel binnen als buiten de organisatie, en sterke professionele netwerken op te bouwen. Deze vaardigheden bevorderen gedeelde kennis en dragen bij aan gezamenlijke successen.

Het rapport "21st Century Skills" van het NRC noemt samenwerking als een cruciale vaardigheid. Open-source software-modellen, zoals Linux, waar ontwikkelaars wereldwijd samenwerken om krachtige software-oplossingen te creëren, illustreren de kracht deze competentie.

Competentieontwikkeling is ook nu al belangrijk

Als je bovenstaande toekomstbestendige competenties bekijkt, valt je ongetwijfeld op dat de meeste nu ook al van belang zijn, omdat de digitalisering en technologisering zich steeds verder doorzetten. We bevinden ons momenteel dan ook in een soort overgangsfase. Waar medewerkers nu misschien nog wegkomen met een gebrek aan bepaalde competenties, zullen zij in de toekomst echter niet meer ontkomen aan de grote stroom aan data en overlap van disciplines.

Wil jij daarom direct aan de slag met effectief competentiemanagement? Download dan nu 'Hét competentiehandboek voor toekomstgerichte organisaties'.

E-book_Competentiehandboek voor toekomstgerichte organisaties-page-1-1-1-2

 

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.