MeanderGroep

Bij MeanderGroep leren ze op de werkplek

Bij Zorggroep Meander werkt het merendeel van de werknemers in de zorg. Zij moeten allemaal voldoen aan een strenge wet- en regelgeving. "Elke drie jaar worden onze zorgverleners opnieuw getoetst," aldus Marcel Dortants, coördinator Meander Leren. Daarbij is een belangrijke taak weggelegd voor de medewerkers zelf. "Onze taak is om hen te ondersteunen en faciliteren, zodat ze bekwaam en bevoegd blijven."

Leren als deel van het DNA

"Voor ons is het doel om de lerende organisatie echt in het DNA van de medewerkers te krijgen." Daarbij wordt voornamelijk geleerd op de werkplek, van en met elkaar. Het mes snijdt aan twee kanten, want zo is ontwikkeling ook echt onderdeel van de cultuur geworden.

De visie op leren en ontwikkelen wordt bij Meander met alle onderdelen in de organisatie vastgesteld. "Dat is belangrijk, want zo ontstaat voldoende draagvlak. Vrijwel alle zorgmedewerkers worden nu getraind via de academy en er worden steeds meer KPI's ontwikkeld. Zo worden de trainingen standaard geëvalueerd en houden we bij hoeveel er wordt afgemeld."

Competenties meten en ontwikkelen

De volgende stap is om ook voor andere groepen de competenties in kaart te brengen en via trainingen te ondersteunen. Marcel: "We besparen veel tijd doordat vrijwel alle theoretische kennis nu via e-learning gaat. Daarbij is het belangrijkste winstpunt dat we een veel beter inzicht hebben in hoe er geleerd wordt, hoe vaak en waar."

"Een grote besparing zit bij het inwerken van nieuwe medewerkers; dat kost aanmerkelijk minder tijd. De volgende stap is om bij het aannemen van mensen hun competenties al te meten en dit periodiek te blijven doen. Door het op te nemen in de HR-cyclus wordt leren ook echt geborgd."

Klantcase

Wat heeft de eigen academy nog meer opgeleverd qua voordelen? In de uitgebreide klantcase lees je alles over de ervaringen van Meander met het platform van Studytube. Je kan de case study eenvoudig downloaden via de onderstaande blauwe knop.

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.