Wat is onboarding en waarom is het belangrijk?

All hands on deck! Wist je dat een passend onboarding programma de revenu voor iedere fulltime werknemer met 17% kan verhogen? Ook biedt het werkgevers de mogelijkheid om een goede eerste indruk te maken.

Naast deze voordelen zorgt een effectief inwerkprogramma voor het aantrekken van talent, het verhogen van loyaliteit en het creëren van vertrouwen. Voor organisaties is de keuze daarom snel gemaakt: investeren in zo’n programma helpt zowel de organisatie als de nieuwe medewerker groeien in productiviteit. Maar wat verstaan we eigenlijk onder een ‘ effectieve onboarding’ en waarom is het zo belangrijk? Lees hierover in onze blog.

Wat organisaties nu nog niet goed doen

Wat we nu nog vaak terug zien in de praktijk is dat organisaties denken dat ze hun onboarding prima op orde hebben. Maar de realiteit is vaak anders. Zo blijkt uit een artikel van Harvard Business Review dat 40% van de managers verwachtingen niet kunnen waarmaken door het gebrek aan cruciale relaties met andere medewerkers. Een reden hiervoor is dat onboarding vaak in één adem wordt genoemd met oriëntatie, terwijl het juist gaat over het integreren in de organisatie. Een insider worden. Om de focus voortaan op integratie te leggen is het voor organisaties belangrijk om genoeg aandacht te besteden aan de onboarding van het werk, collega’s en de organisatiecultuur. Deze onderdelen zijn essentieel om medewerkers succesvol mee te laten draaien in de organisatie.

Onboarding_Studytube

Onboarding, de betekenis

Maar wat verstaan we dan precies onder een goed onboarding programma? Onboarding kunnen we het beste omschrijven als de eerste stap in een samenwerking met nieuwe medewerkers. Tijdens een onboarding worden nieuwe medewerkers verwelkomd in een organisatie waarbij de medewerkers alle benodigde hulp, begeleiding en informatie krijgen. Het gaat verder dan het wijzen op de juiste werkplek en de koffieautomaat. Onboarding is namelijk “het leren kennen van werk”, en gaat vooral over de organisatiecultuur, de visie, missie, samenwerking met collega’s en talentmanagement.

Zoals al eerder genoemd ligt de focus op de integratie in de organisatie. Deze integratie kan plaatsvinden door persoonlijke begeleiding te bieden waardoor nieuwe medewerkers wegwijs worden in de organisatie. Denk aan een ‘buddysysteem’ waarbij een nieuwe medewerker met al zijn vragen terecht kan bij een collega (buddy) uit de organisatie. Hierdoor geef je hem het vertrouwen om vragen te stellen en creëer je ook een situatie waarin hij sneller collega’s ontmoet.

Waarom we een goed onboardingsproces nodig hebben

Met een goed onboarding programma zorg je ervoor dat medewerkers sneller productief zijn, ze zich meer betrokken voelen en de organisatie minder snel verlaten. Daarnaast biedt een goed onboarding programma:

  • De mogelijkheid om de verwachtingen van de organisatie te communiceren
    Als organisatie wil je nieuwe medewerkers het gevoel geven dat ze de juiste keuze hebben gemaakt, hun twijfels wegnemen. Daarom is het belangrijk om helder te communiceren wat de verwachtingen zijn wat betreft het werk maar ook wat betreft iemands plek in de organisatiecultuur. Het gaat hierbij om de inschatting van de wederzijdse verplichtingen van een nieuwe medewerker en de organisatie.

  • De mogelijk om doorgroeimogelijkheden te communiceren
    Voor de organisatie is dit een uitgelezen kans om te communiceren welke mogelijkheden er in de organisatie bestaan om door te groeien. Nieuwe medewerkers worden hierdoor gestimuleerd in hun productiviteit en krijgen het gevoel dat ze serieus worden genomen.

  • Aanbieden van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
    Ook biedt onboarding de mogelijkheid om nieuwe medewerkers bekend te maken met de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de organisatie. Door onboarding en leren te integreren stel je als organisatie de nieuwe medewerkers in staat om sneller te beginnen aan trainingen, vaardigheden opbouwen en certificaten te behalen.


Onboarding als lopend proces

Een goed inwerkprogramma is niet zomaar een programma dat alleen bij de start van een nieuwe medewerker wordt uitgevoerd. Het is een serie van activiteiten die als het goed wordt ingericht, leidt tot het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. Benieuwd hoe je zelf aan de slag kan met het inrichten van een succesvolle onboarding? In deze how-to gids met een checklist, tips en best practices van o.a. Booking.com, leer je stap voor stap een onboarding opzetten. Download de gids hier.