Ester de Bruine begeleidt een groep mensen in hun ontwikkeling

Loopbaanbegeleiding: hoe ontwikkel je medewerkers in 2022?

We keren 2021 langzaamaan de rug toe en richten onze ogen op de horizon. Een uitgelezen moment om de balans op te maken en hoopvol vooruit te kijken. Werknemers succesvol motiveren en aanzetten tot ontwikkelen is een punt waar veel HR- en L&D-professionals tegenaan lopen. Ester de Bruine, oprichter van de Loopbaanonderhoudsgroep, is een expert op het gebied van ontwikkeling en loopbaanbegeleiding. In dit artikel geeft ze praktische tips om in het nieuwe jaar succesvol medewerkers aan te zetten tot ontwikkeling binnen jouw organisatie.

De Bruine heeft uit eigen ervaring opgemerkt dat werknemers vaak het gevoel hebben er alleen voor te staan. Het lukt ze niet om tot de conclusie te komen: waar ben ik nou goed in en wat kan ik doen om mij daar verder in te ontwikkelen?

Ook het onderhoud van werknemers liet vaak te wensen over, zegt De Bruine: “Ik zag dat werknemers pas begeleiding of intensievere gesprekken aangeboden kregen als het eigenlijk al te laat was. Mosterd na de maaltijd dus.” Er is duidelijk nog genoeg winst te behalen op het gebied van loopbaanbegeleiding binnen organisaties. Maar hoe pak je dat aan?

Wees er op tijd bij

“Werknemers spelen vaak mooi weer bij hun manager,” vertelt De Bruine, “en vinden het lastig om aan te kaarten wat ze moeilijk vinden of waar ze tegenaan lopen. Als je het hebt over het nemen van volgende stappen, moet je er dus op tijd bij zijn. Mensen zijn namelijk net als vrachtschepen, het kost gewoon tijd om ze bij te sturen of om te draaien.”

Op tijd inzien dat een werknemer toe is aan een ander takenpakket, een nieuwe functie of bijvoorbeeld een nieuwe afdeling, is van groot belang. Je wilt immers niet dat een werknemer denkt het plafond binnen de organisatie bereikt te hebben en ergens anders toevlucht zoekt. 

Open de dialoog

Daarom is het noodzakelijk het gesprek aan te gaan en vooral te luisteren naar de werknemer zegt De Bruine: “Het liefst zie ik dat er periodiek een moment is waarop werknemers het gesprek aan kunnen gaan met een vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Dat kan een manager zijn, maar het liefst iemand anders uit de organisatie. Op die momenten kan je dan kijken waar je staat en reflecteren. Op die manier kan je problemen al aankaarten voordat ze echt groot worden.”

De voorwaarden van succesvolle ontwikkeling

De Bruine noemt nog een aantal belangrijke voorwaarden die de basis vormen voor het succesvol ontwikkelen van medewerkers. 

Welke mogelijkheden heb ik?
Allereerst moet er vanuit de organisatie bij aanvang al een reëel beeld geschetst worden van de ontwikkelingsmogelijkheden. Zo weten werknemers waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten op ontwikkelgebied. 

De rol van de leidinggevende
Als leidinggevende moet je meegaan in het ontwikkeltraject van de werknemers binnen je team. Je moet het belang van dat traject erkennen, de verhalen delen en een cultuur van vertrouwen creëren. Dit is hoe je verandering teweegbrengt en hoe een leercultuur tot stand komt.

Stimuleer nieuwsgierigheid
De onderwerpen die naar boven komen uit gesprekken met werknemers kun je gebruiken om nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Stimuleer de ambities en verlangens van werknemers daarom ook. 

De trotse werknemer
Besteed aandacht aan het gevoel dat werknemers hebben bij de organisatie. Als je een werkplek creëert waar men trots op is, zal dit hen nog meer motiveren.

Een vooruitblik

Als we vooruitkijken, zien we dat krapte op de arbeidsmarkt ook volgend jaar een grote uitdaging zal zijn. Organisaties zullen alles uit de kast moeten halen om zich te onderscheiden en nieuw talent binnen te halen. Het hebben van uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden is hierbij een groot goed.

Maar ook het behoud van werknemers verdient aandacht, zegt De Bruine: “Mensen behouden is een belangrijk aandachtspunt. Ook moet men opletten dat werknemers niet te veel over hun grenzen gaan. Hoe druk het ook is en hoe graag je iedereen ook blijft inzetten, als je het laat aankomen tot het punt dat werknemers ziek worden of uitvallen, dan boek je helemaal geen winst.”

Voor meer informatie over het werk van Ester de Bruine kan je terecht op de website van de Loopbaanonderhoudsgroep.

Wil je graag een coaching voor meer persoonlijke effectiviteit of een ontwikkelassessment afnemen? Je kan alle trainingen van Ester de Bruine terugvinden in de Opleidingsintermediair van het Studytube-leerplatform.

68% van bedrijven vreest verlies van talent zonder inzet op L&D

Meer dan twee derde van de Nederlandse HR-professionals vreest dat talentvolle medewerkers de organisatie zullen verlaten, tenzij men investeert in relevante leer- en ontwikkelmogelijkheden.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.