Borg het succes van leren in 6 stappen

Borg het succes van leren in 6 stappen

De succesvolle inzet van leren en ontwikkelen wordt steeds belangrijker binnen organisaties. "Wendbaarheid" is het toverwoord, en daarbij hoort een diversiteit aan ontwikkel- en groeimogelijkheden. Maar hoe zorg je ervoor dat je hele organisatie aan boord is, en het nut en de noodzaak van leren en ontwikkelen bij iedereen bekend is? Op basis van onderzoek onder 200 klanten kwamen wij tot 6 stappen die je zullen helpen om leren en ontwikkelen succesvol te borgen. Daarmee weet je gelijk ook hoe je de belangrijkste valkuilen vermijdt.

Barrières

Voordat je leren en ontwikkelen een vaste plek hebt gegeven, moet je een aantal barrières overwinnen.

Barrière 1: verschil in perspectief

Allereerst is er een verschil in perspectief op leren tussen medewerkers en werkgevers. Op de werkvloer leeft vaak het idee dat leren een "moetje" is waarvoor te weinig tijd en faciliteiten worden vrijgemaakt. Voor werkgevers is het andersom, want zij vinden juist dat medewerkers zelf onvoldoende initiatief tonen.

Barrière 2: onvoldoende communicatie

Leren is vaak geen strategisch doel. Er is dan geen of onvoldoende communicatie (en sturing) over het nut en de waarde van kennis delen en effectiever samenwerken.

Wat wij ook vaak tegenkomen is dat medewerkers simpelweg niet op de hoogte zijn van het leeraanbod. Dat komt meestal doordat er geen communicatieplan is gemaakt om leren in de organisatie te promoten.

Barrière 3: onvoldoende personalisatie

Als je het leeraanbod alleen vanuit managementperspectief bekijkt (top-down) is er een grote kans dat medewerkers zich niet herkennen in het leeraanbod. Natuurlijk kun je niet om de verplichte stof heen, maar juist door te focussen op de individuele leerbehoeften krijg je een leeraanbod waarin iedereen zich herkent.

Barrière 4: slechte monitoring

Een laatste barrière die succes in de weg staat is een slechte monitoring van de aangeboden trainingen en opleidingen. Daarbij weten werknemers vaak ook zelf niet hoeveel ze te besteden hebben.

In 6 stappen naar een succesvolle borging van leren en ontwikkelen

De bovenstaande barrières zorgen er in veel gevallen voor dat leren in een organisatie niet goed van de grond komt. Dat komt doordat er te weinig aandacht is voor de adoptie van leren en ontwikkelen in de organisatie. Met deze 6 stappen lukt het wél:

Stap 1: Stel heldere doelen

Vaak worden doelen wel duidelijk omschreven, maar zijn ze niet altijd realistisch of meetbaar. Het helpt om klein te starten, bijvoorbeeld met één afdeling of functiegroep. En maak deze niet zelf, maar met zoveel mogelijk input van werknemers, bijvoorbeeld in de vorm van een enquête.

Stap 2: Zorg dat je medewerkers betrekt

Als medewerkers begrijpen hoe ze – door te leren – hun werk beter, sneller en slimmer kunnen doen, dan ben je al goed op weg. Vaak helpt het om de meest actieve medewerkers te belonen, want zij zijn je ambassadeur binnen de organisatie. Een sponsor binnen het management helpt enorm.

Stap 3: Creëer een divers en relevant leeraanbod

Hou niet te star vast aan de leervorm, maar kijk hoe je kunt variëren om de aandacht vast te houden. Zorg er ook voor dat leren toegankelijk is voor alle opleidingsniveaus. Hoger- en lageropgeleiden leren vaak anders!

Stap 4: Regel beleid en borging

Een standaard leermoment herinnert medewerkers eraan om te blijven investeren in de ontwikkeling van hun competenties. Door leren terug te laten komen in de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers, wordt de drempel om daadwerkelijk aan de slag te gaan met leren lager.

Stap 5: Maak een communicatieplan

Dit onderdeel wordt door organisaties in de haast van het moment vaak onderbelicht, maar dit is één van de belangrijkste onderdelen om leren echt geadopteerd te krijgen. Maak een boodschap die antwoord geeft op de 5 W-vragen (Wie, Wat, Waar, Waarom en Wanneer) over het belang van leren.

Stap 6: Continu verbeteren

Als je al deze stappen hebt doorlopen, dan ben je goed op weg om leren succesvol te adopteren. Je belangrijkste taak nu: zorg dat je leren in je organisatie borgt. Dat doe je door deze stappen steeds te blijven herhalen en van je fouten en successen te leren. Veel succes!

Heb je de Learning & Development Monitor 2023 All-star-editie al gelezen?

De belangrijkste L&D-trends gebundeld in één rapport. Ontdek de grootste leerdrempels, waar we willen leren en belangrijke verschillen tussen sectoren. Nu met extra onderzoeksdata én een voorwoord van Prof. Dr. Nick van Dam.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.