Waarom soft skills in kaart brengen zo belangrijk is

Zet jij in een vacaturetekst alleen welke vaardigheden een kandidaat moet bezitten? Deze hard skills zijn belangrijk om een passende medewerker bij die functie te vinden. Maar minstens zo belangrijk zijn de soft skills van een medewerker. Wat betreft soft skills tasten veel HR-medewerkers echter in het duister. Zo heeft 67% van de Nederlandse HR-medewerkers moeite om talent met de juiste zachte vaardigheden te vinden. Een reden hiervoor kan zijn dat deze vaardigheden minder tastbaar zijn en daardoor moeilijker om te meten. In deze blog lees je wat je onder soft skills kunt verstaan en waarom het in kaart brengen hiervan zo belangrijk is.

Wat zijn soft skills?

Soft skills, wat verstaan we hieronder? We kunnen deze vaardigheden het beste omschrijven als persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden waarbij je kunt denken aan vaardigheden zoals leiderschapskwaliteiten en prettig in een team functioneren. Andere vaardigheden zijn taalvaardigheid, vriendelijkheid en persoonlijke gewoonten. Deze zachte vaardigheden zijn het vermogen om de eigen competentie in praktische vaardigheden en kennis om te zetten. Ze geven kleur aan de relatie met anderen en zijn een aanvulling op harde vaardigheden.

Waarom zijn zachte vaardigheden nodig?

In de huidige maatschappij waarin we leven willen en vragen organisaties steeds meer van medewerkers. Daarnaast is de aard van het werk in de afgelopen jaren veranderd. De werkgelegenheid groeit en steeds meer organisaties werken met allround medewerkers met brede takenpakketten. Ook is de vraag naar mensgericht werk groter. Denk aan zakelijke diensten, de zorg en consumentendiensten zoals de horeca en retail. Binnen deze sectoren is de ontwikkeling van competenties belangrijker dan gemiddeld. Om aan de groeiende vraag te voldoen, is het belangrijk dat medewerkers hun zachte vaardigheden in kaart brengen en ontwikkelen.

Hoe breng je deze vaardigheden in kaart?

Zachte vaardigheden geven een goed inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten van een medewerker. Met deze vaardigheden onderscheidt een medewerker zich van de rest. Maar hoe breng je ze in kaart? Dit doe je door inzichtelijk te maken:

  • Wie iemand is: welke persoonlijke eigenschappen vormen hem?;
  • Hoe hij dingen doet;
  • Waar hij door gedreven wordt;
  • Hoe hij communiceert, verbaal en met lichaamstaal;
  • Hoe hij reageert op tegenvallers of stress.

Daarnaast krijg je met assessments inzicht in de persoonskenmerken en vaardigheden die een medewerker reeds beheerst en waarop hij zich nog verder kan ontwikkelen. Hiervoor is goede begeleiding een must. Het verder ontwikkelen van zachte vaardigheden is niet makkelijk. Het gaat namelijk vaak om complexe processen die eraan ten grondslag liggen. Denk aan vaardigheden zoals strategisch denken, doorzettingsvermogen en teamwork. Deze vaardigheden vragen de nodige tijd, aandacht en betrokkenheid.

Soft skills vragen om efficiënt competentiemanagement  

Als leidinggevende is het belangrijk om medewerkers te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen. Dit doe je door competenties vast te stellen en een competentieplan te creëren voor jouw medewerkers. Met dit handboek ga je direct stap voor stap aan de slag met het managen van competenties van jouw medewerkers en het stimuleren van competenties op de werkvloer.