Verschillende leervormen uitgelegd

Iedere medewerker heeft een voorkeur voor een bepaalde leervorm. De één vindt het prettig om eerst in de theorie te duiken, de ander gaat liever meteen praktisch aan de slag. De ene leervorm is niet beter dan de ander. Weten welke leervorm de medewerker het beste ligt, zorgt ervoor dat je leersituaties creëert waarin de medewerker het beste tot zijn recht komt. Deze leersituaties leiden uiteindelijk tot efficiënte kennisdeling- en borging binnen de organisatie. In deze blog leggen we uit welke leervormen er bestaan.

Leren op een formele en informele manier

Als we aan leren denken, denken we al vaak aan formele leervormen zoals een online of klassikale training, een event of een studiedag. Onder formeel leren verstaan we dan ook het gestructureerd leren binnen een omgeving die is ontworpen om te leren. Maar dit is niet de meest voorkomende manier van leren. Binnen de organisatie besteden medewerkers namelijk de meeste leermomenten aan informeel leren. Informeel leren gebeurt op momenten waarop we iets leren door het te ervaren. Denk aan de interactie met collega’s, online of op de werkvloer. Maar ook aan artikelen en video’s op Youtube of Linkedin.

Online leren, waar en wanneer je dat zelf wilt

De huidige maatschappij vraagt om snellere manieren van werken en leren. Met de opkomst van de computer kwam het ‘online leren’ om de hoek kijken. We willen tegenwoordig snel schakelen en reageren wanneer het ons uitkomt. Online leren speelt hierop in. Met online leren bepaal je zelf hoe en wanneer je leert. We onderscheiden hierin twee varianten:

  1. Online trainingen

Een online training is een training die je volgt op je telefoon, tablet of computer. De training bestaat uit verschillende modules die gezamenlijk één overkoepelend onderwerp uitleggen. Denk aan een online training over ‘Outbound Klantcontact’. Hierin worden modules behandeld als ‘Wat is outbound bellen?’, ‘De structuur van jouw verkoopgesprek’ en ‘Hoe word je een goede verkoper?’.

Wist je dat?

Een studie uitgevoerd door de US Department of Education concludeerde dat studenten die online leermiddelen tot hun beschikking hebben, beter presteren dan studenten die dezelfde inhoud ontvingen via face-to-face instructies?

"Online trainingen bieden aantoonbare voordelen, zoals verbeterde toegankelijkheid en de mogelijkheid om leren af te stemmen op individuele behoeften."

  1. Microlearnings

Een andere vorm van online leren zijn microlearnings. Een microlearning bevat content die we snel lezen, bekijken en consumeren. Doorgaans in slechts enkele minuten. Vaak in de vorm van een video, blog of een download zoals een e-book. Deze leervorm richt zich op een acute vraag of probleem. Bijvoorbeeld: hoe maak ik een draaitabel in Excel?

Wist je dat?

Een onderzoek gepubliceerd in het Journal of Applied Psychology toonde aan dat microlearnings effectiever kunnen zijn dan traditionele leerprogramma's, omdat het de focus legt op specifieke, hapklare informatie die beter wordt onthouden. (Bron: "Microlearning: A Modern Approach for Modern Challenges," 2019).

"Microlearnings zijn ideaal voor professionals die snel relevante informatie nodig hebben om problemen op te lossen."

Leerlijnen voor online leervormen

Zowel microlearnings als online trainingen kun je combineren in een leerlijn. Een leerlijn is een combinatie van trainingen, offline en online, gecentreerd rondom één onderwerp of doelstelling. Bijvoorbeeld een leerlijn over het onboardingsproces. Een leerlijn leent zich goed voor de voorbereiding van een HR-gesprekscyclus en het standaardiseren van inwerktrajecten. Wil je meer weten over leerlijnen en hoe je deze ontwikkelt? Lees hier meer.

Klassikaal leren van elkaar

Klassikaal leren deed je als kind al in de schoolbanken. De lesstof werd klassikaal uitgelegd en bij vragen hoefde je alleen je vinger op te steken en je werd geholpen. Een effectieve manier van leren door de snelle feedback tussen docent en leerlingen. Daarnaast biedt klassikaal leren aandacht voor het groepsproces en het in groepen werken levert nieuwe inzichten op. Ook kan het leiden tot een hogere prestatiedrang.  

Ondanks de opkomst van online leermogelijkheden blijft klassikaal leren nog steeds populair binnen organisaties. Medewerkers vinden het nog altijd fijn om in een klassikale setting van elkaar te leren. Een mooie manier om beide vormen aan te bieden, is door middel van een blended leertraject.

Wist je dat?

Een rapport van het National Training Laboratories stelt dat "leren door lesgeven aan anderen" (een aspect van klassikaal leren) tot een retentiepercentage van 90% kan leiden, terwijl passief leren, zoals lezen, typisch leidt tot een veel lagere retentie.

"Klassikaal leren bevordert actieve betrokkenheid, discussie en het geven van les aan anderen, wat leidt tot dieper begrip en betere retentie van informatie."

Een mix van leervormen in blended learning

Vaak is het niet voor iedereen even duidelijk wat we met blended learning bedoelen. Wat betekent het precies? Blended learning kun je het beste omschrijven als een leermethode die online en social trainingsmethoden combineert en integreert met traditionele klassikale activiteiten. Het is niet alleen het toevoegen van computers aan het klassikale deel van een training, maar juist de naadloze aansluiting van verschillende online en klassikale elementen. In een blended learning-model hebben deelnemers toegang tot een mix (een 'blend') van leermiddelen en activiteiten, zoals online colleges, virtuele discussies, interactieve simulaties en multimedia-inhoud. Deze aansluiting zorgt voor een goed doordacht geheel.

Wist je dat?

Het International Society for Technology in Education (ISTE) beschrijft blended learning als "een krachtige benadering die face-to-face interactie combineert met online instructie om een effectieve leerervaring te creëren" (Bron: "Blended Learning: A Guide to Getting Started," 2019).

"Blended learning combineert de voordelen van persoonlijke interactie met de flexibiliteit van online leren, waardoor het een uitgebalanceerde aanpak is voor leerprocessen."

Interactie met social learning

Een andere leervorm die zowel klassikaal als online toegepast wordt, is social learning. Social learning is een leervorm waarbij mensen leren van anderen door middel van technieken als observatie, nabootsing en interactie. Het is een informele vorm van leren waarbij de ontwikkeling van praktische vaardigheden centraal staat. Daarnaast richt het zich op het verbeteren van de communicatievaardigheden van medewerkers. Social learning kun je goed toepassen in blended leertrajecten door de focus op het ‘van elkaar leren’. 

Wist je dat?

Het "2019 Workplace Learning Report" van LinkedIn Learning benadrukte dat "82% van de leidinggevenden gelooft dat leiderschapsondersteuning van cruciaal belang is voor de effectiviteit van social learning in organisaties".

"Social learning gedijt wanneer leiders de waarde ervan erkennen en actief deelnemen aan de leerprocessen binnen de organisatie."

Creëer een leercultuur en stimuleer kennisdeling- en borging

Welke leervorm je ook kiest, het draait er uiteindelijk om dat de leervorm en de medewerker goed op elkaar aansluiten. Dit helpt namelijk bij het uitwisselen van kennis binnen de organisatie. Want, als een medewerker enthousiast is over wat hij leert, deelt hij deze kennis hoogstwaarschijnlijk eerder met anderen. Maar hoe stimuleer je deze interne kennisdeling?

Succesvol kennis delen en borgen binnen je organisatie

Lees ons ebook over kennisdeling en -borging en kom erachter hoe je dit efficiënt en centraal organiseert. Kennis is namelijk van onschatbare waarde voor je medewerkers en de organisatie.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.